Beslissing Sanering varkenshouderijen komt later

Van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 konden varkenshouders zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. Met deze regeling wordt het varkensrecht opgekocht en uit de markt genomen. Varkenshouders ontvangen hiervoor een marktconforme vergoeding en ook een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Na deelname mogen zij geen nieuwe varkenshouderij meer starten.

Landelijk hebben 503 varkenshouders zich aangemeld voor deze regeling. Daarmee is er sprake van een overschrijding. Het kabinet bekijkt of alle aanvragen die voldoen aan de criteria, gehonoreerd kunnen worden. Voor zover bij de gemeente bekend, hebben 19 varkenshouders in de gemeente Deurne zich aangemeld voor de subsidieregeling.

Beslissing komt later

Varkenshouders die zich aangemeld hebben, zouden voor 15 april 2020 een beslissing krijgen. Helaas is het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) niet gelukt alle aanvragen voor die datum te behandelen. Daarom krijgen de varkenshouders de brief met de beslissing later. Vanaf eind april 2020 kunnen zij een brief met de beslissing van de RVO ontvangen. De RVO werkt er nu hard aan om alle aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Varkenshouders die zich hebben aangemeld, ontvangen op zijn laatst 14 juli 2020 een beslissing.

Waarom komt de beslissing later?

Voor deze subsidie zijn er meer aanvragen dan verwacht. De minister bepaalt nu hoeveel extra budget ze hiervoor vrij kan maken. Om de ontvangen aanvragen te behandelen, vraagt de RVO informatie op bij de betrokken gemeenten en relaties. Het kost veel tijd om het extra budget te bepalen en informatie op te vragen.

De planning van de subsidie schuift ook op. De geplande termijnen blijven wel hetzelfde.

Stoppersregeling

Op 1 januari 2020 eindigde de Stoppersregeling. Dit is een gedoogregeling, waarbij varkenshouders niet hoefden te voldoen aan het Besluit emmissiearme huisvesting. In ruil daarvoor gold de voorwaarde dat zij per 1 januari 2020 stoppen. Op dit moment maken 50 varkenshouderijen in onze gemeente gebruik van deze regeling, waarvan er een aantal in een vergunningsprocedure zit om een doorstart te kunnen maken. De deelnemers mogen sinds 1 januari van dit jaar geen varkens meer in hun stallen hebben staan. Ook moeten zij hun mestkelders leeg maken en de stallen onklaar maken. De bedrijven die deelnemen aan de Stoppersregeling worden in het eerste deel van dit jaar gecontroleerd door een toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De toezichthouder controleert hierbij of de agrariër zich houdt aan de voorwaarden van de regeling. Dit gebeurt in het kader van de Intensivering Toezicht Veehouderijen (ITV), waar Deurne aan deelneemt. Bij het ITV-project, dat loopt in 2018, 2019 en 2020, wordt er op nog meer onderdelen gecontroleerd. De frequentie van de controles was in de gemeente Deurne al hoog.

Deelnemers aan de Stoppersregeling kunnen ervoor kiezen om een doorstart te maken. Hiervoor moeten zij dan eerst een nieuwe vergunning aanvragen en deze moet ook verleend zijn. Een aantal van de varkenshouderijen zit al in een vergunningsprocedure.

Ondersteuning van stoppende agrariërs

De varkenshouders die zich aangemeld hebben voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij worden door ons actief benaderd. Met de stoppende agrariër bespreken we wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn van het perceel en wat hun toekomstplannen zijn. De stoppende agrariër kan ook in gesprek gaan met een onafhankelijke erfbetreder. Alle varkenshouders die deelnemen aan de Stoppersregeling, zijn eerder al door een erfbetreder bezocht en zij hebben samen met de erfbetreder in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst.

Meer mogelijkheden voor omschakeling

Met Ruimte voor Dynamiek en een kleiner Primair agrarisch gebied (Primag) in de Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied en de bouwstenen die de raad onlangs heeft vastgesteld, bieden we stoppende agrariërs meer mogelijkheden voor omschakeling. Zij kunnen omschakelen naar bijvoorbeeld wonen, een agrarisch technisch hulpbedrijf, recreatie, een ambachtelijk bedrijf aan huis of het hobbymatig houden van een kleiner aantal dieren. Dit proces loopt al een tijd. In de afgelopen drie jaar zijn er een kleine 50 verzoeken tot wijziging van de agrarische bestemming naar een andere functie ingediend.

Aantal varkenshouderijen

De gemeente Deurne telt op dit moment circa 150 varkenshouderijen, waarvan een aantal ook andere dieren houdt. Met de 50 deelnemers aan de Stoppersregeling en daar bovenop de deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij neemt dit aantal flink af.

Informatie op de website

Over de Subsidieregeling sanering varkenshouderij hebben we in de gemeente Deurne uitvoerig gecommuniceerd. Dat doen we ook waar het gaat om de bouwstenen die de raad heeft vastgesteld. Op deurne.nl/buitengebied is meer informatie te vinden over het bestemmingsplan, de bouwstenen, het veehouderijbeleid van de provincie, de stikstof aanpak en subsidieregelingen.

Regeling voor veehouders die willen doorgaan

Veehouders die willen doorgaan, kunnen binnenkort onder meer een beroep doen op een regeling voor het stimuleren van nieuwe technieken die de uitstoot van schadelijke stoffen uit stallen verminderen. Deze regeling wordt in het voorjaar van 2020 opengesteld door het ministerie en veehouderij-breed ingezet.

Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (ook op zaterdag)

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Heeft u last van de rook van de brand in de Deurnese Peel?

Informatie over de brand en wat u het beste kunt doen bij overlast hiervan.

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen