Veilig communiceren via mail

De privacyverklaring op onze website is aangepast naar aanleiding van de NTA 7516 norm. Deze norm beschrijft de eisen waaraan we als gemeente moeten voldoen wanneer we medische gegevens willen uitwisselen met andere professionals of patiënten/cliënten. Als gemeente maken wij gebruik van SecuMailer, waardoor uw gegevens veilig zijn. Niemand anders dan de verzender en ontvanger kunnen het bericht lezen.

Wilt u veilig met ons communiceren dan kan dat:

  • via de mail (let op dat de geadresseerde persoon de juiste is, door bijvoorbeeld de mogelijkheid “beantwoorden” te gebruiken bij een ontvangen mail;
  • door gebruik te maken van 1 van onze webformulieren.
Terug

Pagina opties