Bereikbaarheid gemeente voor spoedgevallen

’s Avonds en in het weekend is het gemeentehuis gesloten. Voor spoedgevallen is de gemeente ook dan bereikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een flinke storm of wateroverlast, waarbij bomen omwaaien of straten onder water staan.

U kunt de gemeente op die momenten bereiken op het algemene telefoonnummer 0493-387711. U krijgt een keuzemenu te horen, waarbij u kunt aangeven of u belt voor een calamiteit of een gewone melding. Als u aangeeft dat u belt voor een calamiteit, wordt u doorverbonden naar een medewerker van de ‘wachtdienst’. Hij of zij kan u te woord staan, kan een melding voor u aannemen en actie ondernemen. Bij een storm of wateroverlast kan het zijn dat er meerdere mensen tegelijkertijd bellen. Dan kan het nummer van de wachtdienst in gesprek zijn. Probeert u het dan later nog eens.

Alleen voor spoedgevallen

Wij verzoeken u hier alleen gebruik van te maken voor spoedgevallen. Als een situatie kan wachten tot de volgende (werk)dag, kunt u de melding doorgeven via deze website > Melding/klacht. De melding wordt dan de eerstvolgende dag opgepakt. Een melding die geen spoed heeft, is bijvoorbeeld een boom of tak die naast de weg in de berm ligt en geen gevaar oplevert voor het verkeer.

Wanneer belt u de brandweer?

Als er sprake is van acuut gevaar, belt u de brandweer op het alarmnummer 112. Dit is het geval als er direct gevaar is voor mens en dier, bijvoorbeeld bij instortingsgevaar, een dak dat van een huis dreigt te waaien of risico op kortsluiting of brand.

Bij een zware storm of flinke wateroverlast kan het zijn dat de brandweer tegelijkertijd veel meldingen krijgt. Zij maken dan een afweging op welke meldingen ze als eerste af gaan. De brandweer kijkt hierbij altijd welke melding het meest spoed heeft. Een boom die op een woning is gevallen krijgt meer prioriteit dan een afgewaaide tak die op een trottoir ligt. Ook de gemeente maakt keuzes als er veel meldingen tegelijkertijd binnen komen.

Verzekering

Als u door een storm of wateroverlast schade heeft aan uw eigendommen, dient u dit te melden bij uw eigen verzekering. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade aan uw woning, uw auto of uw tuin.

Terug

Pagina opties