Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 21 juni 2018

Nieuwsberichten van de digitale nieuwsmail staan bij elkaar in dit bericht op onze gemeentepagina. Berichten die u niet terug vindt op de gemeentepagina, staan nog wel in deze nieuwsmail.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Ontwerpbeschikking nader onderzoek en saneringsplan voormalige stortlocatie Leegveld

De ontwerpbeschikking heeft betrekking op een opgestelde notitie in verband met de ontwikkeling van de Peelvenen. In de notitie zijn de effecten beschreven van het aanpassen van het grondwaterpeil op de vuilstortlocatie en is een terugvalscenario opgenomen.

lees verder...

Inloopavond over bedrijventerrein Willige Laagt

Bedrijventerrein Willige Laagt wordt verder in ontwikkeling genomen. Dit betekent dat er zich nieuwe bedrijven zullen vestigen of dat bestaande bedrijven gaan uitbreiden. De gemeente Deurne wil omwonenden, bestaande bedrijven op Willige Laagt en andere belangstellenden hierover informeren tijdens een inloopavond.

lees verder...

Adviezen voor het gebruik van grondwater

In Deurne en ook op andere plekken in onze provincie kan waterstofsulfidegas (H2S) vrijgekomen bij het oppompen van grondwater. Dit gas is herkenbaar aan een rotte eierenlucht. Nu het mooi weer is en u mogelijk grondwater gaat gebruiken om de tuin te sproeien, gewassen op het land water te geven of het zwembad te vullen, geven wij u tips en adviezen over hoe te handelen op het moment dat u de rotte eierenlucht waarneemt.

lees verder...

Vakantievervanging Wmo-huishoudelijke ondersteuning

De vakantieperiode komt er weer aan. Deze periode zorgt voor verschuivingen en wisselingen in de huishoudelijke ondersteuning. De aanbieders proberen er voor te zorgen dat de benodigde hulp in de huishoudelijke ondersteuning blijft doorgaan.

lees verder...

Terug

Pagina opties