Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 20 februari 2020

In deze nieuwsmail leest u het laatste nieuws van de gemeente Deurne en kunt u de gemeenteberichten en de bekendmakingen van deze week bekijken.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Gemeentehuis en Zorg in Deurne gesloten op 24 en 25 februari

Op carnavalsmaandag en –dinsdag is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Ook het kantoor van Zorg in Deurne en de VVV zijn die dagen dicht. De avondopenstelling van maandag 24 februari verschuift naar woensdag 26 februari.
U kunt dan van 09.00 tot 19.00 uur – op afspraak - terecht bij Publiekszaken.

lees verder...

Controle Peelland Interventie Team in het buitengebied van Deurne

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op donderdag 13 februari een controle uitgevoerd op twee locaties in het buitengebied van de gemeente Deurne. Bij de controles is in beeld gebracht welke activiteiten daar plaatsvinden. Ook zijn er overtredingen geconstateerd. Aan de controles werd volledig medewerking verleend door de eigenaren van de percelen.

lees verder...

Samen werken aan een veilig buitengebied van Neerkant

Inwoners, ondernemers, politie, veiligheidsregio, SSIB (Samen Sterk in Brabant) en gemeente werken samen aan een veiliger buitengebied van Neerkant. Twee jaar geleden zijn de partijen gezamenlijk gestart met een traject dat leidt tot het Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB). Inmiddels zijn ze zo ver, dat er een certificaat wordt uitgereikt. Ook wordt een convenant ondertekend, waarmee de samenwerking wordt bekrachtigd en voortgezet.

lees verder...

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

In de laatste week van februari ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) het aanslagbiljet met gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Op dit aanslagbiljet staan de belastingen die u betaalt aan de gemeente en het Waterschap. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.

lees verder...

Ervaringsverhalen uit de zorg: Grip op Schuld

Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bieden we een inkijkje in de zorg en ondersteuning in de gemeente Deurne. Vandaag schuiven we aan bij Grip op Schuld.

lees verder...

Terug

Pagina opties