Glasvezel

De aanleg van glasvezel in de gemeente Deurne is in augustus 2019 gestart. Aannemer Spitters is druk met de voorbereiding van de woningen op de glasvezelaansluitingen. Spitters legt voor zowel E-Fiber als voor KPN NetwerkNL het netwerk aan en zal daarom ook beide huisaansluitingen monteren.

Gezamenlijke aanleg glasvezelnetwerken

De aanleg in de kern van Deurne wordt gebundeld om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Aannemer Spitters legt twee glasvezelnetwerken aan, een voor E-Fiber en een voor KPN NetwerkNL. Tijdens deze aanleg worden er gratis gelijktijdig twee glasvezelaansluitingen in de woningen gemonteerd. In het buitengebied van Deurne wordt alleen het glasvezelnetwerk van E-Fiber aangelegd.

Huisaansluitingen

Om de huisaansluiting te kunnen monteren, is een huisbezoek van de aannemer (schouwer) noodzakelijk. Tijdens dit bezoek wordt er met de bewoners besproken waar de huisaansluitingen worden geplaatst. Meestal is dit in de meterkast. De installatie van beide huisaansluitingen is gratis, ook als er niet direct gebruik gemaakt wordt van glasvezel. Een aansluiting verplicht tot niets. Het is echter wel verstandig om alvast een huisaansluiting te laten plaatsen. Wanneer de aannemer op een later moment, na de aanlegperiode, terug moet komen, brengt dit kosten met zich mee.

Planning

Globaal ziet de planning voor de aanleg van de glasvezelnetwerken er als volgt uit:

Kern van Deurne

  • start aanleg augustus 2019
  • eerste huisaansluitingen oktober 2019
  • netwerk gereed februari 2021

Buitengebied Deurne

  • start aanleg maart 2020
  • eerste huisaansluitingen mei 2020
  • netwerk gereed juni 2021

Volgens de planning beschikken alle adressen in de gemeente Deurne voor de zomer van 2021 over een gratis glasvezelaansluiting. In totaal ligt er dan circa 400 kilometer glasvezelnetwerk van E-Fiber en circa 120 kilometer glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL.

Meer informatie over de aanleg van glasvezel vindt u op de website van E-Fiber en de website van KPN NetwerkNL. Daar vindt u de planning en de indeling van de gebieden. Een deel van de gebieden betreft combigebieden. Hier legt Spitters als onafhankelijke aannemer zowel het glasvezelnetwerk van E-Fiber als het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL aan.

Spitters informeert, namens E-Fiber en KPN NetwerkNL, de inwoners over de start van de werkzaamheden in hun straat.

Vragen over de werkzaamheden

Inwoners van de gemeente Deurne kunnen met vragen over de aanlegwerkzaamheden terecht bij Spitters, via deurne@spitters.nl of telefonisch via telefoonnummer 0493 72 49 09.

Vragen over de providerdiensten

Meer informatie over de diensten op het nieuwe glasvezelnetwerk van E-Fiber is te vinden op www.e-fiber.nl/deurne, e-mail info@e-fiber.nl of telefoonnummer 030 – 2251901.

Meer informatie over het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL is te vinden op www.kpnnetwerk.nl of telefoonnummer 088-0063744.

Gebieden

In het onderstaande schema ziet u in welke gebieden E-Fiber en KPN NetwerkNL hun glasvezelnetwerken aanleggen:

Bedrijf Gebied
E-Fiber hele gemeente Deurne, inclusief de buitengebieden en bedrijventerreinen
KPN NetwerkNL de kern Deurne, met uitzondering van de bedrijventerreinen en de adressen ten noorden van de N270

Vrije marktkeuze

Inwoners mogen zelf kiezen bij welke glasvezelaanbieder zij een contract afsluiten. Het is een ‘vrije marktkeuze’. Als u wilt overstappen van de ene naar de andere glasvezelaanbieder, dient u contact op te nemen met de aanbieder waar u een contract heeft afgesloten.

Terug

Pagina opties