Presentatie informatieavond over vliegbasis De Peel

Defensie wil vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. De heropening van de militaire luchthaven is op zijn vroegst in 2021.

Om weer te kunnen vliegen vanaf De Peel, bereidt Defensie een zogenoemd luchthavenbesluit voor. Het luchthavenbesluit beschrijft welke activiteiten op de luchthaven worden uitgevoerd, welke vliegtuigen, helikopters, drones, etc. mogen vliegen, hoe vaak en wanneer er gevlogen mag worden en welke beperkingen er gelden. Bijvoorbeeld voor woningbouw en hoogbouw en andere activiteiten vlakbij de luchthaven. 

Effecten voor het milieu

Voor het luchthavenbesluit moet Defensie ook de effecten voor het milieu in kaart brengen. Dat gebeurt in een milieueffectrapportage. De milieueffectrapportage beschrijft welke gevolgen de voorgenomen activiteiten hebben voor het milieu en voor omwonenden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Eerder is door het ministerie van Defensie een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. In deze notitie staat beschreven welke zaken onderdeel uitmaken van de milieueffectrapportage. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau lag ter inzage en eenieder kon een zienswijze indienen. Hieronder tref u de zienswijze van het college van burgemeester en wethouders van Deurne aan. De Commissie MER heeft een advies uitgebracht op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dat advies kunt u hier lezen.

Presentatie informatieavond

Op maandag 25 november vond in het gemeentehuis een informatieavond plaats over vliegbasis De Peel. Hieronder kunt u de presentatie bekijken die op deze avond door het ministerie van Defensie is gegeven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/depeel.

Terug

Pagina opties