Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 1 november 2018

In deze nieuwsmail leest u het laatste nieuws van de gemeente Deurne en kunt u de gemeenteberichten en de officiële bekendmakingen van deze week bekijken.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Er wordt gekapt in de Vlierdense bossen

Bosgroep Zuid Nederland is in opdracht van de gemeente Deurne gestart met het uitdunnen van het bos. Bij een dunning verwijdert een oogstmachine zorgvuldig geselecteerde bomen, om andere bomen meer ruimte te geven. De bomen die omgezaagd worden zijn oranje gemarkeerd.

lees verder...

Plan aanpak N279 Veghel-Asten klaar voor definitief besluit

Om de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten vlotter, slimmer en veiliger te maken, moet de huidige weg verbouwd worden. Met ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility. Het Provinciaal Inpassingplan (PIP) met het uitgewerkte plan en de achterliggende onderzoeken en rapporten is op maandag 29 oktober door Gedeputeerde Staten voorgelegd aan Provinciale Staten zodat zij er een definitief besluit over kunnen nemen. De realisatie van de nieuwe weg moet in 2020 starten.

lees verder...

Uitkomst draagvlakmeting BIZ Deurne Centrum

Op 26 oktober 2018 heeft onder toezicht van notaris Mr. H. Jagtenberg in het gemeentehuis de telling plaatsgevonden van de draagvlakmetingen BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) Deurne-centrum. Hierbij is vastgesteld dat de draagvlakmeting voor de BIZ Deurne-centrum gebruikers en de BIZ Deurne-centrum eigenaren beiden positief zijn.

lees verder...

Inwoners tevreden over de zorg

Inwoners van de gemeente Deurne zijn tevreden over de zorg die wordt aangeboden binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek dat is gehouden. Inwoners die gebruik maken van Wmo en Jeugdwet hebben meegedaan met dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen.

lees verder...

Meld uw evenement voor het jaar 2019 vóór 1 december 2018

In december 2018 wordt het evenementenrooster voor het jaar 2019 opgesteld. Het evenementenrooster wordt gebruikt om te beoordelen of meerdere vergunningplichtige evenementen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, zonder dat dit tot onoverkomelijke bezwaren leidt. Om dit rooster te kunnen maken, is het belangrijk dat zoveel mogelijk toekomstige vergunningplichtige evenementen bekend zijn bij de gemeente.

lees verder...

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen