Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 10 augustus

Hierbij ontvangt de actuele nieuwsberichten, gemeentepagina en de officiële bekendmakingen van de gemeente Deurne.

Fout in afvalkalender ophalen grijze container vrijdag aanstaande

In de afvalkalender is helaas een foutje geslopen. De extra lediging van het restafval op vrijdag 11 augustus, staat niet op de kalender. In Helenaveen en Neerkant wordt aanstaande vrijdag niet alleen het plastic afval opgehaald maar ook de grijze container. Dit geldt ook voor de volgende straten in Liessel: Oude Neerkantseweg, Heitrak 29-42, Hogebrug 3-5 en Horstenweg 4-6.  U kunt de plastic zakken én de grijze container dus aan de straat zetten. Laat u het uw buren ook even weten? 

lees verder...

PMD-zakken verkrijgbaar op 8 locaties

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons mogen allemaal in dezelfde zak. U gebruikt hiervoor de groene PMD-zak. Zijn de zakken (bijna) op? U kunt op acht plekken in de gemeente Deurne nieuwe zakken ophalen.

lees verder...

Provincie opent stalderingsloket

Staldering is één van de maatregelen van de versnelling transitie veehouderij, die de provincie heeft genomen. Veehouders die willen uitbreiden of stoppen kunnen zich melden bij het stalderingsloket van de provincie. Dit is de enige plek waar veehouders die willen uitbreiden stalderingsmeters kunnen verkrijgen.

lees verder...

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Hieronder vindt u het Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder van het Plan Stationsplein 30 te Deurne en de bijbehorende bijlage.

lees verder...

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land

lees verder...

Gemeenteblad 377: Mandaatbesluit benoemen toezichthouders Wet kinderopvang

lees verder...

Gemeenteblad 378: Mandaatbesluit benoemen gemeentelijke Mandaatbesluit lijkschouwers

lees verder...

Gemeenteblad 379: Mandaatbesluit benoemen toezichthouders Wet maatschappelijke ondersteuning

lees verder...

Gemeenteblad 380: Mandaatbesluit heffingsambtenaar

lees verder...

Omgevingsvergunningen: Verleend reguliere procedure

lees verder...

Omgevingsvergunningen: Geweigerd reguliere procedure

lees verder...

Omgevingsvergunning: Ontwerpbesluiten hebben zes weken ter inzage gelegen, geen zienswijzen ingediend

lees verder...

Omgevingsvergunning: Verdagingsbesluiten aanvraag

lees verder...

Omgevingsvergunning: Aanvragen

lees verder...

Meldingen brandveilig gebruik

lees verder...

Terug

Pagina opties