Voorlopig Ontwerp Huis voor de Samenleving vastgesteld

Het gemeentehuis van Deurne wordt verbouwd tot een toekomstbestendig Huis voor de Samenleving: een vernieuwd, duurzaam gebouw met een nieuw gebruik. In dit huis komen inwoners, verenigingen, organisaties en de gemeente samen om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken. Het gebouw is dus niet alleen een gemeentehuis maar ook een thuis voor andere maatschappelijke organisaties die samen het gebouw gebruiken. Alles gericht op een optimale dienstverlening richting onze inwoners. De gemeente wil dat het een plek wordt voor de inwoners waar ze graag en veel komen. Een thuis voor alle Deurnenaren van jong tot oud.

Belangrijkste aanpassingen op Schetsontwerp
Het Voorlopig Ontwerp is vastgesteld. Een nieuwe mijlpaal in de weg naar het Huis voor de Samenleving. In 2019 is het schetsontwerp gepresenteerd. In een interactief proces met alle belanghebbenden is dit eerste ontwerp tot stand gekomen. Vanuit dit Schetsontwerp heeft het ontwerpteam het Voorlopig Ontwerp vormgegeven met de opmerkingen van alle stakeholders op het schetsontwerp. 

  • Het Huis voor de Samenleving krijgt één ingang. Deze entree krijgt een rustige en transparante uitstraling. De inwoner wordt ontvangen door één gastheer of gastvrouw, voor alle partijen in het Huis. De balies maken plaats voor gesprekstafels, voor een laagdrempelige dienstverlening. Voor privacygevoelige gesprekken komen er spreekkamers.
  • Er is door de Bibliotheek een intentieverklaring en een functioneel programma opgesteld. Dat is ruimtelijk vertaald naar een positie op de begane grond, gemixt met andere functies.
  • De begane grond wordt grotendeels openbaar, bezoekers kunnen hier vrij rondlopen en gebruik maken van de verschillende faciliteiten.
  • In de vleugel aan de Oude Martinetstraat komt een multifunctionele ruimte. Met het opnemen van de multifunctionele ruimte is het mogelijk om met grote groepen te vergaderen of bijeenkomsten te houden. Ook kan deze ruimte gebruikt worden voor raads- of commissievergaderingen. Het blijft ook mogelijk om in de hal de raadsvergadering te houden. De centrale hal blijft de functie van een open ontmoetingsplein houden. Er komen geen vaste elementen in en de ruimte wordt gebruikt voor wisselende functies zoals tentoonstellingen.

“We hebben weer een grote stap gezet op weg naar de opening van het Huis voor de Samenleving” zegt burgemeester Hilko Mak. “Ik ben blij dat alle partijen vol enthousiasme gereageerd hebben op het Voorlopig Ontwerp. Het ontwerp van het Huis voor de Samenleving maakt echte ontmoeting en samenwerking mogelijk. Zo wordt het huidige gemeentehuis een plek waar we moderne dienstverlening aanbieden en waar mensen zich prettig voelen en graag binnenlopen.”

Duurzaam Huis
In het gebouw worden bouwkundige en technische maatregelen genomen om een energieneutraal gebouw te realiseren, zoals isolatie, triple glas, ledverlichting, een Warmte Koude Opslag (WKO) en energiezuinige apparaten. Zonnepanelen moeten het gebouw van stroom gaan voorzien. De gemeente heeft met een proefboring onderzocht of een Warmte Koude Opslag voor duurzame energie-opwekking mogelijk is. Dit onderzoek is geslaagd. Met de energie uit het diepe grondwater wil de gemeente in de toekomst het vernieuwde Huis voor de Samenleving verwarmen en koelen.

Planning
In 2021 vindt de verbouwing plaats, met als doel om begin 2022 het nieuwe Huis voor de Samenleving te openen. De verbouwing en de oplevering verloopt gefaseerd. Delen van het gebouw worden eerder in gebruik genomen.

Naam
Het Huis voor de Samenleving is een werktitel die nu nog wordt gebruikt voor het verbouwde gemeentehuis. De gemeente schrijft in het najaar van 2020 een prijsvraag uit waarmee zij inwoners uitdaagt om met ideeën te komen voor een naam voor het ‘nieuwe’ gemeentehuis.

Klik hier voor meer informatie.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen