PFAS

PFAS is momenteel, naast de stikstofproblematiek, een actueel onderwerp in ons land. Op deze pagina leest u informatie over PFAS en de aanpak in de gemeente Deurne.

PFAS, wat is het?

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. De bekendste verbindingen zijn PFOA (Perfluoractaanzuur), PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en GenX stoffen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS’en hebben de eigenschap dat ze onder andere water-, vet- en vuilafstotend zijn. Het wordt toegepast in onder andere smeermiddelen, voedselverpakkingen, blusschuim, antiaanbaklagen van pannen, textiel en cosmetica. Ze worden eveneens toegepast in industriële toepassingen en processen.

Brabantbrede aanpak PFAS

De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben de 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant' aan de gemeenten in Brabant aangeboden. Hierin wordt geadviseerd over een tijdelijke, lokale PFAS-norm. Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft de Handreiking op dinsdag 17 december vastgesteld. Dit betekent dat de tijdelijke, lokale PFAS-norm nu geldt in de gemeente Deurne.

De norm is bepaald op basis van een zorgvuldig bodemonderzoek dat de omgevingsdiensten in opdracht van de Brabantse gemeenten hebben uitgevoerd. Omdat de norm gebaseerd is op gebiedsspecifiek onderzoek is deze iets hoger dan de landelijke norm, maar nog steeds ruim onder de laagste risicogrenswaarde van het RIVM.

Projecten komen weer op gang

Met hun aanpak bieden de omgevingsdiensten een werkbare norm voor de toepassing van grond in Brabant. Hierdoor kunnen bouw- en infrastructuurprojecten in Brabant weer gestaag op gang komen. Verder werken de Brabantse omgevingsdiensten aan een gecoördineerde actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten. Deze worden medio 2020 verwacht. Tot die tijd geldt de tijdelijke PFAS-norm volgens de Handreiking. U vindt de Handreiking onderaan deze pagina.

PFAS bodemonderzoek regio Helmond

Vanuit gemeente Helmond is in juni 2019 het verzoek gekomen om mee te werken aan het bodemonderzoek voor het nader in beeld brengen van de aanwezigheid van PFAS in de bodem, in de gemeente Deurne en de overige omliggende gemeenten. Dit als gevolg van de activiteiten van een bedrijf in Helmond waar met PFAS-houdende producten werd gewerkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli besloten om mee te werken aan het onderzoek vanuit de gemeente Helmond. Het onderzoek is momenteel in uitvoering. Eind december wordt hiervan de rapportage verwacht.

Landelijke ontwikkelingen

Meer ruimte voor bouwers en baggeraars, op een veilige manier voor onze gezondheid en het milieu. Met dat doel heeft minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) op vrijdag 29 november een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS vastgesteld voor de land- en waterbodem. Zij doet dit op wetenschappelijk onderbouwd advies van het RIVM en Deltares. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie en helpdesk

Meer informatie over PFAS vindt u op de website van Bodem+. U kunt ook vragen stellen aan de helpdesk van Bodem+ via een helpdeskformulier of telefoonnummer 088-7977102 (bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 - 12:00 uur). Bodem+ is een initiatief in opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en wordt mede aangestuurd door provincies, gemeenten en waterschappen.

Voor meer informatie over PFAS kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen