Onaangekondigd bezoek van een bedrijf aan de deur?

De gemeente krijgt signalen dat bewoners onaangekondigd bezoek aan de deur krijgen van een bedrijf dat controles komt uitvoeren namens de gemeente. Het gaat om controles op het gebied van veiligheid of duurzaamheid. De gemeente heeft hier geen opdracht voor gegeven.

Krijgt u onaangekondigd bezoek namens de gemeente? Dan mag u deze persoon altijd om zijn of haar legitimatie vragen. Laat personen ook niet zomaar binnen.Twijfelt u? Neem contact met ons op. Wij zoeken dan graag voor u uit of het klopt dat een bedrijf in opdracht van de gemeente werkt.

De gemeente stuurt altijd vooraf een brief

Als de gemeente opdracht geeft voor een onderzoek in of aan woningen, dan ontvangt u daarover altijd eerst een brief van de gemeente. In deze brief staat de naam vermeld van het bedrijf of de organisatie die het onderzoek uitvoert. U kunt ook in die gevallen altijd om een legitimatie vragen.

Advies: bespreek dit met oudere mensen

De gemeente heeft begrepen dat de bedrijven vooral aan de deur komen bij oudere mensen. Heeft u ouders of buren op leeftijd die zelfstandig wonen? Dan adviseren wij u dit met hen te bespreken.

Controle hondenbelasting

Er vindt op dit moment een onderzoek plaats naar hondenbelasting. Dit gebeurt in opdracht van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BS-OB). Een controleur controleert hierbij of u één of meerdere honden bezit en of deze hond(en) is of zijn aangemeld voor de hondenbelasting. De controleur kan zich legitimeren.

Terug

Pagina opties