Inwoners gemeente Deurne tevreden over zorg

Inwoners van de gemeente Deurne zijn opnieuw tevreden over de zorg die wordt aangeboden binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit blijkt uit een cliĆ«ntervaringsonderzoek dat door GGD Brabant- Zuidoost is gehouden. Van de inwoners die gebruik maken van Wmo heeft 60% de vragenlijst ingevuld. Voor de Jeugdwet heeft 38% van de ouders en 29% van de kinderen de vragenlijst ingevuld.

Geen grote verbeterpunten voor Wmo
De goede beoordeling over de zorg binnen de Wmo van 2017 is in 2018 behouden gebleven. Er komen geen grote verbeterpunten naar voren. Op de volgende twee onderdelen is de score het meest gestegen. Het aantal mensen dat weet waar je terecht kan met een hulpvraag is gestegen van 75% naar 80%. Het aantal mensen dat aangeeft dat het gesprek met de Wmo - consulent heeft geleid tot een geschikt ondersteuningsaanbod is gestegen van 69% naar 79%.

Tevredenheid maar ook verbeterpunten voor Jeugdwet
Over het algemeen zijn de inwoners die hebben deelgenomen aan het onderzoek tevreden over de Jeugdwet. De resultaten uit het onderzoek voor de jeugdwet laten grote verbeteringen zien ten opzichte van 2017.

  • Het aantal jongeren waarbij het beter gaat thuis door de geboden hulp, is gestegen van 62% naar 82%.
  • Het aantal jongeren waarbij het beter gaat met het invullen van de vrije tijd is gestegen van 47% naar 60%.
  • Het aantal jongeren dat tevreden is over de samenwerking tussen organisaties is gestegen van 78% naar 96%.

Naast de stijging in tevredenheid op verschillende onderdelen, is er ook ruimte voor verbetering:

  • Het aantal ouders dat aangeeft dat gezins- en jongerencoaches samen met hen beslissingen maken is gedaald van 88% naar 75%.
  • Het aantal ouders dat aangeeft dat gezins- en jongerencoaches voldoende informatie over de hulp geven is gedaald van 82% naar 74%.
  • Het aantal ouders dat weet waar je terecht kan voor hulp is gedaald van 80% naar 69%

Vervolgonderzoek
Om te achterhalen waar de daling van de tevredenheid vandaan komt gaan we een vervolgonderzoek doen. Op basis daarvan formuleren we verbeterpunten voor het beleid en de uitvoering van de Jeugdwet.

Terug

Pagina opties