Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 10 oktober 2019

In deze nieuwsmail leest u het laatste nieuws van de gemeente Deurne en kunt u de gemeenteberichten en de bekendmakingen van deze week bekijken.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Begroting 2020 gepresenteerd

Stabiel verder koersen. Met die titel heeft het college van burgemeester en wethouders op maandag 7 oktober de gemeentebegroting voor het jaar 2020 gepresenteerd. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Er wordt in aangegeven waar het beschikbare geld aan wordt uitgegeven.

lees verder...

Bent u voorbereid op criminaliteit?

Heeft u wel eens een tweedehands product gekocht? Een mooie telefoon voor uw zoon of dochter of een prima fiets voor uzelf? Ben u dan bewust van het feit dat deze producten gestolen kunnen zijn en aan u zijn doorverkocht. Tijdens de week van de veiligheid besteden we in Gemeente Deurne extra aandacht aan het voorkomen van heling; het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen. Heling is strafbaar en altijd het gevolg van andere criminele activiteiten.

lees verder...

Bent u een ondernemer die handelt in tweedehands goederen?

Dan bent u een belangrijke partner voor de gemeente en politie om heling tegen te gaan. Daarom heeft u als ondernemer die tweedehands goederen inkoopt, inneemt of inruilt een aantal verplichtingen.

lees verder...

Informatie over stikstof

De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft in mei 2019 beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen de Natura 2000-gebieden De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

lees verder...

Vergunningen verleend voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op De Bikkels

Roompot gaat Bospark De Bikkels in Vlierden restylen tot Naturepark De Peel. De restyling duurt tot de zomer van 2021. Voor de financiering van deze restyling is een oplossing gezocht, waar de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op een deel van het park onderdeel van uitmaakt. Roompot, Samen Vlierden en gemeente Deurne hebben gezamenlijk een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de restyling van het vakantiepark en de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

lees verder...

Geslaagde editie van de Cultuuroptimisten

Op woensdag 2 oktober kwamen cultuurverenigingen  en – organisaties samen tijdens Cultuuroptimisten, om op een interactieve manier te werken aan een sterkere culturele leefomgeving in de gemeente Deurne.

lees verder...

Terug

Pagina opties