E-Fiber wil in de gemeente Deurne glasvezel aanleggen

E‑Fiber wil in de hele gemeente Deurne, inclusief het buitengebied, glasvezel aanleggen zonder dat inwoners, organisaties en bedrijven hiervoor aansluitkosten hoeven te betalen.

Vraagbundeling

In het najaar start E-Fiber met de vraagbundeling. Dat betekent dat E-Fiber inwoners vraagt zich in te schrijven voor een glasvezelabonnement om te kijken of er voldoende animo is voor het netwerk. Als blijkt dat er genoeg interesse is in glasvezel, zal E-Fiber vanaf medio 2019 beginnen met de aanleg. E-Fiber kiest ervoor om dan, in tegenstelling tot veel andere partijen, ook de adressen in de buitengebieden kosteloos van een aansluiting te voorzien.

Informatieavonden

E-Fiber organiseert in oktober verschillende informatieavonden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt alles uitgelegd over glasvezel, kunnen inwoners vragen stellen en komen alle providers aan het woord. De data, tijden en locaties vindt u op de website iedereenglasvezel.nl.

Glasvezelkrant

In de eerste week van september verspreidt E-Fiber een glasvezelkrant in de gemeente Deurne. Heeft u na 9 september deze krant niet ontvangen en wilt u deze wel graag hebben? Stuurt u dan een e-mail naar info@iedereenglasvezel.nl.

Eventuele bodemverontreiniging

Bij de aanleg van het glasvezelnetwerk dient rekening te worden gehouden met eventuele bodemverontreiniging. Als op een tracé waar het glasvezel wordt aangelegd een verontreiniging wordt aangetroffen, gaat E-Fiber met de grondeigenaar in gesprek om tot een oplossing te komen. Die oplossing kan bijvoorbeeld zijn dat de glasvezelkabel om de verontreiniging heen wordt gelegd. Als de verontreiniging zich bevindt in gemeentegrond, gaat E-Fiber hierover met de gemeente in gesprek. Gezamenlijk wordt dan gekeken naar mogelijke oplossingen.

Toekomstbestendig

Burgemeester Hilko Mak is blij met deze eerste stap richting een toekomstbestendig netwerk: “In dit digitale tijdperk is het belangrijk dat iedereen een goede toegang heeft tot het internet. Ik ben blij dat onze inwoners, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied, nu de kans krijgen om kosteloos aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk.”

Over E-Fiber

E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van glasvezel. E-Fiber vindt dat iedereen in Nederland recht heeft op snel en betrouwbaar internet. Waar je ook woont, in een stad, dorp of buitengebied. Daarom investeert E-Fiber in infrastructuur, innovatie, techniek én in mensen. Om zo een uniek ‘open’ glasvezelnetwerk aan te leggen waarop iedere provider zijn diensten mag leveren. Inmiddels zijn er al ruim 25.000 adressen aangesloten op het glasvezelnetwerk van E-Fiber.

Terug

Pagina opties