Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Varkenshouders die zelf aangeven te willen stoppen, worden daarbij geholpen door de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. De subsidieregeling draagt bij aan het verminderen van de geuroverlast, het verbeteren van de leefomgeving en het terugdringen van schadelijke stoffen zoals ammoniak en stikstof. Vanaf 11 oktober kunnen varkenshouders de regeling inzien en zich gaan voorbereiden op deelname.

Voor deze regeling heeft het kabinet € 180 miljoen beschikbaar. Toekomstgerichte varkenshouders die juist willen doorgaan en verduurzamen, kunnen binnenkort een beroep doen op een tweede regeling die ziet op innovatie en investering gericht op brongerichte emissiebeperking. 

Gebiedsgerichte aanpak

De Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is een voorbeeld van een regeling die de overlast aanpakt op plekken waar deze het grootst is. In dit geval zijn dat de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet, waar de meeste varkens gehouden worden. Dit zijn Oost-Brabant, Noord-Limburg, stukken van Gelderland en Overijssel en een klein stuk Utrecht. Het varkensrecht van stoppende boeren wordt opgekocht en uit de markt genomen. Hierdoor zal het aantal varkens in Nederland afnemen.

Marktconforme vergoeding

Met de Srv ontvangen varkenshouderijen een marktconforme financiële vergoeding voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De hoogte van de vergoeding voor het varkensrecht wordt enkele dagen voorafgaande aan de openstelling van de subsidieregeling, vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs. Varkenshouders mogen na deelname aan deze regeling geen nieuwe varkenshouderij meer starten.

Deelname vanaf 25 november

De regeling is vanaf 11 oktober in te zien in de Staatscourant. De beslissing om te stoppen heeft enorme impact op het leven van een boer. Om varkenshouders voldoende tijd te geven voor een zorgvuldige afweging en goede voorbereiding, zit er enige tijd tussen publicatie in de Staatscourant en openstelling van de Srv op 25 november 2019. De inschrijving voor deelname aan de regeling opent op 25 november 2019 en loopt tot 15 januari 2020. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen via hun gemeente meer informatie en begeleiding krijgen in de voorbereiding op deelname. De aanmelding na openstelling verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO is meer informatie te vinden. Ook op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de subsidieregeling.

Geurscore

Wanneer een varkenshouder zich aanmeldt voor de regeling, dan wordt zijn geurscore bepaald op basis van de geurbelasting van het bedrijf op omliggende woningen. Bedrijven met een hoge geurscore komen hoog in de ‘ranking’. De subsidie wordt namelijk verstrekt op basis van geuroverlast. Dit wil niet zeggen dat varkenshouderijen met een lage geurscore (lage ranking) geen kans maken op deelname aan de regeling. Dit hangt af van het aantal deelnemers dat zich meldt.

Slopen

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente. U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

  • Bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
  • Bij de sloop verwijdert u asbest, bijvoorbeeld asbestgolfplaten

Meer informatie over slopen.

Omschakelen

Sinds 2018 is de Derde herziening van het bestemmingsplan Buitengebied van kracht. Er zijn meer mogelijkheden gekomen om om te schakelen naar een andere bestemming, bijvoorbeeld een woonbestemming, een bedrijf aan huis, een beroep aan huis of een reactieve (neven)activiteit. Ook zijn de legeskosten voor een herziening of wijziging van het bestemmingsplan verlaagd.

Heeft u vragen of wilt u advies of begeleiding?

De gemeente biedt varkenshouders begeleiding en advies in de voorbereiding op deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. U kunt hiervoor contact opnemen met de onafhankelijke erfbetreders Jack Burg of Willem Hijdra. Bij hen kunt u vragen stellen en zij kunnen ook bij u op bezoek komen om uw situatie te bespreken. De erfbetreders geven een onafhankelijk advies. U kunt de erfbetreders bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne, 0493 - 38 77 11 of info@deurne.nl.

Terug

Pagina opties