Informatieavond over vliegbasis De Peel

Defensie wil vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. De heropening van de militaire luchthaven is op zijn vroegst in 2021.

Om weer te kunnen vliegen vanaf De Peel, bereidt Defensie een zogenoemd luchthavenbesluit voor. Het luchthavenbesluit beschrijft welke activiteiten op de luchthaven worden uitgevoerd, welke vliegtuigen, helikopters, drones, etc. mogen vliegen, hoe vaak en wanneer er gevlogen mag worden en welke beperkingen er gelden. Bijvoorbeeld voor woningbouw en hoogbouw en andere activiteiten vlakbij de luchthaven. 

Effecten voor het milieu

Voor het luchthavenbesluit moet Defensie ook de effecten voor het milieu in kaart brengen. Dat gebeurt in een milieueffectrapportage. De milieueffectrapportage beschrijft welke gevolgen de voorgenomen activiteiten hebben voor het milieu en voor omwonenden.

Informatieavond in het gemeentehuis

Op maandag 25 november vindt een informatieavond plaats over vliegbasis De Peel. Het ministerie van Defensie legt uit wat het ministerie van plan is met de vliegbasis, welke vliegactiviteiten daar zullen worden uitgevoerd, waarom dat op vliegbasis De Peel zou moeten gebeuren, wat dat voor Deurne betekent en hoe de voorbereiding van een luchthavenbesluit verloopt. U kunt ook vragen stellen.

Maandag 25 november, 19.30 uur
Hal gemeentehuis, Markt 1 in Deurne

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/depeel.

Terug

Pagina opties