Toekomstplannen Bospark De Bikkels in Vlierden

Update vrijdag 17 november 2017

Op woensdag 25 oktober heeft wethouder Marinus Biemans – op initiatief van Roompot – als portefeuillehouder Toerisme & Recreatie een overleg gevoerd met de directeur en een manager van Roompot. Roompot nodigde de wethouder uit voor een overleg om te praten over de toekomstplannen voor Bospark De Bikkels in Vlierden.

Roompot wil arbeidsmigranten huisvesten op het park

In het overleg heeft Roompot aangegeven dat zij het plan hebben om het park uit de recreatieve verhuur te halen en voor 3 tot 5 jaar te gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarna wil Roompot het park renoveren en weer in de recreatieve verhuur brengen. In het overleg heeft Roompot de vraag gesteld wat de speelruimte is die zij hierbij hebben.

Antwoord aan Roompot

Op vrijdag 17 november heeft het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd aan Roompot met daarin het antwoord op deze vraag. Het antwoord is als volgt: "Het college van burgemeester en wethouders gaat uit van de mogelijkheden die het geldende bestemmingsplan 'Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied' en het 'Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015' biedt. De huisvesting van arbeidsmigranten op een recreatiepark in het buitengebied voldoet hier niet aan. Het verzoek wordt om die reden niet mogelijk geacht."

In de raadsinformatiebrief hieronder kunt u (op de tweede pagina) de volledige brief aan Roompot lezen.

Als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, leest u dat op deze website.

Terug

Pagina opties