Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit vliegbasis De Peel

Het ministerie van Defensie heeft een website ontwikkeld waarop geïnteresseerden uiteenlopende informatie kunnen vinden over het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases. Reden hiervoor is dat informatie over dit specifieke thema meer toegankelijker, overzichtelijker en makkelijk vindbaar moet zijn. Daar is behoefte aan zo lieten belanghebbenden en omwonenden van vliegbasis weten waar LHB-procedures lopen. Eén van die vliegbases is luchthaven De Peel.

Informatie over LHB is vaak ingewikkeld en verspreid beschikbaar. De website van Defensie zet aan tot een centrale plek waar begrijpelijke informatie te vinden is, maar waar ook vragen gesteld kunnen worden. Bezoek hier de website.

Burenmailing

Naast de website is er ook een burenmailing opgestart voor de omgeving van De Peel. Hierin staat specifieke regionale informatie over oefeningen, trainingen en allerlei andere onderwerpen die nieuwswaarde hebben voor de omgeving. Om de mailing voor De Peel op te starten, verzamelt de Luchtmacht e-mailadressen van inwoners en belanghebbenden van De Peel. Bent u geïnteresseerd? Geef dan uw e-mailadres door waarop u de informatie wil ontvangen. Graag onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ via: informatiedepeel@mindef.nl. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van de mailing. U kunt te allen tijde opzeggen als u geen informatie meer via de mail wilt ontvangen. Uw gegevens worden dan uit de database verwijderd.

Luchthavenbesluit De Peel

Vorig jaar is voor voormalige vliegbasis De Peel een procedure opgestart met het voornemen om te komen tot een nieuw LHB voor de Luitenant-generaal Bestkazerne. Defensie is evenals iedere andere organisatie gehouden aan wet- en regelgeving. Zo mag de Luchtmacht alleen opereren vanaf een militaire vliegbases als er een LHB is vastgesteld. Voor De Peel en enkele andere velden lopen er momenteel procedures om te komen tot hernieuwde of nieuwe besluiten.

De Luchtmacht opereert vanaf verschillende vliegbases in Nederland: Volkel, Gilze-Rijen, Eindhoven, Leeuwarden en Woensdrecht. Vorig jaar zomer is aangekondigd dat de Luchtmacht de Luitenant-generaal Bestkazerne in de Peel weer wil reactiveren als vliegbasis. De reden is dat de Luchtmacht voor haar operaties meer geluidsruimte in Nederland nodig heeft. In 2012 sloot luchtmachtbasis De Peel en veranderde de basis in een landmachtkazerne. De geluidsruimte is blijven bestaan, onbenut en nog steeds beschikbaar. Het voornemen tot reactivering baart mensen begrijpelijkerwijs zorgen en roept veel vragen op in de omgeving van de Peel. Defensie wil die vragen zo goed mogelijk beantwoorden, uitgebreide informatie verstrekken en de inwoners in staat stellen in gesprek te gaan met Defensie.

Terug

Pagina opties