Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 20 september 2018

In deze nieuwsmail leest u het laatste nieuws van de gemeente Deurne en kunt u de gemeenteberichten en de officiële bekendmakingen van deze week bekijken.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Raadsprogramma 2018 - 2022 unaniem vastgesteld

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben de zeven partijen in de Deurnese gemeenteraad afgesproken om tot een raadsbreed programma te komen. In dit raadsprogramma staan de doelen en ambities voor de periode 2018-2022 geformuleerd.

lees verder...

Aangepast bestemmingsplan N270/Langstraat

Van 30 maart tot 11 mei 2018 lag het ontwerpbestemmingsplan ‘N270 Langstraat’ ter inzage. Tot 11 mei konden inwoners van de gemeente Deurne en andere belanghebbenden zienswijzen indienen. Er zijn 33 zienswijzen ontvangen. De Provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne hebben deze zienswijzen grondig bekeken en afgewogen op welke punten zij de plannen willen wijzigen en indieners tegemoet kan komen. Een veelgehoorde zorg was dat de geplande 4,5 meter brede parallelweg te smal is voor het gemengd verkeer van fietsers, auto’s, vracht- en landbouwverkeer. Dit is een zienswijze die ook in het ontwerpbestemmingsplan van augustus 2017 veel is ingediend en waar indieners ondanks de uitgebreide aandacht hiervoor in het ontwerp bestemmingsplan van maart 2018 de voorgestelde parallelweg als onveilig zien.

lees verder...

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis is weer geopend volgens de normale openingstijden. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen