Cultuursubsidie Verhaal van Deurne aan te vragen tot 1 december 2019

Vertelt uw project ‘Het Verhaal van Deurne’? Werkt u samen met andere partijen en is het project leerzaam voor anderen? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente.

Tot 1 december heeft u de tijd om de cultuursubsidie ‘Verhaal van Deurne’ aan te vragen. Het gaat om alle projecten of activiteiten die het verhaal van Deurne vertellen. Dit kan heel divers zijn: zowel projecten die teruggrijpen op de historie van Deurne als projecten die het Deurne van nu of de toekomst verbeelden komen in aanmerking. Wel moet minimaal één organiserende partij in Deurne gevestigd zijn.

Om u te inspireren volgt hierna een aantal projecten die in 2019 zijn ondersteund met Het Verhaal van Deurne: 

Canon van Deurne – Boxtelse Cantorij

Een koor met een sterke binding met Deurne voerde op 25 september een Deurnese Canon uit vanwege een 50-jarig jubileum. Onderwerpen als de bouw van het kasteel en de kerk, middeleeuwse feesten en de familie Wiegersma komen onder andere voorbij. Dit wordt muzikaal omlijst met blazers van de Koninklijke Harmonie Deurne. Koormuziek uit het verleden worden door middel van verbindende teksten met elkaar verweven.

Theater in leven - Theatervoorstelling Lifvik

Een semi professionele theatervoorstelling met belevingstheater, een unieke theatervorm. Het onderwerp is “Een kind in oorlogstijd”. Feiten van de oorlogstijd (WO II) in Deurne zijn verweven in het verhaal. Zowel de acteurs als een gedeelte van de deelnemers achter de schermen bestaat uit amateurs die geworven worden in de gemeente Deurne. Hiervoor is samengewerkt met onder andere dansschool Loes, dansgroep Vinutsu en Natuurpoort De Peel. De voorstelling speelde in het weekend van 13 september. Meer informatie over Lifvik.

Boek rondom de Mussenkeet

Een populair-historische kroniek rondom de turfwinning, de werkverschaffing, het verhaal van de ontginning door de boeren en tenslotte de overgang terug naar de natuur. De Mussenkeet is een bijzondere plek voor Deurne omdat het een centrale rol heeft gespeeld in de turfwinning. Daarnaast heeft de plek voor veel Deurnenaren betekenis omdat het een populaire plek was om te (leren) zwemmen. Project is ook mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het boek wordt op 20 oktober 2019 in Natuurpoort De Peel aan het Leegveld te Deurne gepresenteerd en is daarna op een aantal plaatsen te koop voor de prijs van € 19,95. Meer informatie de Mussenkeet.

Samen kleur geven aan Het Rijtven – ORO

Aan de rand van Het Rijtven gaat ORO nieuwe woningen bouwen. Om het bouwterrein staat een 80 meter lange houten wand. Op de wand wordt de geschiedenis van Het Rijtven op een bijzondere manier verbeeld in 10 enorme kleurplaten van 3 bij 2 meter. Van het prille begin met de missiezusters Franciscanessen van de Heilige Antonius tot de huidige tijd, waarin Het Rijtven steeds meer in verbinding is met de omgeving. Met enkele gedichten van cliënten sluit de wand ook aan op de gedichtenroute op het terrein. Op 29 september is er gekleurd met cliënten van ORO, kinderen uit Deurne en omgeving en volwassen kleurfanaten. Kon je niet op 29 september? Je kunt verf en een schort lenen bij de receptie in gebouw De Waag. Dit werk is te bekijken tegenover de woningen aan Den Dreef. Meer informatie over Samen kleur geven aan het Rijtven.

Aanmelden van initiatieven voor de eerste helft van 2020 

Tot 1 december 2019 kunt u aanvragen doen voor initiatieven voor het najaar van 2019. Binnen een aantal weken worden de aanvragen beoordeeld. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het cultuurbudget moet u voldoen aan een aantal spelregels/voorwaarden. Meer informatie over de spelregels/voorwaarden en het aanvraagformulier.

Inloopavond

Op woensdag 2 oktober is er voor het eerst een inloopspreekuur voor aanvragers van cultuursubsidie tijdens de Cultuuroptimisten in de Willibrorduskerk op de markt. Doel van dit inloopspreekuur is het beantwoorden van vragen en het krijgen van tips. Tegelijkertijd zijn andere initiatiefnemers op de hoogte van je plannen, wat wellicht tot nieuwe verbindingen leidt. U kunt uw idee of activiteit kort presenteren (max. 5 minuten), eventueel begeleid door (beeld)materiaal. Die doet u voor de beleidsmedewerker die de aanvragen beoordeelt (Suzanne Slachmuijlders), maar ook voor andere al aanwezigen die een activiteit willen organiseren. Wellicht kunnen initiatiefnemers dankzij dit inloopspreekuur samen optrekken waar passend. Het inloopspreekuur is vanaf 18:30 uur. Het reguliere programma van de Cultuuroptimisten is van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Terug

Pagina opties