Vergunningen verleend voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op De Bikkels

Roompot gaat Bospark De Bikkels in Vlierden restylen tot Naturepark De Peel. De restyling duurt tot de zomer van 2021. Voor de financiering van deze restyling is een oplossing gezocht, waar de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op een deel van het park onderdeel van uitmaakt. Roompot, Samen Vlierden en gemeente Deurne hebben gezamenlijk een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de restyling van het vakantiepark en de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

In de driepartijenovereenkomst zijn zaken vastgelegd als de periode en situering van de huisvesting van arbeidsmigranten. Onder meer is afgesproken dat in totaal 101 arbeidsmigranten voor een periode van maximaal 1¾ jaar op een afgescheiden gedeelte van het park worden gehuisvest.

Besluit van de gemeenteraad

Op dinsdag 17 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op Bospark De Bikkels. De gemeenteraad biedt deze ruimte binnen de beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’.

Vergunningen zijn verleend

Nadat het raadbesluit is genomen, heeft het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Verder is voor de huisvesting van arbeidsmigranten een exploitatievergunning nodig. Ook deze vergunning is verleend. De verleende vergunningen zijn op donderdag 10 oktober gepubliceerd op de website en in het Weekblad voor Deurne. Roompot is op dit moment in gesprek met de individuele eigenaren om met hen tot overeenstemming te komen over de restyling van hun woningen.

Het park is weer open

Sinds 1 oktober is Bospark De Bikkels weer open voor recreatieve verhuur. De huisvesting van arbeidsmigranten kan plaatsvinden op het moment dat de omgevingsvergunning en exploitatievergunning zijn verleend en er overeenstemming is bereikt met de individuele eigenaren over de restyling van hun woningen.

Terug

Pagina opties