Veel aanmeldingen voor Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

De inschrijvingstermijn voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is op 15 januari gesloten. In totaal 503 varkenshouders hebben zich opgegeven voor deelname aan deze regeling. Het aantal inschrijvingen is daarmee boven verwachting. Varkenshouderijen die de meeste geuroverlast veroorzaken, komen het eerst in aanmerking voor deelname.

Op dit moment is nog niet bekend hoeveel aanvragen er zijn vanuit de gemeente Deurne. Het ministerie zal dit op een later moment bekend maken.

Verminderen van geuroverlast

De regeling draagt bij aan het verminderen van geuroverlast in veedichte gebieden en het verbeteren van de leefomgeving. Daarnaast draagt de regeling bij aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak.

Vervolg

Het streven is om varkenshouders die zich hebben aangemeld binnen 13 weken uitsluitsel te geven over de toewijzing van de subsidie. Bij deelname aan de regeling zullen zij in het tweede kwartaal van 2020 beginnen met het afbouwen van de bedrijfslocatie. De eerste resultaten met betrekking tot het verminderen van geuroverlast worden naar verwachting in de loop van 2021 zichtbaar. Dan staan de dieren niet meer in de stallen en is de mest opgeruimd.

Regeling voor veehouders die willen doorgaan

Veehouders die willen doorgaan, kunnen binnenkort onder meer een beroep doen op een regeling voor het stimuleren van nieuwe technieken die de uitstoot van schadelijke stoffen uit stallen verminderen. Deze regeling wordt in het voorjaar van 2020 opengesteld door het ministerie en veehouderij-breed ingezet.

Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Terug

Pagina opties