Grote brand in de Deurnese Peel

De brand in de Deurnese Peel van het voorjaar 2020 had een grote impact. 710 Hectare natuurgebied is verbrand, woningen moesten worden ontruimd en bewoners en ondernemers hadden wekenlang last van de rook.

Onderzoeken brand Deurnese Peel gepresenteerd

Naar aanleiding van de brand zijn er drie onderzoeken gestart. Op donderdag 19 november zijn de resultaten van deze onderzoeken gepresenteerd. U kunt de presentatie van de onderzoeksresultaten terugkijken op ons YouTube-kanaal.

Op de pagina onderzoek leest u de drie onderzoeksrapporten, een persbericht van de onderzoekscommissies en een persbericht namens de drie opdrachtgevers van de onderzoeken: gemeente Deurne, veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en provincie Noord-Brabant. Ook vindt u daar een infographic met de belangrijkste bevindingen uit de drie onderzoeken in één oogopslag.

Op de pagina vindt u ook vragen en antwoorden over de onderzoeken. Wordt uw vraag daar niet beantwoord of heeft u een aanvullende vraag? Dan kunt u deze stellen via een vragenformulier.

Commissie Samenleving en Bestuur

In een extra vergadering van de raadscommissie Samenleving en Bestuur op donderdag 17 december is stilgestaan bij de onderzoeken na de brand in de Deurnese Peel. De drie onderzoekers gaven een toelichting en de leden van de commissie konden vragen stellen. Ook is ingegaan op de vervolgaanpak. De commissievergadering kunt u hier terugkijken. Let op, de beelden starten bij minuut 11.00.

Updates maandag 13 juli

Update 10.15 uur: laatste update in dit liveblog

Dit is de laatste update in dit liveblog. In totaal zijn er 104 updates geplaatst waarmee we u op de hoogte hebben gehouden van de brand in de Deurnese Peel, het nablussen, de rookoverlast, enzovoorts. Alle eerder gegeven adviezen, bijvoorbeeld het sluiten van ramen en deuren, zijn komen te vervallen. Als er zich noemenswaardige zaken voordoen, wordt daar weer over gecommuniceerd. Hierboven kunt u doorklikken naar de pagina over de onderzoeken die plaatsvinden naar de brand. Die pagina wordt wel steeds geactualiseerd als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Update 9.45 uur: terugblik op de inloopbijeenkomsten

Op zaterdag 11 juli vonden er twee inloopbijeenkomsten plaats over de brand in de Deurnese Peel, in Helenaveen en in Liessel. Beide bijeenkomsten werden door zo'n 10 tot 15 bewoners bezocht. Zij konden vragen stellen aan of in gesprek gaan met de burgemeester en medewerkers van gemeente Deurne, Staatsbosbeheer, veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, GGD Brabant-Zuidoost en Zorg in Deurne. Bewoners vertelden hoe zij de brand, de ontruiming en de rookoverlast hebben beleefd en ze stelden vragen over de inzet door de brandweer, de inrichting en het beheer van het gebied en de onderzoeken die plaatsvinden. Ook deelden bewoners hun kennis over het gebied en gaven zij tips en adviezen over hoe de situatie volgens hen verbeterd kan worden. De zaken die door de bewoners zijn aangegeven, worden gedeeld met de onderzoeker van onderzoek 3, over de relatie tussen veiligheid en natuurbeheer.

Updates woensdag 8 juli

Update 11.15 uur: statenmededeling over de brand

Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant heeft een statenmededeling verstuurd aan Provinciale Staten over de brand in de Deurnese Peel. Met deze statenmededeling informeren zij Provinciale Staten over de onderzoeken naar de brand en een subsidiebijdrage voor herstelmaatregelen in het natuurgebied. Lees hier de statenmededeling.

Update 10.30 uur: gebied is weer vrijgegeven, blijf op de paden

De veenbrand in de Deurnese Peel is onder controle en er vinden geen bluswerkzaamheden meer plaats. Daarmee geldt niet langer de oproep om weg te blijven uit het gebied. Wel is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de toegangsregels en op de paden blijft. Uiteraard geldt ook in de Deurnese Peel: houd 1,5 meter afstand (behalve als u één huishouden bent).

Updates dinsdag 30 juni

Update 17.15 uur: burgemeester informeert de gemeenteraad

De burgemeester heeft vandaag een raadsinformatiebrief verstuurd aan de leden van de gemeenteraad. Met deze raadsinformatiebrief informeert hij de gemeenteraad over de stand van zaken van de brand, de onderzoeken die (gaan) lopen en de inloopbijeenkomsten die op 11 juli georganiseerd worden. Lees hier de raadsinformatiebrief

Updates maandag 29 juni

Update 18.30 uur: nog steeds rustig in het gebied, blusmateriaal wordt opgeruimd

Het is nog steeds rustig in het gebied. De hitte van vorige week heeft niet geleid tot nieuwe brand- of smeulhaarden of rookontwikkeling. Dit is goed nieuws, vooral voor de bewoners van het gebied. Het kan wel zijn dat er mogelijk nog ondergrondse smeulhaarden zitten. Staatsbosbeheer blijft het gebied regelmatig in de gaten houden. Ook bewoners van het gebied zijn gelukkig zeer alert. Dit bleek afgelopen vrijdag nog eens, toen de brandweer werd opgeroepen op het moment dat het leek of er rook hing boven de Deurnese Peel (zie het bericht hieronder van 26 juni, 16.15 uur). Omdat het rustig is in het gebied en er geen rookontwikkeling meer is, worden de blusmaterialen opgeruimd en worden deze week de borden '50km/h' en 'Let op, kans op slecht zicht i.v.m. rook' aan de Snoertsebaan, Oude Peelstraat/Kanaalstraat en Soemeersingel weggehaald. De tijdelijke maximumsnelheid van 50km/h komt daarmee te vervallen.

Updates vrijdag 26 juni

Update 16.15 uur: brandweer post Neerkant opgeroepen, maar blijkt brand in Horst

Iets voor 16.00 uur vanmiddag is de brandweer van de brandweerpost Neerkant opgeroepen voor nablussen in de Deurnese Peel, omdat er rook zichtbaar was vanuit die richting. Het blijkt echter te gaan om een landbouwmachine die in brand staat op de N277 in de gemeente Horst aan de Maas.

Update 15.30 uur: brief van de burgemeester aan bewoners van de Deurnese Peel

De burgemeester heeft een brief gestuurd aan de bewoners van de Deurnese Peel. De brief wordt bezorgd bij ruim 500 adressen rond het gebied. In de brief is onder andere meer te lezen over de inloopbijeenkomsten die plaatsvinden op zaterdag 11 juli. Aanmelden voor deze inloopbijeenkomsten is verplicht. Dit kan via het aanmeldformulier bovenaan deze pagina.

Lees hier de bewonersbrief van de burgemeester.

Updates maandag 22 juni

Update 17.15 uur: rustig beeld in het gebied

Het is nog steeds rustig in Deurnese Peel. In het noordelijke deel van het gebied bevonden zich de afgelopen dagen enkele kleinere rookpluimpjes. Daar is door een van de aannemers op ingezet met specialistisch materieel. In het zuidelijk deel, bij de Soeloopkade en de Vlakte van Minke, is het rustig. Staatsbosbeheer blijft het gebied goed in de gaten houden tijdens de komende warme dagen. Door de regen van de afgelopen week zijn niet alleen de smeulhaarden gedoofd, het gebied is ook weer groener geworden. De begroeiing zorgt er voor dat de bodem minder snel opwarmt door de zon.

Updates vrijdag 19 juni

Update 09.15 uur: blog van de boswachter

Boswachter Lieke van Staatsbosbeheer heeft een blog geschreven over de Deurnese Peel. In het blog leest u meer over de bestrijding van de smeulende veenbrand en ook over de begrazing door 360 schapen in de Liesselse Peel. Het doel hiervan is het massaal opkomende pijpenstrootje terug te dringen. U leest het blog op het boswachtersblog.

Na het weekend volgt er een nieuwe update over de situatie in de Deurnese Peel.

Updates dinsdag 16 juni

Update 17.15 uur: nieuwe vlog van de boswachter

Boswachter Lieke van Staatsbosbeheer heeft een nieuwe vlog opgenomen over de Deurnese Peel. Dit keer gaat ze in op de bluswerkzaamheden van de aannemers in het gebied. De beelden zijn in de afgelopen week gemaakt. Bekijk het vlog op het YouTube-kanaal van Staatsbosbeheer.

Update 11.15 uur: de smeulende veenbrand is onder controle

De smeulende veenbrand is onder controle. Door een combinatie van de inzet door Staatsbosbeheer en de aannemer én de regen van de afgelopen week zijn de smeulhaarden flink gedoofd. Het belangrijkste is vooral dat de rookoverlast voor de bewoners flink is afgenomen. Vandaag en morgen wordt er nog actief geblust door Staatsbosbeheer en de aannemer. Zij zijn met name actief in de zuidkant van het gebied, bij de Soeloopkade en iets noordelijker, bij de 'vlakte van Minke'.

Vanaf het einde van deze week wordt er niet meer actief geblust. Er zijn mogelijk wel nog ondergrondse smeulhaarden. Staatsbosbeheer blijft de situatie goed in de gaten houden. Zodra er een nieuwe smeulhaard wordt ontdekt, wordt daar actie op ondernomen. De brandweer blijft elke dag de weersomstandigheden in de gaten houden. Aan de hand daarvan wordt bekeken of er mogelijk grotere rook- of geuroverlast kan ontstaan. Op het moment dat dat het geval is, wordt dit vermeld op deze website, Twitter, Facebook en de Deurne Alert-Whatsapp-groep van het dorp waar de rook- of geuroverlast wordt verwacht.

Via deze website blijven wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook blijft de gemeente in overleg met Staatsbosbeheer en de brandweer over de situatie in het gebied. Op het moment dat er zaken spelen, wordt dat hier vermeld.

Updates vrijdag 12 juni

17.00 uur: wind gaat draaien

Na een aantal dagen oostenwind, draait de wind op zaterdag 13 juni en komt vanaf dan enkele dagen vanuit westelijke richting. Hierdoor kan er meer overlast van geur en rook zijn in de omgeving van de Soemeersingel, Helenaveen en Griendtsveen en richting Limburg. Merkt u dat de rook uw kant op komt? Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Is de rook weggetrokken? Zet dan de ramen op en om de woning te ventileren.

14.00 uur: beantwoording raadsvragen

Twee fracties uit de Deurnese gemeenteraad hebben gezamenlijke vragen gesteld aan de burgemeester over de brand in de Deurnese Peel. Vandaag zijn deze raadsvragen beantwoord.

Updates donderdag 11 juni

Update 18.30 uur: blussen vordert gestaag

Het blussen van de smeulende brand door Staatsbosbeheer en de aannemer vordert gestaag. Ze zijn er met een kleiner rupsvoertuig in geslaagd om de lastig bereikbare smeulhaarden nabij de Soemeersingel te bereiken. Deze worden geblust. Aan de zuidkant van het gebied is er ook geblust en daar zijn de blusteams nu opgetrokken richting het noorden, bij de 'vlakte van Minke'. Op dit hoger gelegen gebied zitten nog diverse smeulhaarden. In de Liesselse Peel, nabij het Leegveld, is het rustiger. Bij het Leegveld bevond zich eerder deze week een hotspot. Deze is geblust. De regenbuien en de lagere temperatuur zorgen er ook voor dat het smeulen is verminderd. Staatsbosbeheer blijft de situatie in de komende, warmere dagen goed in de gaten houden.

Updates maandag 8 juni

Update 19.15 uur: de regen helpt, maar de brand is nog niet uit

De regen van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat het smeulen en de rook op dit moment afneemt. Met name in het noordelijke deel van het gebied (nabij Griendtsveen) en in de Liesselse Peel (nabij het Leegveld) is het op dit moment rustiger. Nabij de Soemeersingel zit een smeulhaard, die lastig te bereiken is vanwege het dichte bos dat hier ligt. Staatsbosbeheer en de aannemer zetten zich in om deze smeulhaard te bereiken en te bestrijden. Verder zijn er smeulhaarden aan de zuidkant van het gebied en bij de 'vlakte van Minke'. Hier liggen hogere veenruggen, waar de smeulende brand diep in zit. Dit maakt de bestrijding lastig.

De aannemer is met drie ploegen aan de slag om de brand te bestrijden. Twee ploegen blussen en de derde ploeg zorgt ervoor dat zij aan de slag kunnen blijven, door materieel aan te leveren, slangen te verplaatsen, enzovoorts. Er worden onder andere bluskanonnen en giertonnen met water ingezet. Er zijn dagelijks ongeveer 20 mensen in het gebied actief.

De regen van de afgelopen dagen is onvoldoende om de brand te doven. Er is te weinig regen gevallen om door te dringen tot de ondergrondse smeulhaarden. Richting het komende weekend wordt het opnieuw droog en warm. Naar verwachting kunnen smeulhaarden dan weer bovengronds komen of oplaaien. Dit kan zorgen voor rookoverlast. Staatsbosbeheer en de aannemer blijven zich inzetten om de rookoverlast zo veel mogelijk te beperken.

Updates zondag 7 juni

Update 13.30 uur: maandag draait de wind

Maandag draait de wind en komt dan vanuit noordelijke / noordoostelijke richting. Dit kan leiden tot meer rook- en geuroverlast in de omgeving Liessel, A67, Kanaalstraat/Oude Peelstraat en Neerkant. Merkt u dat de rook uw kant op komt? Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Is de rook weer weggetrokken? Zet dan de ramen open om de woning te ventileren.

Updates vrijdag 5 juni

Update 14.30 uur: brief van de burgemeester aan bewoners

Bewoners in het gebied rond de Deurnese Peel ontvangen vandaag of morgen een brief van de burgemeester met uitleg over de bestrijding van de brand, de rookoverlast en de communicatie door de gemeente. De brief wordt bezorgd bij ruim 500 adressen. Bewoners van Griendtsveen ontvangen een brief van de gemeente Horst aan de Maas, met dezelfde inhoud. Lees hier de brief van de burgemeester.

Updates woensdag 3 juni

Update 16.45 uur: stand van zaken bestrijding van de brand

Vooropgesteld, deze brand is lastig te bestrijden. Het veen is een zeer goede brandstof. Dat wisten ze vroeger al, toen hier turf gewonnen werd. Op meerdere plekken zit de smeulende brand diep in de grond, tot soms wel anderhalve meter. Het bestrijden van de brand wordt nog eens bemoeilijkt door het weer: het is al tijden droog en warm, er valt nauwelijks regen.

Aanpak Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is 7 dagen per week samen met een aannemer actief in het gebied. Zij schakelen onder andere wetlandtracks in, met een zeer lage bodemdruk. Dit zijn rupsvoertuigen, vergelijkbaar met een pistebully op een skipiste. Met deze voertuigen kan de aannemer op plekken komen die niet bereikbaar zijn voor andere voertuigen. Ook worden er mobiele waterkanonnen ingezet en graafmachines om de grond open te trekken en te koelen met water. Er zijn kleinere rupsvoertuigen waar een kleine kraan en bak met water op zijn gemonteerd. En er worden bladblazers met waterrugzak ingezet om het vuur uit te blazen en de grond af te koelen, op plaatsen die voor het materieel niet toegankelijk zijn.

Aanpak is beoordeeld door landelijke natuurbranddeskundigen
Op vrijdag 29 mei hebben landelijke natuurbranddeskundigen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) het gebied bezocht en samen met Staatsbosbeheer, de aannemer en de brandweer de situatie beoordeeld. Er zijn beelden van bovenaf gemaakt door het droneteam van brandweer Midden- en West-Brabant. De conclusie is dat dit de meest effectieve methode is om de veenbrand te bestrijden en dat er geen beter alternatief voor handen is. Blussen van bovenaf heeft vrijwel geen effect, omdat het water dan niet tot de kern van het smeulende materiaal komt waardoor het steeds opnieuw oplaait. Blussen met een blushelikopter heeft in deze fase dan ook geen zin. De huidige aanpak wordt daarom voortgezet en er wordt meer materieel ingeschakeld. Op momenten dat de brand zich dreigt uit te breiden of er vlammen ontstaan, wordt de brandweer opgeroepen. Staatsbosbeheer heeft dagelijks ogen en oren in het gebied en zo kan de brandweer snel gealarmeerd worden.

Ongeveer de helft van het gebied smeult niet meer
De indruk is op dit moment dat ongeveer de helft van de 800 hectare die is verbrand, niet meer smeult. Het ondergronds smeulend veen kan echter alsnog tot brand en rook leiden, ook op plaatsen die lijken tot rust te zijn gekomen. Daarom blijft het van belang dat Staatsbosbeheer de dagelijkse controles in het gebied blijft voortzetten en dat bezoekers wegblijven uit het gebied.

Update 12.30 uur: nieuwe vlog van de boswachter

Boswachter Lieke heeft een nieuwe vlog opgenomen in de Deurnese Peel na de brand. Je kunt de vlog bekijken op het YouTube-kanaal van Staatsbosbeheer.

Update 8.30 uur: resultaten metingen door de brandweer

De brandweer heeft dinsdagavond metingen verricht in Helenaveen en bij de Soemeersingel. Er zijn geen gevaarlijke concentraties gemeten. De rook vormde daarmee geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Maar rook is nooit gezond. Vandaar ook het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Ook kan de rook zorgen voor flinke (geur)overlast. De wind blijft de komende dagen waaien vanuit westelijke richting. Hierdoor kan er overlast blijven ontstaan in de omgeving van de Soemeersingel en richting Limburg.

Updates dinsdag 2 juni

Update 22.30 uur: Soemeersingel wordt afgesloten voor doorgaand verkeer

De Soemeersingel wordt aan beide zijden afgesloten voor doorgaand verkeer, zowel vanaf Helenaveen als vanaf Griendtsveen. Dit gebeurt in verband met de rookoverlast en mogelijk slecht zicht. Er kan ook rook- en geuroverlast zijn in het dorp Helenaveen.

Update 20.45 uur: brandhaard nabij de Soemeersingel

Er is een brandhaard in het gebied nabij de Soemeersingel. De rook trekt richting het zuidoosten, over de Soemeersingel en de Helenavaart richting Limburg.

Update 17.45 uur: de wind gaat waaien vanuit westelijke richting

Vanavond draait de wind en gaat dan waaien vanuit westelijke / noordwestelijke richting. Dit betekent dat de rookoverlast zich zal verplaatsen naar het gebied bij de Soemeersingel en richting Limburg. Voor deze gebieden geldt het advies om bij rookoverlast de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Vanmiddag is de brandweer opgeroepen voor een oplaaiende brand nabij het Leegveld. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen en watercontainers aanwezig om de brand hier onder controle te krijgen. Overigens was er vanmiddag ook een kleinere natuurbrand bij de Raktseweg in Deurne (nabij de gemeentegrens met Helmond). Deze brand is onder controle.

Updates maandag 1 juni

Update 17.30 uur: brandweer opnieuw opgeroepen

De brandweer is vanmiddag opnieuw opgeroepen en is met diverse brandweereenheden uit de regio aanwezig. Zij ondersteunen Staatsbosbeheer en de aannemer om uitbreiding bij de zuidelijke 'stoplijn' te voorkomen.

Updates zaterdag 30 mei

Update 21.45 uur: de brand is onder controle

De brand is onder controle. Om 21.30 uur is het sein brandmeester gegeven. De brandweer gaat de inzet nu afbouwen en maakt afspraken met Staatsbosbeheer over de bewaking van het gebied vannacht. De brand bevindt zich in het gebied ten zuiden van de Eikenlaan, tussen Leegveld en Snoertsebaan ('Liesselse Peel').

Update 18.45 uur: brandweer opgeroepen

Iets voor 17.00 uur is de brandweer opgeroepen voor een brandhaard in de Deurnese Peel. Samen met Staatsbosbeheer heeft de brandweer een verkenning uitgevoerd in het gebied en een brandhaard ontdekt. De brandweer is gestart met blussen. Inmiddels zijn meerdere brandweereenheden uit de regio opgeroepen. Geef de hulpdiensten de ruimte en blijf weg uit het gebied.

De brandhaard zorgt voor een flinke rookontwikkeling. Heeft u last van de rook? Sluit ramen en deuren, zet de ventilatie uit en blijf zo veel mogelijk binnen.

Updates vrijdag 29 mei

Update 16.30 uur: rookoverlast door smeulende brand

De afgelopen dagen is er sprake van behoorlijke rookoverlast aan de zuidkant van het gebied. Met name in de omgeving van de Oude Peelstraat-Kanaalstraat en richting de A67. De wind die uit het noorden en noordoosten komt, drijft de rook in deze richting. De rookoverlast is erg vervelend voor de bewoners in dit gebied. Staatsbosbeheer zet zich samen met een aannemer in om de smeulende brand zo veel als mogelijk te bestrijden en de rookoverlast zo veel mogelijk weg te nemen, ook al is dat erg lastig. Donderdag kreeg Staatsbosbeheer hierbij hulp van de brandweer van de posten Deurne en Neerkant.

Merkt u dat de rook uw kant op komt? Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Is de rook weer weggetrokken? Zet dan de ramen open om de woning te ventileren.

Updates donderdag 28 mei

Update 11.00 uur: nieuwe blog van de boswachter en indrukwekkende luchtbeelden

Boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer heeft een nieuwe blog geschreven over de Deurnese Peel. In haar blog gaat ze in op het smeulend veen, het bestrijden van de brand en schapen die worden ingezet om het gebied te begrazen. U leest het blog op het boswachtersblog.

Twee weken na de brand maakte Luchtbeeld.nl indrukwekkende opnamen met een drone boven de Deurnese Peel. Daar is een 360 graden panorama van gemaakt, waarmee u zelf kunt rondkijken vanuit de lucht!

Updates woensdag 27 mei

Update 17.30 uur: waarschuwingsborden geplaatst bij wegen

Aan de Kanaalstraat/Oude Peelstraat, Soemeersingel en Snoertsebaan zijn vandaag waarschuwingsborden geplaatst om automobilisten te waarschuwen dat er kans is op slecht zicht door dichte rook. Ook geldt er op deze wegen een tijdelijke snelheidsverlaging van 50km/h. De waarschuwing voor slecht zicht door dichte rook geldt ook voor de andere wegen in het gebied, de borden zijn geplaatst aan de doorgaande routes. Bij de borden is een oranje knipperlicht geplaatst om extra te waarschuwen als het donker is.

Verder zetten gemeente en brandweer erop in om u, voor zover mogelijk, vooraf nog beter te informeren als er grotere rookoverlast kan ontstaan. De brandweer bekijkt dagelijks de weersvoorspellingen voor de avond, nacht en (vroege) ochtend en maakt aan de hand daarvan een inschatting of er grotere rookoverlast kan ontstaan. Als dat het geval is, wordt u daarover gewaarschuwd via deze website, Facebook en Twitter. Hierbij geldt wel dat de rookoverlast zich niet altijd laat voorspellen. Ook op onverwachte momenten kan er rookoverlast ontstaan. Vandaar ook de waarschuwingsborden die zijn geplaatst en het advies dat altijd geldt voor zulke gevallen: sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. 

Updates dinsdag 26 mei

18.00 uur: Staatsbosbeheer start met eerste maatregelen voor natuurherstel

Staatsbosbeheer start de komende weken met de eerste maatregelen voor het natuurherstel na de brand. Een van de eerste maatregelen die nu ingezet wordt is begrazing met schapen, om het jonge gras weg te eten en het gebied open te houden. Door snel na de brand een kudde met schapen in te zetten kan de groeispurt van dominante soorten als het pijpenstrootje en de adelaarsvaren een beetje geremd worden, ten gunste van bijzondere hoogveensoorten als veenmos. De begrazing start in de Liesselse Peel zodra de situatie veilig genoeg is voor de schapen.

Andere maatregelen waar Staatsbosbeheer op korte termijn mee aan de slag gaat zijn kadeherstel en boomveiligheid. De Soeloopkade, die dwars door het gebied loopt, is tijdens de brand deels beschadigd geraakt door de inzet van brandweerwagens. Met een kraantje wordt deze weer hersteld. Verder controleert Staatsbosbeheer de bomen langs openbare wegen, paden en kades. Bomen die door aantasting van de brand een mogelijk risico vormen, worden weggehaald.

Lees meer in het persbericht van Staatsbosbeheer.

Update 17.45 uur: bestrijding smeulende plekken door Staatsbosbeheer

De afgelopen week is Staatsbosbeheer, ook tijdens het Hemelvaartweekend, volop actief geweest in de Deurnese Peel om de smeulende plekken in het gebied te bestrijden. Samen met een aannemer bestrijden zij de smeulende brand. Onder andere met rupsvoertuigen die het gebied in kunnen rijden en watertonnen om de randen van het gebied nat te maken. Er is met name geblust in de Liesselse Peel (gebied tussen Eikenlaan, Leegveld en Snoertsebaan) en bij de kade van de Soeloop. Bij de Liesselse Peel is de brand gekalmeerd en bij de Soeloop is voorkomen dat de brand zich kon uitbreiden.

Het lijkt er op dat in het noordelijke deel van het gebied, in de omgeving van Griendtsveen, de brand voor het grootste deel uit is. De smeulhaarden zitten nu vooral nog aan de zuidkant van het gebied, nabij de Soeloop. Daar smeult het soms tot wel 1,5 meter diepte in de grond. Op die plekken is de brand erg lastig te bestrijden. De grond moet dan eerst open gemaakt worden en dan pas kan er geblust worden. Dit kost veel tijd en inzet. Door de droogte, de warmte en de wind kan het vuur bovendien steeds oplaaien. Dat is de afgelopen dagen ook gebeurd en toen kwam de brandweer ter plaatse om de brand te bestrijden.

De brandweer heeft de afgelopen week diverse keren metingen verricht vanwege de rookoverlast. Er zijn geen schadelijke concentraties gemeten. Dit wil overigens niet zeggen dat bewoners geen overlast kunnen hebben van de rook en geur. Rook is nooit gezond. Het advies blijft dan ook om bij rookoverlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Is de rook weer weggetrokken? Zet dan de ramen open om de woning te ventileren.

Update 10.45 uur: vanochtend was er flinke rookoverlast

Door de smeulende brand in de Deurnese Peel was er vanochtend flinke rookoverlast, met name ten zuiden van het gebied, in de omgeving van de Oude Peelstraat. Ook het verkeer op de A67 ondervond hinder van de rook. Rijkswaterstaat waarschuwde automobilisten voor slecht zicht door de rook op de A67 tussen Asten en Liessel (en andersom).

Updates vrijdag 22 mei

Update 9.15 uur: oplaaiende brandjes in de Deurnese Peel

De afgelopen dagen is de smeulende brand een paar keer opgelaaid. De brand komt dan bovengronds en leidt tot nieuwe brandjes. Staatsbosbeheer rijdt meerdere keren per dag controlerondes om het gebied in de gaten te houden. Als het nodig is, schakelen zij de brandweer in. Woensdagmiddag heeft de brandweer van post Neerkant een oplaaiend brandje geblust bij het Leegveld, woensdagavond kwam de brandweer van post Deurne ter plaatse en op Hemelvaartsdag hebben de brandweerlieden van Deurne en Neerkant een brand geblust aan de kant van de Soemeersingel. Daar hebben ze een 'stoplijn' van 600 meter gemaakt waar de brand is tegengehouden. Zo kon de brand zich niet verder uitbreiden.

Staatsbosbeheer zet zich in om zo veel mogelijk smeulende plekken te blussen. Zij werken daarbij samen met een aannemer, die onder andere rupsvoertuigen inzet die verder het gebied in kunnen rijden. Helaas valt niet te voorkomen dat de brand de komende tijd vaker oplaait. Het veen smeult ondergronds en kan onverwachts bovengronds komen en tot een nieuw brandje leiden. Dit kan leiden tot rook- en geuroverlast. Het advies is dan om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Is de rook weer weggetrokken? Zet dan de ramen open om de woning te ventileren.

Updates woensdag 20 mei

Update 10.15 uur: Staatsbosbeheer blijft inzetten op bestrijding van de smeulende brand

Het is vandaag een maand geleden dat de brand in de Deurnese Peel begon. Het smeult nog steeds in het gebied. Hier en daar ontstaan er ook weer kleinere brandjes. Het is lastig te voorspellen hoe lang dit nog kan aanhouden. Regen kan een positieve invloed hebben, maar ook dan is het onzeker of dit de brand dooft. Helaas kan er nog een tijd sprake zijn van rook- en geuroverlast in de omgeving. Dit vinden we erg vervelend, maar we kunnen dit helaas niet voorkomen.

Staatsbosbeheer zet zich in om de smeulende plekken te blussen. Ze werken samen met een aannemer, die onder andere speciale rupsvoertuigen in zet om het gebied in te rijden. Aan de rupsvoertuigen hangt een bak met water om smeulhaarden te blussen. Aan één voertuig zit ook een kraan bevestigd om smeulende plekken open te maken en dan te blussen. Zo wordt de ondergrondse brand bestreden.

In het Hemelvaart-weekend gaan medewerkers van Staatsbosbeheer elke dag controlerondes rijden rond het gebied om de situatie in de gaten te houden. De bevindingen van deze controles verwerken we aanstaande maandag in een nieuwe update. Als er tussentijds belangrijke ontwikkelingen zijn, wordt dat hier vermeld.

Updates dinsdag 19 mei

15.15 uur: Staatsbosbeheer blust aan zuidkant van het gebied, waterschap laat instabiele bomen rooien

Staatsbosbeheer blust de smeulende brand nu aan de zuidkant van het gebied, nabij de Soeloop. Het doel hiervan is de smeulende brandhaarden te blussen en de rookoverlast in de omgeving van Helenaveen te verminderen. Vanuit het zuiden wil Staatsbosbeheer vervolgens richting het noorden van het gebied werken.

Een aannemer gaat in opdracht van waterschap Aa en Maas in de omgeving van het Kanaal van Deurne 37 bomen rooien. Dit gebeurt op woensdag 20 mei. Door de (ondergrondse) brand zijn bomen en boomwortels aangetast en instabiel geworden. Ze worden gerooid omdat ze anders een gevaar vormen of er kan schade ontstaan aan de oever van het kanaal als ze omwaaien. Het kanaal en de oever zijn eigendom van het waterschap. Waterschap Aa en Maas heeft in totaal honderden bomen bij de oever van het kanaal laten controleren door een onafhankelijke bomendeskundige. De gemeente heeft de aangevraagde kapvergunning inmiddels verleend. De bomen die worden gerooid zijn voornamelijk berken.

9.15 uur: brandweer heeft metingen verricht in Helenaveen

Naar aanleiding van de berichten die de gemeente maandagavond ontving over rookoverlast in Helenaveen, is de brandweer ter plaatse gegaan om metingen te verrichten. Er zijn geen waardes gemeten. Dit betekent dat de rook geen direct risico vormde voor de volksgezondheid. Maar rook is nooit gezond. Vandaar het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De rook was wel te ruiken in Helenaveen. Het feit dat er geen waardes zijn gemeten wil dan ook niet zeggen dat bewoners hier geen hinder van kunnen hebben. Als de rook is weggetrokken, geldt het advies om de woning goed te ventileren.

Deze week gaat Staatsbosbeheer aan de slag om met behulp van rupsvoertuigen van een aannemer gericht smeulende plekken in het gebied te blussen. Deze voertuigen kunnen verder het gebied in rijden. Het doel van het blussen is om het smeulen en de rookoverlast te verminderen. Helaas kunnen we niet voorkomen dat er geen rookoverlast meer komt.

Updates maandag 18 mei

Update 18.30 uur: Staatsbosbeheer gaat gericht blussen in het gebied

Staatsbosbeheer richt zich, samen met een aannemer, op het gericht blussen van smeulende plekken in het gebied. Ze schakelen hiervoor onder andere rupsvoertuigen met water in. Het doel hiervan is de smeulende plekken gericht te blussen en de rookoverlast verder te laten afnemen. Staatsbosbeheer ontvangt hiervoor adviezen van de brandweer. Deze week laat Staatsbosbeheer door een onafhankelijke deskundige een inventarisatie maken van bomen aan de rand van het gebied die instabiel zijn geworden. Bekeken wordt of het nodig is om bomen te rooien die mogelijk op een wandel- of fietspad kunnen vallen.

We doen een dringende oproep aan iedereen om wegen en paden in het gebied vrij te houden. Parkeer uw auto niet op of voor de toegang tot paden en wegen. Het is van belang dat de wegen en paden vrij blijven voor voertuigen van Staatsbosbeheer of de brandweer op het moment dat zij een inzet moeten doen bij een brandhaard in het gebied. 

Update 10.30 uur: vlog van de boswachter

Boswachter Lieke Verhoeven heeft een vlog opgenomen in de Deurnese Peel. De vlog geeft een goed beeld van de situatie in het gebied.

Updates vrijdag 15 mei

Update 14.15 uur: waterschap bestrijdt smeulende brand bij Kanaal van Deurne, brandweer monitort risico op rookoverlast

Er zijn nog diverse plekken in de Deurnese Peel waar het smeult. Dit geldt op een aantal plekken ook voor de kades van het Kanaal van Deurne. Waterschap Aa en Maas is de eigenaar van dit kanaal en de kades. Het waterschap bestrijdt de smeulende brand aan de kades van het kanaal. Zij hebben hiervoor adviezen gekregen van de veiligheidsregio (brandweer). Staatsbosbeheer bestrijdt de smeulende brand in de rest van het gebied.

Het lijkt erop dat de risico’s van grotere rookoverlast in het gebied afnemen. De brandweer bekijkt dagelijks aan de hand van de weersvoorspellingen of er een groter risico op grotere rookoverlast is. Als dit het geval is, dan waarschuwen we u via deze website en social media (Twitter en Facebook). Het advies is dan om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Updates woensdag 13 mei

Update 8.00 uur: brandweer ruimt slangen op in het gebied

Na het uitbreken van de brand op maandag 20 april, kreeg de brandweer op donderdag 23 april de brand onder controle. Op vrijdag 24 april droegen zij het gebied over aan de eigenaar Staatsbosbeheer. Zij controleren sindsdien het gebied, komen in actie met gerichte blusacties (zie het bericht hieronder van dinsdag 12 mei) en schakelen de brandweer in als het vuur echt oplaait. De brandweer had slangen in het gebied achter gelaten om snel te kunnen handelen als zij weer in actie moest komen. Inmiddels zijn we enkele weken verder en is hier geen noodzaak meer toe. Vandaag worden deze slangen door de brandweer opgeruimd.

Afgelopen zondag werd de brandweer opgeroepen voor een oplaaiende brand nabij de bajonetbocht Helenaveenseweg-Soemeersingel. De brandweer kwam met vier blusvoertuigen en een watercontainer ter plaatse. De brandweer bekijkt vanaf nu aan de hand van de ernst van de situatie hoeveel inzet er nodig is en gaat meer maatwerk leveren. Op die manier wordt de hoeveelheid materieel en manschappen ingezet dat nodig is. Er kan altijd opgeschaald worden naar meer voertuigen en manschappen, als dat nodig is.

Updates dinsdag 12 mei

Update 12.45 uur: inzet door Staatsbosbeheer, instabiele bomen moeten gerooid worden

Staatsbosbeheer pleegt op diverse plekken in de Deurnese Peel inzet om de smeulende brand te bestrijden. Dat doen zij onder andere aan de zijde van het Leegveld, nabij de Soeloop aan de zuidkant van het gebied, bij de Eikenlaan ('Liesselse Peel') en nabij de bajonetbocht bij de Helenaveenseweg-Soemeersingel. Gisteren heeft Staatsbosbeheer met name bij de laatste twee plekken inzet gepleegd. Op diverse plekken smeult het nog en bij harde wind, zoals gisteren en eergisteren, gaan plekken gloeien en ontstaan er ook vlammen, ongeveer tot kniehoogte. Staatsbosbeheer schakelt een aannemer in met watertonnen om de randen van het gebied nat te houden en een rupsvoertuig met water, dat delen van het gebied in kan rijden. Verder zijn er handploegen actief die smeulende delen opgraven en verplaatsen naar een deel waar het materiaal al verbrand is. Zo dooft het smeulende materiaal sneller. Het smeult en gloeit vooral op plekken waar de brand eerder door de harde wind snel doorheen is gegaan. Daar is toen niet al het materiaal verbrand en daardoor kan het nu opnieuw smeulen en gloeien.

Door de brand zijn bomen in het gebied instabiel geworden. De boom zelf of de wortels zijn aangetast door de (ondergrondse) brand. Waterschap Aa en Maas heeft bomen bij de oever van het Deurnes kanaal laten controleren door een onafhankelijke bomendeskundige. Uit deze controle blijkt dat 37 bomen instabiel zijn en gerooid moeten worden, omdat ze anders een gevaar vormen of er schade kan ontstaan aan de oever van het kanaal. Het kanaal en de oever zijn in eigendom van het waterschap.

Staatsbosbeheer gaat, als eigenaar van de rest van het gebied, ook bomen in het gebied controleren. Met name nabij het fietspad aan het Leegveld, omdat vallende bomen daar mogelijk een gevaar kunnen vormen voor fietsers. Ook Staatsbosbeheer bekijkt dus of er instabiele bomen zijn, die gerooid moeten worden.

De instabiele bomen zijn nog een reden om weg te blijven uit het gebied, naast het feit dat het nog steeds smeult en rookt en er nog hoge temperaturen zijn.

Updates maandag 11 mei

Update 19.00 uur: raadsvragen en brief van dorpsraden zijn beantwoord

Twee fracties in de Deurnese gemeenteraad hebben raadsvragen ingediend over de brand in de Deurnese Peel. Verder verstuurden de dorpsraden van Helenaveen, Griendtsveen, Liessel en Neerkant een noodoproep naar de gemeente Deurne en nog enkele organisaties in Brabant en Limburg. Op vrijdag 8 mei zijn de raadsvragen beantwoord en ontvingen de dorpsraden een reactiebrief.

Update 10.00 uur: brandweer ingezet op zondagavond

Door de toenemende wind is de smeulende brand zondagavond opgelaaid nabij de bajonetbocht bij de Helenaveenseweg-Soemeersingel. Door de wind kwam er namelijk zuurstof bij en ging het materiaal gloeien en kwamen er ook vlammen. De brandweer is gealarmeerd en is met 4 blusvoertuigen ter plaatse gegaan. Ze hebben het vuur bestreden. Het smeulen gaat door. Het kan ook de komende dagen bij harde wind zo zijn dat de brand oplaait. Staatsbosbeheer houdt de situatie goed in de gaten en probeert waar mogelijk ook de smeulende brand te bestrijden, met hulp van een aannemer.

Updates donderdag 7 mei

11.45 uur: blog van de boswachter

Boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer heeft een blog geschreven over de brand in de Deurnese Peel. In het blog vertelt ze hoe het gaat met de natuur na de brand. U leest hier het boswachtersblog.

Updates woensdag 6 mei

Update 17.15 uur: Staatsbosbeheer zet in op de verdere bestrijding van de brand

De brandweer heeft afgelopen zaterdag met een drone beelden vanuit de lucht gemaakt van de Deurnese Peel. Aan de hand hiervan zijn de hotspots in het gebied in beeld gebracht, oftewel de plekken waar het nog het meest smeult. Staatsbosbeheer zet nu in op het bestrijden van deze hotspots. Ze zetten een speciaal rupsvoertuig van een aannemer in om plekken in het gebied nat te houden. Verder gaan ze met de hand aan de slag om smeulende plekken met een schep te bewerken, zodat het smeulende materiaal sneller dooft. Ook controleren ze het gebied en houden ze toezicht. Het doel van de inzet is de smeulende brandjes sneller uit te krijgen en de rookoverlast te verminderen.

Update 16.00 uur: wegen zijn niet langer afgesloten

Het Leegveld en de Helenenaveenseweg/Soemeersingel zijn niet langer afgesloten voor doorgaand verkeer. De hekken zijn vandaag weggehaald. Er is vanuit veiligheid niet langer een noodzaak om de wegen afgesloten te houden. In de Deurnese Peel zelf is het nog steeds niet veilig vanwege de rook en hoge temperaturen. Ook kan bezoek aan het gebied het smeulen aanwakkeren. Blijf daarom weg uit het gebied. Voor de wegen rond het gebied geldt vanwege het coronavirus: houd 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken.

Updates maandag 4 mei

Update 17.15 uur: nog steeds hoge temperaturen in het gebied, blijf er weg

De Deurnese Peel smeult nog steeds. Er worden nog steeds hoge temperaturen gemeten. Het is er niet veilig, ook vanwege de rook. Daarom nogmaals de oproep om weg te blijven uit het gebied. Met inzet van de drone zijn afgelopen zaterdag de hotspots in het gebied in beeld gebracht. Staatsbosbeheer zet zich samen met aannemers in om deze hotspots te blussen en daarmee ook de rookoverlast te verminderen. Het smeulen kan nog enkele weken aanhouden.

Updates zaterdag 2 mei

Update 17.15 uur: brandweer brengt met een drone de hotspots in beeld

De brandweer heeft vandaag met een drone de smeulende brand in de Deurnese Peel vanuit de lucht bekeken. Ze hebben de hotspots in het gebied in kaart gebracht, oftewel de plekken waar het het meest smeult. Deze plekken zijn doorgegeven aan Staatsbosbeheer. Zij gaan, met hulp van aannemers die watertonnen en ander materieel inzetten, gericht blussen op deze plekken. Het doel hiervan is de smeulende brand verder te bestrijden en de rookoverlast te verminderen. De beelden vanuit de lucht konden gemaakt worden dankzij de inzet van het droneteam van de brandweer Midden en West-Brabant.

Updates vrijdag 1 mei

Update 17.30 uur: bewoners ontvangen een brief

Bewoners in het gebied rond de Deurnese Peel ontvangen op zaterdag 2 mei (of begin volgende week) een brief met informatie en een advies wat zij het beste kunnen doen bij rookoverlast.

Update 17.15 uur: parkeerplaats bij de Halte ook afgesloten

De parkeerplaats bij de Halte is ook afgesloten, om een toestroom aan publiek te voorkomen. Verder zijn het Leegveld en de Helenaveenseweg/Soemeersingel afgesloten voor doorgaand verkeer (zie het bericht hieronder van donderdag 30 april). Bewoners en bezoekers van woningen en bedrijven, bijvoorbeeld campings, de ijsboerderij of de natuurpoort, mogen er wel door. Voor de afzetting van de wegen in Griendtsveen heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeente Horst aan de Maas.

Updates donderdag 30 april

Update 15.00 uur: wegen rond Deurnese Peel worden afgesloten

Vanaf vrijdag 1 mei worden de Soemeersingel/Helenaveenseweg en het Leegveld afgesloten voor doorgaand verkeer. Er mag dan alleen verkeer door deze straten rijden dat er ook echt moet zijn, zoals bewoners of bezoekers van woningen of aanliggende bedrijven. De Soemeersingel/Helenaveenseweg is afgesloten tussen Griendtsveen en Helenaveen (en andersom) en het Leegveld/Eikenlaan tussen de Griendtsveenseweg en Lupinenweg (en andersom).

Met het afsluiten van deze wegen willen we drukte tegengaan. De afsluiting geldt voorlopig tot en met dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag). Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken. We sluiten de wegen af om de volgende redenen:

 • De wegen moeten vrij blijven voor de bereikbaarheid van het gebied voor Staatsbosbeheer of de brandweer
 • Omwonenden ondervinden de nodige overlast van de drukte op deze wegen
 • Vanwege het coronavirus is het belangrijk dat er geen locaties ontstaan waar veel mensen samenkomen

Het fietspad van het Leegveld, tussen Eikenlaan en Kanaalstraat, was al afgesloten en dit blijft voorlopig zo.

Updates woensdag 29 april

Update 16.15 uur: er volgt een evaluatie

Burgemeester Hilko Mak: "Nu de hulpdiensten zich hebben teruggetrokken uit het gebied, breekt de nafase aan. Een evaluatie maakt daar onderdeel van uit: hoe kon de brand ontstaan, hoe kon deze zich ontwikkelen en wat kunnen we daar van leren? Ik ben bekend met de signalen en reacties van omwonenden, dorpsraden en andere betrokkenen over de inrichting en het beheer van het gebied. Deze signalen nemen wij mee in de evaluatie. Tijdens de nafase blijven we oog houden voor de situatie in het gebied, van een smeulende brand en overlast van rook en geur voor bewoners. We adviseren hen daarbij hoe zij bij rookoverlast het beste kunnen handelen."

Update 16.10 uur: exacte schade aan natuurgebied nog niet in te schatten

De exacte schade aan het natuurgebied is op dit moment nog niet in te schatten. Duidelijk is dat ongeveer 800 hectare van de in totaal 1.000 hectare is verbrand. Hoe fataal de brand is geweest voor flora en fauna, moet nog blijken. Staatsbosbeheer kan in verband met het smeulen en de rook nog niet alle plekken in het gebied bereiken om hier een beeld van te krijgen.

Update 12.30 uur: effect regen nog onduidelijk, minister heeft gebied en bewoners bezocht

Deze week valt er voor het eerst sinds lange tijd regen. Het effect van de regen op de brand is nog niet duidelijk. In elk geval is de verwachting dat de brand hier niet direct door uit zal gaan. Staatsbosbeheer houdt het gebied in de gaten en overlegt regelmatig met de brandweer. Als het nodig is, komt de brandweer ter plaatse. Dit was dinsdag 28 april het geval, toen in een gedeelte van het gebied de brand oplaaide. Door inzet van de brandweer is dit vuur gedoofd.

Op dinsdag 28 april heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het gebied bezocht. Ze sprak met boswachters van Staatsbosbeheer en de brandweer en ze ging op bezoek bij enkele omwonenden die vorige week hun woning moesten verlaten door de brand. De minister sprak haar waardering uit voor de goede manier waarop bewoners met deze situatie zijn omgegaan.

Updates maandag 27 april

Update 15.15 uur: geen NL-Alert verstuurd, burgemeester heeft bewoners bezocht

De veiligheidsregio wilde vanochtend een NL-Alert bericht versturen om bewoners te waarschuwen voor de dichte rook in de omgeving van Liessel. Op het moment dat het NL-Alert bericht verzonden zou worden, begon de rook net op te trekken. Om die reden is er geen NL-Alert verstuurd. Wel heeft de brandweer in en bij diverse woningen in het gebied metingen verricht en deze bewoners geïnformeerd over de situatie.

Burgemeester Hilko Mak heeft vanmiddag bewoners in het gebied bezocht. Hij maakte - op 1,5 meter afstand - een praatje met de bewoners die vanochtend te maken kregen met de dichte rook bij hun woning.

Update 10.30 uur: rookoverlast kan vaker voorkomen

Doordat de Deurnese Peel nog steeds smeult, kan er de komende periode vaker rookoverlast voorkomen. Het is afhankelijk van de windrichting in welke gebieden er rook- en geuroverlast is. We vinden dit erg vervelend voor bewoners, maar we kunnen hier helaas weinig tegen doen. Het blussen van de brand heeft geen zin. Ook als er wordt geblust, zal de brand steeds weer opnieuw oplaaien. Dit komt omdat het om een veenbrand gaat, die deels ondergronds zit.

Update 10.15 uur: geen verhoogde waardes gemeten

De brandweer heeft metingen verricht in het gebied. Er zijn geen waardes gemeten die aanleiding gaven om woningen te ontruimen. Wel kunnen mensen flinke hinder en overlast ervaren van de rook.

Update 8.45 uur: ook rookoverlast op andere plekken

Er komen ook berichten van rook- en geuroverlast vanuit Deurne en andere dorpen. Merkt u dat de rook uw kant op komt? Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit.

Update 8.20 uur: meldingen rookoverlast vanuit Liessel

Afgelopen nacht zijn er meerdere meldingen binnen gekomen van rookoverlast in Liessel. De brandweer verricht op dit moment metingen. Meer informatie volgt. Heeft u last van de rook of geur? Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit.

Updates zondag 26 april

Update 16.30 uur: nogmaals oproep om weg te blijven uit het gebied

De Deurnese Peel smeult nog steeds. Staatsbosbeheer controleert de situatie en zet aannemers in om de randen van het gebied nat te houden. Vandaag gebeurt dit met name aan de zijde van het Leegveld. We roepen iedereen nogmaals op om weg te blijven uit het gebied. We snappen dat mensen willen weten hoe het gebied er bij ligt, maar het is echt beter om er weg te blijven. Niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook omdat bezoek aan het gebied het smeulen kan aanwakkeren. Diverse paden zijn afgesloten. Er zijn meerdere boetes uitgedeeld aan mensen die ondanks een verbod toch deze paden in liepen.

Updates zaterdag 25 april

Update 14.15 uur: de Deurnese Peel smeult nog, blijf weg uit het gebied

De Deurnese Peel smeult nog steeds op verschillende plekken. Er worden ook nog hoge temperaturen waargenomen. Het is niet veilig in het gebied. Omdat het om een ondergrondse veenbrand gaat, kan dit erg verraderlijk zijn als mensen het gebied in gaan. Daarom roepen we iedereen op om weg te blijven uit het gebied. Niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook omdat bezoek aan het gebied het smeulen van het veen kan aanwakkeren. Staatsbosbeheer houdt de situatie goed in de gaten en overlegt regelmatig met de brandweer. Als het nodig is, komt de brandweer ter plaatse. Aannemers houden de randen van het gebied nat door de inzet van grote watertonnen. Het smeulen van het gebied gaat naar verwachting nog een hele tijd duren. Een langdurige regenbui zou helpen om het smeulen tegen te gaan.

Update 11.45 uur: geen verhoogde waardes gemeten in de rook

Uit metingen van de brandweer blijkt dat er in de afgelopen nacht geen verhoogde waardes zijn gemeten. De rook vormt daarmee geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Wel kan er sprake zijn van rook- en geuroverlast. Voor bewoners die daar last van hebben, blijft het advies gelden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Op momenten dat er geen rook- en geuroverlast is, is het advies om de woning goed te ventileren.

Updates vrijdag 24 april

Update 20.50 uur: informatie over de rookoverlast

Afgelopen nacht zorgden de weersomstandigheden (nagenoeg windstil en mistig) ervoor dat er rook laag bij de grond bleef hangen. Verschillende omwonenden hebben daar last van gehad. Dit gold met name voor de bewoners van de Soemeersingel. Naar aanleiding van de klachten is de brandweer weer gaan meten op gevaarlijke concentraties koolmonoxide in het gebied. Buiten een aantal woningen is 15-45 ppm koolmonoxide gemeten. In woningen was dit 0-15 ppm en de 15 ppm is maar gedurende 5 minuten gemeten. De waardes in de woningen zijn daarmee ruim beneden de grenswaardes (waarbij er mogelijk schade voor de gezondheid op zou kunnen treden) gebleven. Ondanks dat de rook tot irritatie en overlast heeft geleid, is er geen sprake geweest van een gevaarlijke situatie voor de gezondheid van de bewoners in het betreffende gebied.

Door de veranderende wind kunnen ook bewoners in andere gebieden rondom de Deurnese Peel de komende tijd rook- en geuroverlast ervaren. We begrijpen dat dit heel vervelend is, maar helaas is dit niet te voorkomen. Op dit moment is er geen aanleiding om woningen te ontruimen vanwege de rook. Mocht dit veranderen, dan kunnen bewoners ervan verzekerd zijn dat de hulpdiensten hen op tijd informeren en waarschuwen, ook als dat in de nachtelijke uren is.

Bewoners die last hebben van de rook en zich niet prettig voelen om in hun woning te blijven, kunnen ervoor kiezen om hun woning te verlaten. Wij vragen hen om zelf onderdak te zoeken bij familie of bekenden. Houdt u, wanneer u bij familie of bekenden verblijft, rekening met de coronamaatregelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0493 – 387711. Voor dringende vragen is dit nummer ook in de avonden en het weekend bereikbaar. Luistert u dan het bandje af, vervolgens wordt u doorverbonden. Voor acute spoedvragen kunt u zoals gebruikelijk contact opnemen met het alarmnummer 112.

Omwonden van de Deurnese Peel ontvangen vanavond een brief van de burgemeester met informatie.

Update 16.30 uur: brandweer draagt het gebied over aan Staatsbosbeheer

De Deurnese Peel zal naar verwachting nog meerdere weken smeulen. Dit geeft rook- en geuroverlast. Het is afhankelijk van de wind en de weersomstandigheden welke bewoners overlast hebben van de rook en geur. Het blussen van de brand heeft geen zin. Het gaat om een veengebied. Ook als er wordt geblust, zal de brand steeds weer opnieuw oplaaien en ondergronds door smeulen.

De brandweer blijft de situatie monitoren. Het beheer van het gebied is weer overgedragen aan Staatsbosbeheer. Zij controleren het gebied en houden toezicht op de veenbrand. Als het gevaar dreigt dat de brand weer groter wordt, wordt de brandweer opgeroepen. Er blijft materieel van de brandweer in het gebied aanwezig om in dat geval snel te kunnen handelen.

Update 12:04 uur: Rookoverlast door veranderende wind

Door de veranderende wind kan er op verschillende plekken nog rookoverlast zijn. Dat was vannacht ook het geval. Er vindt op dit moment overleg plaats hoe met deze situatie om te gaan. Later vandaag volgt een advies hierover voor bewoners.

Updates donderdag 23 april

Brand meester

De grote brand in de Deurnese Peel is onder controle. Dat betekent dat het grootste gevaar geweken is. Mogelijk smeult de brand nog wekenlang na. Daarom houdt de brandweer de situatie nauwlettend in de gaten. Tot nu toe heeft de brandweer geen gevaarlijke stoffen gemeten. De bewoners van 59 woningen rond het natuurgebied zijn geïnformeerd dat zij terug naar huis kunnen of thuis kunnen blijven.

Veen is lastig te blussen, omdat het ondergronds smeult. Omwonenden kunnen daarom nog langere tijd last hebben van rooklucht. Voor mensen die last hebben van de rook blijft het advies gelden: blijf zo veel mogelijk binnen, houd ramen en deuren gesloten en zet de ventilatie uit. En ventileer het huis juist op de momenten dat er geen overlast is van de rook of geur.

Veilig terug naar huis
Burgemeester Hilko Mak: “Het is nogal wat als inwoners huis en haard moeten verlaten én dat ook nog in coronatijd. Ik ben erg blij voor hen dat zij nu naar hun vertrouwde omgeving terug kunnen. Dat is vooral te danken aan de inzet van de brandweer, waaronder veel vrijwilligers, de Koninklijke Luchtmacht en andere hulpdiensten. We zijn dankbaar dat we vanuit het hele land hulp hebben gekregen en dat de samenwerking goed is verlopen.”

Natuur is veerkrachtig
De schade aan de Deurnese Peel, een Natura2000 gebied, is groot. Er is 800 hectare van het gebied verbrand. Burgemeester Mak: “Het is een enorme klap voor de natuur en het herstel kan heel lang duren. Gelukkig is de natuur veerkrachtig en weten we uit ervaring dat die zich herstelt.”

Update 13.25 uur: rooklucht in noordwestelijke richting

Er wordt rooklucht waargenomen in noord-westelijke richting. Dat betekent dat de volgende gemeentes stankoverlast kunnen ervaren:

 • Deurne
 • Helmond
 • Gemert-Bakel
 • Laarbeek
 • Son en Breugel
 • Nuenen
 • Geldrop-Mierlo
 • Eindhoven

Update 12.15 uur: Woningen Soemeersingel niet ontruimd

Bewoners van het zuidelijke deel van de Soemeersingel kregen woensdagavond een voorwaarschuwing. Zij moesten rekening houden met een mogelijke ontruiming. Er is een stoplijn gemaakt, die loopt in het zuidoosten van het natuurpark, parallel op Soemeersingel (ongeveer een kilometer van de Soemeersingel af). Daar is de brandweer, ook met hulp van de blushelikopters, ingezet om de brand tegen te houden. Dit is gelukt. De woningen hoefden gelukkig niet ontruimd te worden.

Update 12.15 uur: drone en politiehelikopter ingezet

Er is een politiehelikopter en een drone van de brandweer Midden-West ingezet om een beeld van de brand van bovenaf te krijgen.

Update 11.35 uur: 800 hectare afgebrand

Inmiddels is een gebied van 800 hectare afgebrand. Alle eerder afgegeven adviezen blijven voorlopig van kracht. Dat betekent dat bewoners die geëvacueerd zijn er rekening mee moeten houden dat ze vandaag nog niet naar huis kunnen. De wind is gedraaid richting Noord, Noord-West dat betekent dat de inwoners van Liessel en Deurne stankoverlast kunnen ervaren.

Updates woensdag 22 april

21.30 uur: Brand nog niet onder controle

Een deel van de bewoners die dinsdag hun huis moesten verlaten mag terug. Dat betreft de bewoners uit Griendtsveen (gemeente Horst aan de Maas) en de bewoners in het noordelijke deel van de Soemeersingel. De overige bewoners mogen nog niet terug naar huis.

De bewoners van het zuidelijke deel van de Soemeersingel krijgen een voorwaarschuwing. Ze moeten rekening houden met een mogelijke evacuatie. Er is een stoplijn gemaakt, die loopt in het zuidoosten van het natuurpark, parallel op Soemeersingel (ongeveer een kilometer van de Soemeersingel af). Dat wil zeggen dat we de brand op die plek proberen tegen te houden. Daar wordt vol op in gezet. 

13.28 uur: Persvragen

Media met persvragen kunnen bellen naar 0493-387711.

12.30 uur: Update volgt als scenario's zijn uitgewerkt

Op dit moment worden scenario's uitgewerkt. Zodra er meer duidelijkheid is nemen we direct contact op met de betrokken inwoners.

10.15 uur: A67 is weer open in beide richtingen

Er zijn weer vele teams actief om te brand te bestrijden:

 • Twee blushelikopters
 • Handcrew team
 • Brandweer Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord
 • Vanaf 15.00 uur vanmiddag Brandweer Utrecht

De continuïteit van de brandweer in regio voor andere incidenten is gewoon op orde.

8.45 uur: circa 50 woningen ontruimd

Dinsdag zijn circa 50 woningen in de directe omgeving van de Deurnese Peel ontruimd. Een deel van deze woningen bevindt zich in Griendtsveen (gemeente Horst aan de Maas). Bewoners kregen uit voorzorg het advies om hun woning te verlaten. De bewoners hebben de nacht elders doorgebracht. Inmiddels is het regionaal en gemeentelijk crisisteam opgestart. Zij gaan bekijken hoe de brand zich gaat ontwikkelen en wanneer bewoners weer op een veilige en verantwoorde manier terug naar huis kunnen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, worden de bewoners daarover geïnformeerd. Bewoners die hun woning hebben verlaten en vragen hebben, kunnen bellen met de gemeente Deurne.

Updates dinsdag 21 april

22.45: brand breidt zich uit

Uit voorzorg zijn er woningen ontruimd. Onder andere in Liessel en Griendtsveen. 

20.25 uur: A67 in beide richtingen afgesloten

Vanwege rookoverlast door de brand is de A67 in beide richtingen dicht. Richting Venlo is dit tussen knooppunt Leenderheide en Liessel. Richting Eindhoven tussen knooppunt Zaarderheiken en Someren. Verkeer wordt omgeleid via de A2, N276 en A73 (en andersom).

20.00 uur: blushelikopters kunnen niet blussen in het donker

Het ontbreken van goed zicht in combinatie met de rookontwikkeling en mogelijke obstakels (bomen, gebouwen) maakt dat de Luchtmacht in het donker niet kan blussen met de blushelikopters. Veilige inzet is prioriteit.

19.50 uur: twee woningen in Liessel ontruimd

Ondanks de inzet van verschillende brandweereenheden, blushelikopters van de Luchtmacht, de Landmacht en Staatsbosbeheer, kost het erg veel moeite om de brand onder controle te krijgen. De onvoorspelbaarheid van de wind speelt de hulpdiensten parten. Uit voorzorg zijn twee woningen in Liessel ontruimd.

18.00 uur: blijf weg in het gebied rond de Brink

We doen nogmaals een dringende oproep om weg te blijven uit het gebied bij de Brink. Daar vullen de blushelikopters hun waterzak. Het gebied is afgezet en het is ook verboden om hier als voetganger in te lopen. Als hier toch mensen komen, kunnen de blushelikopters niet meer veilig werken en moet hun inzet gestaakt worden. Blijf dus weg uit dit gebied in het belang van de brandbestrijding. Mensen die zich niet houden aan de coronamaatregelen of andere regels overtreden, riskeren een boete. Voor het overtreden van de coronamaatregelen (geen afstand houden, samenloop van mensen) is de boete € 390!

17.45 uur: Landmacht wordt ook ingezet

Naast de Luchtmacht met vier blushelikopters, wordt ook de Landmacht ingezet. Zij gaan helpen met het creëren van een 'stoplijn' in het gebied, ter hoogte van de Soeloop. Daar gaat de Landmacht, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de brandweer, met machines de vegetatie weghalen, zodat de brand daar gestopt kan worden. In het gebied tussen de eerdere 'stoplijn' in het verlengde van de Eikenlaan en de tweede 'stoplijn' bij de Soeloop kan vrijwel niet geblust worden, omdat dit een ondoordringbaar gebied is. Hier kan alleen geblust worden met de blushelikopters. Deze heli's kunnen blussen tot ongeveer 20.00 uur vanavond. Daarna wordt het donker en is langere inzet niet mogelijk.

De brand duurt nog zeker de hele nacht en zal ook nog de hele nacht voor rook- en geuroverlast zorgen.

Om de brand te bestrijden, zijn er nu vele teams uit het hele land actief. Een overzicht:

 • Brandweer Brabant-Zuidoost met diverse eenheden
 • Handcrew team van de brandweer uit Overijssel
 • Staatsbosbeheer
 • Vier blushelikopters van de Luchtmacht
 • Landmacht
 • Drone team van de brandweer Midden en West-Brabant
 • Een adviseur natuurbrandbestrijding van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

13.15 uur: geen gevaar voor woningen bij de Deurnese Peel

Er is op dit moment geen gevaar voor woningen of bedrijven in de omgeving van de Deurnese Peel. De brand bevindt zich ver genoeg van woningen af. Ontruiming van woningen is op dit moment niet aan de orde.

13.10 uur: extra eenheden opgeroepen

In verband met de veranderende wind zijn rond 11.30 uur extra eenheden opgeroepen om de brand af te remmen en uiteindelijk te stoppen. Dit ter ondersteuning van de eenheden die al ter plaatse waren en het handcrew team uit Overijssel.

12.40 uur: derde blushelikopter wordt ingezet

Er wordt een derde blushelikopter ingezet om de brand te bestrijden. Er wordt vol ingezet op het houden van de 'stoplijn'. Het bestrijden van de brand wordt bemoeilijkt door de vlagerige wind, waardoor het vuur van richting verandert.

12.00 uur: omgeving De Brink wordt afgesloten, politie kan boetes uitdelen

Het vullen van de waterzak van de blushelikopters in De Brink trekt veel bekijks. We gaan dit gebied afsluiten voor publiek. Mensen die zich niet houden aan de richtlijnen in verband met het coronavirus riskeren een boete van € 390. De politie controleert hierop. Blijf weg uit dit gebied en volg de ontwikkelingen thuis via de (social) media.

11.50 uur: roet- en asdeeltjes in Liessel

In Liessel en omgeving zijn door de brand roet- en asdeeltjes neergekomen. Deze zijn niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, het gaat om natuur die in brand staat. U kunt de deeltjes opvegen of afspoelen met een sopje. Wel geldt dat rook nooit gezond is. Blijf daarom zo veel mogelijk binnen, houd ramen en deuren gesloten en laat de ventilatie uit.

11.30 uur: kan dat groter gebied hinder krijgt van rookoverlast

Ondanks de inzet van een tweede blusheli bestaat er een kans dat er met de toenemende wind een groter gebied hinder gaat krijgen van rookoverlast.

10.30 uur: doel is 'stoplijn' houden

De brandweer zet vol in op het houden van de 'stoplijn' ter hoogte van de verhoogde dijk in het gebied, in het verlengde van de Eikenlaan. Het handcrew team van de brandweer komt hier in actie en er worden twee blushelikopters van de Luchtmacht ingezet. De komende uren wordt duidelijk of het lukt om de brand hier tegen te houden.

Door de brand is er naar verwachting nog zeker de hele dag sprake van rook- en geuroverlast, in de omgeving van Liessel en ook in de gemeenten Asten en Someren en mogelijk nog op andere plekken in de regio.

9.50 uur: circa 150 hectare verbrand

Inmiddels is circa 150 hectare hectare van het natuurgebied verbrand. De vuurlinie verplaatst zich regelmatig, mede door de harde wind.

09.00 uur: brand is nog niet onder controle

De brand is nog niet onder controle. Er zijn nog steeds twee brandhaarden. Eén nabij het Leegveld-Eikenlaan. Deze vuurhaard is nagenoeg onder controle. Wel moet hier nog geruime tijd nageblust worden. De tweede vuurhaard bevindt zich nabij een verhoogde dijk in de Deurnese Peel, in het verlengde van de Eikenlaan. Op deze dijk wordt een 'stoplijn' gecreëerd. Het doel hiervan is de brand tegen te houden en te voorkomen dat deze verder uitbreidt. Het handcrew team van de brandweer uit Overijssel is vannacht ingezet en gaat ook vanochtend weer aan de slag om te brand te bestrijden. Ook wordt de blushelikopter van de Luchtmacht weer ingezet om te blussen met een grote waterzak van 10.000 liter. Staatsbosbeheer is bezig met extra snoeien om ook daarmee de brand zo klein mogelijk te houden.

Wilt u meer weten over het handcrew team? Op de website van brandweer IJsselland en de website van brandweer Twente leest u er meer over.

Updates maandag 20 april

22.00 uur: het brandt nog zeker de hele nacht

Er zijn op dit moment nog twee brandhaarden. Eén nabij het Leegveld en één in het verlengde van de Eikenlaan, in de Deurnese Peel. De eerste brandhaard wordt bestreden door het handcrew team van de brandweer uit Overijssel. Dit team is gespecialiseerd in het bestrijden van bos- en heidebranden. De andere brandhaard is eerst bestreden door de blushelikopter van de Luchtmacht. De blushelikopter is gestopt en terug gevlogen naar de vliegbasis in Gilze Rijen. Het handcrew team gaat vervolgens bij deze brandhaard aan de slag, tot laat in de avond en mogelijk ook het begin van de nacht.

De rest van de nacht wordt de brand 'bewaakt' door de brandweer en Staatsbosbeheer. Dinsdagochtend wordt bekeken hoe de inzet verder gaat. Mogelijk wordt er dan opnieuw een beroep gedaan op een handcrew team en de blushelikopter. Het gebied blijft de hele nacht afgezet.

Er blijft naar verwachting de hele nacht sprake van rookoverlast en met name geuroverlast. Daarom blijft het advies gelden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te laten.

Dit is de laatste update van vandaag, meer informatie volgt dinsdagochtend 21 april.

20.30 uur: stankoverlast houdt nog een tijd aan

De rook neemt in dikte af, maar de stankoverlast houdt naar verwachting nog een tijd aan. Dit geldt niet alleen voor de gemeente Deurne, maar ook voor andere gemeenten in westelijke richting, waaronder Asten en Someren. De geur is waar te nemen tot in Reusel.

De ontruiming van zorgcentrum Wellenshof in Liessel is goed verlopen en is afgerond.

20.20 uur: Inzet blusheli lijkt te werken

Het lijkt erop dat de inzet van de blushelikopter effect heeft. Ook lijkt het erop dat de brandweer erin is geslaagd om een 'stoplijn' te creëren. Dit is een 'lijn' waarop de brand wordt tegengehouden. De blushelikopter is terug gevlogen naar vliegbasis Gilze-Rijen om te tanken en komt daarna terug om weer ingezet te worden bij de bestrijding van de brand. De brand is nog niet onder controle, maar neemt wel in hevigheid af.

Er is ook een speciaal handcrew team van de brandweer uit Overijssel onderweg om te ondersteunen bij het bestrijden van de brand. Dit team is gespecialiseerd in het bestrijden van bos- en heidebranden.

19.00 uur: geen gewonden bij de brand

Er zijn geen gewonden door de brand in de Deurnese Peel.

18.55 uur: zorglocatie in Liessel wordt ontruimd

Zorgcentrum Wellenshof in Liessel wordt ontruimd. In deze zorglocatie bevinden zich 24 bewoners. Zij worden vervoerd naar een locatie van het Land van Horne in Weert. Een aantal van de cliënten is (mogelijk) besmet met het coronavirus. Zij worden vervoerd met een speciale ambulancebus. De andere cliënten worden met taxi's vervoerd. De ontruiming verloopt soepel en voorspoedig.

18.20 uur: 100 hectare in brand, brandweer maakt 'stoplijn'

100 hectare van het natuurgebied staat in brand. De brand breidt zich nog steeds uit. De brandweer is volop bezig om een zogenoemde 'stoplijn' te creëren bij het Leegveld - Eikenlaan. Dit gebied wordt nat gemaakt en samen met de inzet van de blushelikopter wordt er alles aan gedaan om de brand hier tegen te houden.

18.00 uur: blushelikopter wordt ingezet

Er wordt een blushelikopter van de Luchtmacht ingezet. Het gaat om een Chinook helikopter, met een Bambi Bucket. In deze waterzak past 10.000 liter water. De waterzak wordt gevuld bij de waterplas De Brink aan de Snoertsebaan.

17.30 uur: wegen rond het gebied worden afgezet

Ondanks de oproep om niet te komen kijken bij de brand, zijn er toch veel toeschouwers. Daarom doen we nogmaals een dringende oproep aan iedereen: ga niet kijken bij de brand. Vanwege het coronavirus geldt het advies om thuis te blijven. Ook is het belangrijk om uit de rook te blijven. Rook is nooit gezond. Zie: www.blijfuitderook.nl. Wegen rond het gebied worden afgezet met hekken.

17.00 uur: meerdere NL-Alert berichten verstuurd

De veiligheidsregio heeft inmiddels drie NL Alert berichten verstuurd. Ook mensen in andere gemeenten ontvangen dit bericht, omdat de rook zich verspreidt door een groot deel van de regio, tot aan Eersel en de Belgische grens. Aan iedereen die last heeft van de rook geldt het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

16.20 uur: extra eenheden worden ter plaatse gestuurd

De brand is nog niet onder controle. Er worden nog extra eenheden ter plaatse gestuurd.

15.40 uur: brand is nog niet onder controle

De rookoverlast kan langere tijd aanhouden. De brand is nog niet onder controle.

15.00 uur: veel eenheden ingezet, ondersteuning blushelikopter aangevraagd

Het oppervlak wat brandt, betreft 800 x 500 meter en breidt zich verder uit. Inmiddels zijn er 12 blusvoertuigen en 6 watertanks ingezet. De brandweer heeft ondersteuning van een blushelikopter van Defensie aangevraagd. Ook is een drone-team van de brandweer opgeroepen om een goed beeld te krijgen van de omvang en ontwikkelrichting van de brand.

14.50 uur: brand nabij het Kanaal van Deurne

De brand woedt nabij het Kanaal van Deurne. Vanaf de Helenaveenseweg in Griendtsveen trekt de brand richting het Leegveld. Er is sprake van een flinke rookontwikkeling richting Liessel, Asten, Someren, Eindhoven en Eersel. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar Grip 1. Inmiddels is een tweede NL-Alert bericht verstuurd.

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen