College van burgemeester en wethouders verleent geen medewerking aan principeverzoek Roompot

Roompot heeft bij de gemeente Deurne een principeverzoek ingediend voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op Bospark De Bikkels in Vlierden. Roompot wil op het park maximaal 585 arbeidsmigranten huisvesten voor een periode van maximaal 5 jaar. In het zesde jaar wil zij het park restylen en weer in de recreatieve verhuur brengen.

In de collegevergadering van 10 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek.

Het aantal arbeidsmigranten is niet acceptabel en proportioneel

Het verzoek past niet binnen het geldende bestemmingsplan en het Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015. Het college is niet bereid hiervan af te wijken, omdat het aantal arbeidsmigranten dat Roompot wil huisvesten als niet acceptabel en proportioneel wordt geacht in relatie tot de directe nabijheid van de kern Vlierden. Het aandeel arbeidsmigranten op het totaal van de eigen inwoners van Vlierden zou richting de 50% gaan.

De huisjes zijn niet gebouwd voor langere bewoning

Verder geldt dat een recreatiepark niet is bedoeld voor langdurig verblijf. De huisjes zijn niet gebouwd voor langere bewoning. Het college is van mening, in lijn met het beleidskader, dat een recreatiepark is ingericht voor de recreatiefunctie waar bezoekers een korte periode overnachten.

Voorzieningen ontbreken

Daarnaast ontbreken voorzieningen op het park zelf en in de nabije omgeving zoals een winkel, sportfaciliteiten of een café. Dit in combinatie met de krappe huisvesting en een gebrek aan privacy in de woningen kan ertoe leiden dat de arbeidsmigranten rond de huisjes vertoeven met mogelijk overlast voor de omgeving tot gevolg. Ook kan het gebrek aan voorzieningen in de directe omgeving leiden tot veel verkeersstromen naar onder andere een supermarkt in Deurne.

Er verblijven nu al arbeidsmigranten op het park

Tot slot geldt dat er de afgelopen periode door bewoners van Vlierden diverse klachten en meldingen aan de gemeente zijn doorgegeven van overlast door arbeidsmigranten die nu al op het recreatiepark gehuisvest worden. Nadat eind 2017 de eerste klachten en meldingen binnen kwamen, heeft de gemeente handhavend opgetreden. Roompot gaf hierop aan dat per 15 maart 2018 de verhuur aan arbeidsmigranten is beëindigd. Recent kwamen er bij de gemeente opnieuw signalen binnen dat er toch weer arbeidsmigranten op het park worden gehuisvest. Bij controles door de gemeente op 14 en 28 juni is vastgesteld dat er in meerdere huisjes op het park arbeidsmigranten verblijven. De gemeente heeft dit nu verder in onderzoek en zal naar bevind van zaken handelen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij haar besluit meegewogen dat er in de regio grote behoefte is aan (tijdelijke) huisvesting voor arbeidsmigranten. Het is van belang dat deze huisvesting op een deugdelijke en legale wijze wordt geregeld. Arbeidsmigranten leveren een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie in het algemeen en de regio Helmond – De Peel in het bijzonder. Het college realiseert zich dit, maar heeft om de eerder genoemde redenen besloten geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek.

Roompot heeft eerder aan de gemeente kenbaar gemaakt dat zij genoodzaakt is het recreatiepark te sluiten als niet wordt ingestemd met de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit omdat het huidige park voor Roompot verliesgevend is. Roompot huurt het park tot 2032 van Hooge Raedt Parcs B.V. Mocht Roompot daadwerkelijk overgaan tot sluiting van het park, dan gaat de gemeente met Roompot in gesprek om tot goede afspraken te komen over het deugdelijk achterlaten en beheren van het park. Dit om problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid te voorkomen.

Terug

Pagina opties