Natuuronderzoek voor vliegbasis De Peel

Om Vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen als militaire luchthaven, moet Defensie een vergunning Wet natuurbescherming aanvragen bij de provincie. Dit heeft te maken met stikstofuitstoot, waarvoor eerst een onderzoek nodig is. Dat betekent dat het eerder in gang gezette Luchthavenbesluit langer op zich laat wachten.

Defensie krijgt de vergunning als ze maatregelen neemt die rekening houden met beschermde natuurgebieden. Vliegbasis De Peel ligt namelijk in de buurt van meerdere Natura 2000-gebieden, waaronder de Deurnese Peel en Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

Ontwerpbesluit en MER schuiven op

Door het onderzoek wordt het ontwerp-luchthavenbesluit opgeschoven. Dat geldt ook voor de milieueffectrapportage (MER). Beide documenten zijn nodig om te komen tot een luchthavenbesluit. De nieuwe planning wordt in het najaar bekend.

Reactie op eerdere zienswijzen

Wat ook vertraging oploopt, is de nota waarin Defensie reageert op reacties die binnenkwamen op de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit wordt nu in het najaar. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt de nota dan toegestuurd. Hij komt ook in het gemeentehuis te liggen en wordt gepubliceerd op de website van Defensie.

Website en burenmailing

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Bezoek dan de website van Defensie. Naast de website is er ook een burenmailing opgestart voor inwoners van De Peel en andere belanghebbenden. Bent u geïnteresseerd? Geef dan uw e-mailadres door waarop u de burenmailing wilt ontvangen. Dit kan door een mail te sturen naar informatiedepeel@mindef.nl (onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’).

Terug

Pagina opties