Eenmalige subsidieverhoging van 25.000 euro in verband met 1300 jarig bestaan Deurne

In 2021 bestaat Deurne 1300 jaar. Om zo veel mogelijk initiatieven rondom het 1300 jarig bestaan uit de Deurnese gemeenschap te stimuleren en mogelijk te maken is de cultuursubsidie éénmalig met 25.000 euro verhoogd. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse 50.000 euro subsidie voor de cultuursubsidie ‘Het verhaal van Deurne’.

“We verwachten veel meer aanvragen voor de cultuursubsidie vanwege het jubileumjaar”, zegt wethouder Biemans. “Deurne is een zeer actieve culturele gemeenschap. Als gemeente willen we juist deze gemeenschap van dienst zijn. Dit houdt in dat wij bewust geen actieve rol pakken in het organiseren van activiteiten. Met deze eenmalige subsidieverhoging bieden we de gemeenschap de mogelijkheid om deze organisatie op te pakken. Bij de eigen inwoners ligt juist de kracht om er een jubileumjaar van te maken voor en door Deurnese inwoners. We kijken erg uit naar de initiatieven waarmee ze komen.”

Cultuursubsidie ‘Het Verhaal van Deurne’
De activiteiten rondom het 1300 jarig bestaan worden gesubsidieerd vanuit de subsidie ‘het Verhaal van Deurne’. Ook andere projecten die het verhaal van Deurne vertellen kunnen een aanvraag doen voor deze subsidie. Dit kan heel divers zijn. Zowel projecten die teruggrijpen op de historie van Deurne als projecten die het Deurne van nu of de toekomst vertellen komen in aanmerking. Wel moet minimaal één organiserende partij in Deurne gevestigd zijn.

Aanmelden van initiatieven voor 2020
Tot 1 juni 2020 kunt u aanvragen doen voor initiatieven voor het 2e half jaar van 2020. Binnen een aantal weken worden de aanvragen beoordeeld. Zolang het na 1 juni 2020 is maakt het niet uit wanneer uw project plaatsvindt. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het cultuurbudget moet u voldoen aan een aantal spelregels/voorwaarden. Aanvragen die na 1 juni 2020 binnenkomen en voldoen aan de voorwaarden worden alleen uitgekeerd als er nog budget over is. De uit te keren subsidie heeft een maximum van 10.000 euro en vergoedt maximaal 50% van de totale kosten van het project.

Terug

Pagina opties