In 2020 nog subsidie beschikbaar voor innovatieve projecten

Ondernemers met vernieuwende plannen kunnen zich nog tot december 2020 aanmelden voor de subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne. De afgelopen twee jaar hebben verschillende projecten die een innovatieve bijdrage leveren aan agro & food, de maakindustrie, zorg én vrijetijdseconomie - de vier speerpuntsectoren in Deurne- al een geldbedrag toegewezen gekregen. Bijvoorbeeld de E-Trac, de onbemande en elektrische robottrekker, de High Tech Tea van Craft Education en Klasseboeren De Peel voor educatie aan basisschoolleerlingen. 

Economisch Actieplan Deurne
Deze financiële impuls komt voort uit het Economisch Actieplan Deurne 2018-2020. Met dit actieplan stimuleert de gemeente Deurne samen met het bedrijfsleven, organisaties en instellingen de vier speerpuntsectoren (agro & food, de maakindustrie, zorg én vrijetijdseconomie) in Deurne. Door initiatieven binnen en tussen de speerpuntsectoren op gang te brengen, wordt de economie van Deurne versterkt, blijft het aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat behouden en worden de kansen voor die speerpuntsectoren (beter) benut. Andere belangrijke aandachtspunten in het actieplan zijn duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie.

“Deze subsidieregeling is een mooie kans voor bedrijven om innovatieve samenwerkingen aan te gaan, of om een innovatief project te starten’, aldus wethouder Marinus Biemans. “Zeker in deze corona tijden is samenwerking en innovatie van belang. Zowel grote als kleine projecten kunnen zich aanmelden voor deze subsidie. Maak er vooral gebruik van, want door te innoveren stimuleren we samen de Deurnese economie.”

Aanmelden van initiatieven voor 2020
Ondernemers kunnen tot december 2020 hun subsidieaanvraag indienen. De behandeling van aanvragen verloopt in volgorde van indiening totdat het subsidieplafond bereikt is. Bij kleine projecten tot € 3.000 wordt het verleende subsidiebedrag volledig uitbetaald. Bij grote projecten tussen € 3.000 en € 15.000 wordt eerst een voorschot van 70% uitbetaald. De resterende 30% volgt na positieve beoordeling van de eindrapportage door het college. Het maximale subsidiebedrag is € 15.000 en er moet sprake zijn van minimaal 50% cofinanciering. 

Vragen of aanmelden? Neem dan contact op met Karin van Vliet, Economische Zaken, via 0493-38 77 11.

Terug

Pagina opties