Peelland Interventie Team controleert vier locaties in de gemeente Deurne

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op dinsdag 3 december controles uitgevoerd bij vier locaties in het buitengebied van de gemeente Deurne. Bij de controles zijn diverse overtredingen geconstateerd. Tegen een aantal overtredingen is direct opgetreden, naar andere zaken vindt nader onderzoek plaats.

Op de eerste locatie die PIT bezocht, was sprake van een bouwwerk dat is gebouwd zonder omgevingsvergunning. Er vindt verder onderzoek plaats, waarbij bekeken wordt of de situatie gelegaliseerd kan worden.

Bij de tweede locatie constateerde het PIT meerdere milieuovertredingen. Het ging onder andere om de aanwezigheid van autowrakken, onjuiste opslag van brandbare spullen en bodemverontreiniging. Ook is er mogelijk sprake van vervuiling van het grondwater. Nader onderzoek volgt.

Op het derde en vierde adres worden arbeidsmigranten gehuisvest. Op beide locaties voldeed de situatie niet aan de brandveiligheidseisen. Zo waren er te weinig of niet-werkende brandmelders en waren er geen brandblussers aanwezig. Er is spoedeisende bestuursdwang toegepast en onder toeziend oog van het PIT hebben de eigenaren noodmaatregelen getroffen. De huisvesting van de arbeidsmigranten is op beide locaties mogelijk in strijd met het bestemmingsplan. Ook zijn de bewoners niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Verder is er vermoedelijk geen toeristenbelasting betaald. Deze belasting geldt ook voor de huisvesting van arbeidsmigranten, het gaat om de niet-ingezetenen belasting. De situatie wordt verder onderzocht, waarbij bekeken wordt of hier arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden. Over de niet-afgedragen toeristenbelasting volgt een naheffing.

Reactie burgemeester

Burgemeester Hilko Mak: “Als arbeidsmigranten naar ons land komen om hier te werken, dan moeten zij ook op een goede en veilige manier kunnen wonen. Het is een goede zaak dat het Peelland Interventie Team dit heeft geconstateerd en direct heeft opgetreden. Zo is er nu wel sprake van een brandveilige situatie voor deze mensen. Als gemeente gaan wij bekijken of de huisvesting van de arbeidsmigranten op deze locaties voortgezet mag worden.”

(Anoniem) melden van verdachte zaken

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties rechtstreeks aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 – 58 73 09 of per e-mail: info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Bellen naar Meld Misdaad Anoniem kan ook: 0800-7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit.

PIT

Aan deze controle namen de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, politie en gemeente Deurne deel. Zij werkten onder regie van het Peelland Interventie Team (PIT). Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. In dit geval ging het er vooral om het gebruik en de activiteiten op de beide locaties in beeld te brengen.

Terug

Pagina opties