Ruim 350 inwoners uit Deurne praatten mee tijdens gespreksavonden over maatschappelijke voorzieningen in de buurt

Goede en betaalbare basisvoorzieningen, zoals een school, ruimte voor ontmoeting en ruimte voor beweging zijn belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Maar wie weet er nu beter wat er nodig is dan de inwoners zelf? Samen met ruim 350 inwoners van alle dorpen en wijken in Deurne ging de gemeente hierover in gesprek tijdens 11 gespreksavonden over de maatschappelijke voorzieningen in de buurt.

Met een eerste beeld van een ‘ideale situatie’ per dorp of wijk, een grote plattegrond van het gebied, stickers, papieren en stiften ging de gemeente vanaf juni langs bij alle dorpen en wijken om zoveel mogelijk informatie op te halen. Klopt het beeld dat de gemeente heeft van het voorzieningenniveau? Hebben de verenigingen kwalitatief goed onderdak? Zijn er slimme combinaties gemaakt of mogelijk? Of moet er misschien ergens een compleet nieuwe voorziening worden gerealiseerd?

Veel inzichten en goede ideeën

Tijdens iedere bijeenkomst kwamen goede ideeën voor verbetering van de kwaliteit van maatschappelijke voorzieningen naar boven. Ook zijn er zorgen en kritische opmerkingen geuit. Bij de ene wijk is er veel behoefte aan een sfeervolle ontmoetingsruimte, terwijl de andere wijk juist een teveel aan aanbod heeft, waardoor er concurrentie ontstaat. Eén van de veelgehoorde opmerkingen is dat de communicatie over activiteiten in maatschappelijke voorzieningen beter kan. ‘Want als we niet weten dat er iets georganiseerd wordt, dan komen we ook niet.’

“We zijn erg blij met de hoge opkomst tijdens de gespreksavonden”, aldus wethouder Helm Verhees. “Door de aanwezigheid van zoveel inwoners hebben we een goed beeld gekregen van alle wensen en nieuwe inzichten opgedaan. Helaas kunnen we niet alle wensen van de inwoners meenemen in het uiteindelijke plan voor de maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Deurne. We bekijken per wijk en dorp naar de toekomstbestendigheid van de voorzieningen en naar de financiële haalbaarheid. Zo proberen we te komen tot een plan waar alle wijken en dorpen zich in kunnen vinden.”

Plannen en besluitvorming

Alle ideeën, opmerkingen en vragen vanuit de gespreksavonden worden uitgewerkt in een plan. Om ervoor te zorgen dat de gemeente een goed beeld schetst van iedere bewonersavond, gaat het voorstel langs alle wijk- en dorpsraden. Zij kunnen toetsen of het uitgewerkte beeld overeenkomt met wat besproken is tijdens de gespreksavond. Begin 2020 wordt een compleet beeld van heel de gemeente Deurne aan de gemeenteraad voorgelegd. Vanwege de prioriteit die de gemeenteraad heeft uitgesproken wordt voor Zeilberg eind 2019 een eerste voorstel aan de raadscommissie voorgelegd. Vanuit het compleet beeld kan de raad keuzes maken over benodigde acties en eventuele investeringen. Zo zorgen we ervoor dat ook in de toekomst het voorzieningenniveau kwalitatief op peil is, betaalbaar blijft en aansluit bij de behoeften van onze inwoners.

Terug

Pagina opties