Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 11 juli 2019

In deze nieuwsmail leest u het laatste nieuws van de gemeente Deurne en kunt u de gemeenteberichten en de bekendmakingen van deze week bekijken.

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Meer mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten

De gemeenteraad van Deurne heeft op woensdag 3 juli unaniem ingestemd met de beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’. In dit document staan de (nieuwe) regels waarbinnen de huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is. De beleidsnotitie biedt meer ruimte om arbeidsmigranten te huisvesten. De nieuwe beleidsnotitie vervangt het beleid uit 2015.

lees verder...

Subsidieplafond sanering varkenshouderijen verhoogd naar € 455 miljoen

Van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 konden varkenshouders zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv). Met deze regeling wordt het varkensrecht opgekocht en uit de markt genomen. Varkenshouders ontvangen hiervoor een marktconforme vergoeding en ook een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Na deelname mogen zij geen nieuwe varkenshouderij meer starten.

lees verder...

Ter inzagelegging Concept notitie reikwijdte en detailniveau Luchthaven De Peel

Defensie bereidt een zogenoemd luchthavenbesluit voor om vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen. Voor dit Luchthavenbesluit moet Defensie ook de effecten voor het milieu in kaart brengen. Dat gebeurt in een milieueffectrapport. Deze Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau biedt de basis voor dit milieueffectrapport. En voor eventuele vergunningen die Defensie moet aanvragen volgens de Wet natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

lees verder...

Woonvisie gemeente Deurne: Prettig wonen en leven, betaalbaar en divers

De gemeente Deurne wil een aantrekkelijke woon- en leefgemeente zijn en blijven, voor iedereen. Dit is het uitgangspunt van het geactualiseerde beleid zoals beschreven in de Woonvisie gemeente Deurne 2019 – 2040, prettig wonen en leven in Deurne, betaalbaar en divers.

lees verder...

Ervaringsverhalen uit de zorg: Welkom bij Zorg in Deurne

Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bieden we een inkijkje in de zorg en ondersteuning in de gemeente Deurne. In deel 1: een gesprek met de toegangsmedewerkers van Zorg in Deurne.

lees verder...

Terug

Pagina opties

Hemelvaart gesloten

Het gemeentehuis en Zorg in Deurne is op donderdag 13 mei gesloten.

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen