Nieuwsmail gemeente Deurne, 16 april 2020

In deze nieuwsmail leest u het laatste nieuws van de gemeente Deurne en kunt u de gemeenteberichten en de bekendmakingen van deze week bekijken.

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Communicatie ondermijning richten op meer melden

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Belangrijk onderdeel van deze aanpak is communicatie. In het najaar 2019 is er een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van de zes gemeenten om te peilen of de communicatieboodschap en -aanpak aansluiten bij de communicatiebehoeften van de inwoners en het beeld dat zij hebben bij ondermijning. De resultaten zijn nu bekend.

lees verder...

Subsidieplafond sanering varkenshouderijen verhoogd naar € 455 miljoen

Van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 konden varkenshouders zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv). Met deze regeling wordt het varkensrecht opgekocht en uit de markt genomen. Varkenshouders ontvangen hiervoor een marktconforme vergoeding en ook een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Na deelname mogen zij geen nieuwe varkenshouderij meer starten.

lees verder...

Noodopvang voor kinderen

Vanwege het coronavirus zijn scholen gesloten tot na de meivakantie en de kinderopvang tot en met 28 april. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen is er noodopvang geregeld. Daarnaast wordt noodopvang ingezet voor kinderen in kwetsbare situaties.

lees verder...

Stand van zaken reconstructie N270-Langstraat

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne richten de N270 tussen Deurne en de grens met Limburg opnieuw in. Hiermee willen zij de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg verbeteren.

lees verder...

Rotonde op kruising N279-Buizerdweg-Meijelseweg

De kruising van de N279 met de Buizerdweg-Meijelseweg wordt een rotonde. Auto’s en vrachtwagens kunnen daardoor straks veiliger de provinciale weg op- en afrijden en fietsers kunnen veiliger oversteken.

lees verder...

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen