Veenbrand Deurnese Peel

Dit item is verlopen op 01-10-2017.

In de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 juni brak in de Deurnese Peel bij Liessel een grote brand uit. Het ging om een veenbrand, die niet te blussen viel. Het veen smeulde en gloeide ondergronds. Inmiddels is de brand zo goed als uit.

Update dinsdag 15 augustus, 11.45 uur

De brand in de Deurnese Peel is zo goed als uit. Mogelijk zijn er ondergronds nog enkele smeulplekken. Deze zijn bovengronds niet zichtbaar. Er is geen sprake meer van rook of andere overlast. Er vallen in het gebied nog wel bomen om. Dit komt doordat de wortels zijn aangetast door de brand. De bomen vallen neer binnen het gebied, er is geen risico dat bomen op de wegen, paden of fietspaden terecht komen. Wel blijft om deze reden de waarschuwing gelden om het gebied niet in te gaan. Blijf op de paden!

Omdat de brand zo goed als uit is, sluiten we dit liveblog. Dit is de laatste update.

Update donderdag 3 augustus, 14.15 uur

Er is weinig nieuws te melden ten opzichte van vorige week. Het veen smeult en gloeit nog steeds ondergronds op sommige plekken. Wel wordt het gebied steeds groener, met dank aan de regen die valt. Medewerkers van Staatsbosbeheer blijven de situatie in de gaten houden.

Update donderdag 27 juli, 10.45 uur

In de veengrond van de Deurnese Peel bevinden zich nog altijd warme plekken, waar het veen nog smeult en gloeit. Ondertussen wordt het gebied steeds groener, met name door de regen die de afgelopen tijd is gevallen. Het nieuwe groen houdt water vast. Hierdoor is er op dit moment geen risico op uitbreiding van de brand. Ook is er nauwelijks nog sprake van rook of stank. Medewerkers van Staatsbosbeheer blijven de situatie in de gaten houden.

We roepen iedereen op om uit het gebied weg te blijven. Blijf op de wegen, paden of fietspaden aan de rand van het gebied. In het gebied staan bomen, waarvan de wortels zijn aangetast door de brand. Hierdoor kunnen de bomen om vallen.

Update woensdag 19 juli, 13.45 uur

De rook wordt steeds minder. Er zijn nog wel steeds smeulende ondergrondse plekken. Door de regen wordt het gebied alweer steeds groener. Het gaat de goede kant op, maar het zal nog wel een tijd duren voordat de brand helemaal uit is. Hoe lang, dat is vooral afhankelijk van het weer.

Update vrijdag 14 juli, 13.30 uur

De regen van afgelopen woensdag heeft geholpen, maar de brand is nog niet uit. Het is wachten tot het veen uit smeult tot aan de randen van het gebied. Op enkele plekken gebeurt dit al, op andere plekken moet dat nog gebeuren. Er kan nog steeds sprake zijn van overlast van rook en stank. Blijf zo veel mogelijk uit de rook. Als u merkt dat de rook uw kant op komt, sluit dan ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit.

Blijf weg uit het gebied
In het gebied vallen regelmatig bomen om. Dit komt doordat de wortels zijn verbrand. We roepen dan ook iedereen op om weg te blijven uit het gebied. Er is geen risico voor mensen die op de paden, wegen of het fietspad naast het gebied rijden of lopen. De bomen vallen in het gebied zelf neer.

Update woensdag 12 juli, 17.00 uur

Het risico op natuurbranden is vandaag verlaagd van code geel (verhoogd risico) naar code groen (laag risico). Dit heeft geen directe gevolgen voor de veenbrand in de Deurnese Peel. Het heeft vandaag flink geregend, maar de brand is nog steeds niet uit. Het veen smeult en gloeit diep in de grond. Door de regen wordt de brand niet gedoofd. Het wachten is tot al het brandbare materiaal op is. Door de regen neemt wel de rook en stank tijdelijk af. De verwachting is dat er de komende dagen, als het opnieuw droog weer is, weer meer rook en mogelijk ook stank zullen zijn. Merkt (ziet, ruikt) u dat de rook uw kant op komt? Sluit dan ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit. Zo houdt u de rook zo veel mogelijk buiten uw woning. En blijf zo veel mogelijk uit de rook.

Update dinsdag 11 juli, 12.30 uur

Het veen in de Deurnese Peel smeult nog steeds. De afgelopen dagen heeft Staatsbosbeheer, in samenwerking met loonwerkers, spuitlansen ingezet om enkele ondergrondse hittebronnen te bestrijden. Ze steken deze lansen (buizen) door het veen om ondergronds te blussen. De lansen werden met water gevoed vanuit een regenton van de loonwerker. Deze manier van blussen is alleen mogelijk vanaf de randen van het gebied. Het gebied zelf is niet toegankelijk. Het gaat om een moerasgebied. Het doel van deze blusacties was voorkomen dat de brand het gebied uitgaat waarbinnen het zich bevindt.

Het wachten is nu tot het veen uit gesmeuld is. Naar verwachting zal regen een positieve invloed hebben. We hopen dan ook dat het deze week flink regent. Medewerkers van Staatsbosbeheer blijven de situatie in de gaten houden.

Update maandag 10 juli, 9.45 uur

Bij een grote natuurbrand in de gemeente Valkenswaard is dit weekend een gespecialiseerd team van de brandweer Twente en IJselland ingezet. Dit zogenoemde 'handcrew'-team heeft de brandhaarden in dat natuurgebied gedoofd. Dit kan de vraag oproepen of het mogelijk is om ook bij de brand in de Deurnese Peel bij Liessel zo'n team in te zetten. Dit is helaas niet mogelijk. In de Deurnese Peel gaat het om een andere ondergrond, namelijk veen (turf). In Valkenswaard betreft het heide, met een ondergrond van zand. Bovendien is het gebied waar de veenbrand in de Deurnese Peel woedt, niet toegankelijk. Het gaat om een moerasgebied. Het is niet veilig om dit gebied in te gaan, ook niet voor de brandweer.

Update vrijdag 7 juli, 12.45 uur

De regenbui van donderdagavond heeft een positief effect gehad op de brand, maar het veen smeult nog steeds. Medewerkers van Staatsbosbeheer houden ook dit weekend de situatie in de gaten. Indien nodig worden er watertonnen ingezet om de randen van het gebied nat te houden of kleine gedeeltes te blussen. Het heeft zijn tijd nodig voordat de brand helemaal uit is. Er kan nog steeds sprake zijn van overlast van rook- en stank. Het is afhankelijk van de windrichting en -sterkte, temperatuur en luchtdruk. Als het windstil is, kan de rook langer op één plek blijven hangen. Heeft u last van de rook? Sluit dan de ramen en deuren van uw woning en zet de mechanische ventilatie uit. En blijf zoveel mogelijk uit de rook. Kijk voor tips en adviezen op www.blijfuitderook.nl.

Update woensdag 5 juli, 9.00 uur

Een loonwerker heeft dinsdag met watertonnen de randen van het gebied nat gehouden. De inzet richt zich met name op de zuidkant van het gebied. Aan de zijde van het kanaal (oostkant) is het gebied op dit moment nat genoeg. De watertonnen worden ingezet om te voorkomen dat de brand alsnog kan overslaan naar naastgelegen graslanden. Het turf, wortels en strooisel smeulen nog. Er kan sprake zijn van overlast van rook en stank. Op momenten dat het windstil is blijft de rook langer op dezelfde plek hangen. En bij lagere temperaturen in de ochtend stijgt de rook niet op, maar blijft hangen vlak boven de grond.

Voor de komende dagen wordt er warm en droog weer voorspeld. Medewerkers van Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas houden de situatie in de gaten. Indien nodig gaat een loonwerker opnieuw aan de slag met watertonnen om de randen van het gebied nat te houden.

Update dinsdag 4 juli, 13.00 uur

De regenbuien van het afgelopen weekend hebben een positief effect gehad. De omvang van de brand is kleiner geworden. De brand is nog niet uit. Het veen smeult nog steeds. We moeten er nog steeds rekening mee houden dat het nog enkele weken kan duren voordat de brand helemaal uit is. Dit hebben we eerder ook aangegeven.

Binnen het gebied van 700 bij 300 meter waar de brand zich bevindt, is ongeveer driekwart van het veen verbrand. Dit betekent dat er nog ongeveer een kwart brandbaar materiaal is. Het gebied is nu nat dankzij de regen. Medewerkers van Staatsbosbeheer houden de situatie in de gaten en bekijken wat de beste aanpak is voor de komende dagen. Er wordt warmer en droger weer voorspeld. Er kan nog steeds sprake zijn van rook en stank.

Update vrijdag 30 juni, 14.00 uur

De situatie is op dit moment rustig. Medewerkers van Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas houden de situatie in de gaten. Wanneer nodig worden de sproei-installaties ingeschakeld. De rook en stank worden gelukkig steeds minder. Het beste is nog een dag met flink wat regen. Voor zaterdag wordt er regen voorspeld. De brand zal dan naar verwachting verder doven.

Update donderdag 29 juni, 12.45 uur

Door de regen en lagere temperatuur is het risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand in de regio Zuidoost-Brabant verlaagd van code oranje (hoog risico) naar code geel (verhoogd risico). Desondanks is de verwachting dat het veen in de Deurnese Peel nog wel een tijd zal smeulen. Medewerkers van Staatsbosbeheer houden de situatie goed in de gaten. We blijven extra alert. Meer informatie over de kleurcodes vindt u op natuurbrandrisico.nl.

Update woensdag 28 juni, 10.30 uur

Staatsbosbeheer heeft drie extra sproei-installaties geplaatst. Er staan nu in totaal acht sproeiers. Ze worden ingezet op het moment dat het nodig is. Dinsdag hebben loonwerkers met giertonnen vol water de loofbomen rondom het veen nat gehouden. Hiermee zorgen zij ervoor dat de brand binnen het gebied blijft. De brandweer is niet meer actief in het gebied, omdat er geen sprake is van direct gevaar. De regen van vandaag en de komende dagen zal een positieve invloed hebben op het doven van de brand. Ook is de verwachting dat de rook en stank hierdoor verminderen. Miezerregen is het beste, want als het hard regent slaat de grond dicht.

Blijf uit de rook
De wind draait regelmatig. Hierdoor kan er op verschillende plekken sprake zijn van overlast van rook en stank, ook in onze buurgemeenten. De brandweer heeft op verschillende plekken metingen verricht. Daarbij zijn geen te hoge concentraties gemeten. Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid, maar rook bevat altijd schadelijke stoffen. Blijf daarom zo veel mogelijk uit de rook. Merkt u dat de rook uw kant op komt? Sluit dan ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit. Zo houdt u de rook en brandlucht uit uw woning.

Update dinsdag 27 juni, 10.30 uur

Doordat de wind is gedraaid en nu meer uit oostelijke richting komt, worden de rook en brandlucht richting Liessel en de gemeenten Asten en Someren geblazen. Eerder was er ook overlast in de buurt van Neerkant. De brandweer heeft op diverse plekken metingen verricht. Hierbij zijn geen te hoge concentraties gemeten. Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid, maar rook bevat altijd schadelijke stoffen. Blijf daarom uit de rook.

Vandaag en morgen zal de wind blijven draaien. Hierdoor kan er op verschillende plekken overlast zijn. Dit geldt voor de gemeente Deurne en ook voor buurgemeenten. Merkt (ziet, ruikt) u dat de rook of brandlucht uw kant op komt? Sluit dan ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit. Zo houdt u de rook en brandlucht uit uw huis.

Update maandag 26 juni, 21.15 uur

In de loop van de nacht van maandag op dinsdag gaat de wind draaien. De wind komt dan vanuit het oosten. Hierdoor zal de rook richting Liessel trekken. We adviseren inwoners van Liessel om vanavond alvast hun ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid, maar rook bevat altijd schadelijke stoffen. Blijf daarom uit de rook.

U kunt morgenochtend gewoon naar uw werk gaan en de kinderen naar school brengen. Maar blijf zo veel mogelijk uit de rook.

Update maandag 26 juni, 17.30 uur

Op maandagmiddag is de brandweer opnieuw gealarmeerd, omdat de brand onverwacht weer was opgelaaid. De brandweer zette groot materiaal in, om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar de andere kant van het Kanaal van Deurne. Dat is gelukkig niet gebeurd. Rond 16.30 uur was de brand bijna brandmeester. Gelukkig viel het mee en was er sprake van een korte heftige opleving. Aan het eind van de middag was de brandweer klaar. Staatsbosbeheer neemt de zaak weer over. Zij bewaken continue het gebied en maken gebruik van sproei-installaties om het gebied nat te houden.

Blijf uit de rook
Er kan nog steeds overlast zijn van rook en stank. Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid, maar rook bevat altijd schadelijke stoffen. Blijf daarom uit de rook. Als u merkt (ziet, ruikt) dat de rook uw kant op komt, sluit dan ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit.

Update maandag 26 juni, 10.45 uur

Staatsbosbeheer heeft tot zondagavond sproeiers ingezet. Deze sproeiers en de regen in het weekend hebben ervoor gezorgd dat het vuur gedoofd is. Wel smeult het nog en is er sprake van rookontwikkeling. Er wordt nu niet meer gesproeid. De regen die voor deze week wordt voorspeld, zal naar verwachting een positief effect hebben. De brand zal hierdoor nog verder doven. Er kan nog steeds overlast zijn van rook en stank. Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid, maar rook bevat altijd schadelijke stoffen. Blijf daarom uit de rook. Als u merkt (ziet, ruikt) dat de rook uw kant op komt, sluit dan ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit.

Update zondag 25 juni, 16.45 uur

De brandweer heeft zich zaterdagochtend teruggetrokken uit het gebied en heeft de zaak overgedragen aan Staatsbosbeheer (eigenaar van het gebied). Staatsbosbeheer heeft vijf sproei-installaties - zoals boeren die gebruiken om hun land te besproeien - ingezet. Deze sproeiers blussen de brand vanaf de zijde van het Kanaal van Deurne. De wind staat namelijk in die richting. De brand is inmiddels geheel ingesloten en er is vrijwel geen vuur meer. Wel is er nog sprake van een behoorlijke rookontwikkeling. Af en toe zijn er nog wat vlammen zichtbaar, bijvoorbeeld als een boompje in brand vliegt.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog duurt voordat de brand uit is. Dit is vooral afhankelijk van het weer. Het beste is dat er een dag lang een flinke hoeveelheid regen valt.

De belangrijkste punten op een rij

  • Er kan overlast zijn in de vorm van rook en stank
  • Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid, maar rook bevat altijd schadelijke stoffen
  • Blijf uit de rook
  • Blijf weg uit het gebied

Vragen en antwoorden

Waar bevindt de brand zich?

De brand beslaat een gebied van ongeveer 700 bij 300 meter, dat ligt tussen het Leegveld, de Eikenlaan en het Kanaal van Deurne.

Waarom kan de brand niet geblust worden?

De brand kan niet geblust worden met water of andere blusmiddelen, zoals schuim. Het veen, of turf, neemt geen water op.

Kun je de brand niet blussen met een helikopter of blusvliegtuig?

Ook blussen met een helikopter of blusvliegtuig heeft geen zin. Het veen, of turf, neemt geen water op.

Hoe lang duurt het voordat de brand uit is?

Dit is moeilijk te zeggen. De natuur moet zijn werk doen. We moeten er rekening mee houden dat dit enkele weken kan duren.

Is de rook gevaarlijk?

Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid. Maar rook bevat altijd schadelijke stoffen. Blijf daarom uit de rook.

Wat moet ik doen als de rook mijn kant op komt?

Als u merkt (ziet, ruikt) dat de rook uw kant op komt:

  • Sluit ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit
  • U kunt gewoon naar uw werk gaan of boodschappen doen
  • Blijf zoveel mogelijk uit de rook

Is er genoeg bluswater?

Ja, er is genoeg water beschikbaar. Er wordt water gebruikt uit het Kanaal van Deurne.

Kan ik bij de brand gaan kijken?

We roepen iedereen op weg te blijven uit het gebied. Zo blijven de wegen en paden vrij voor mensen die er moeten zijn om de brand te bestrijden.

Hoe zit het met woningen en bedrijven?

Alle woningen en bedrijven in het gebied blijven bereikbaar. Ze liggen ver genoeg van de brand af.

Terug

Pagina opties