Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 21 november 2019

In deze nieuwsmail leest u het laatste nieuws van de gemeente Deurne en kunt u de gemeenteberichten en de bekendmakingen van deze week bekijken.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Informatiebijeenkomst N270 Deurne – Helmond

De N270 tussen Helmond en Deurne is een van de meest onveilige wegen in de provincie en het is er druk. Provincie Noord-Brabant onderzoekt de herinrichting van deze weg om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg te verbeteren. De provincie is nu van plan om een oplossing met 2x2 rijstroken verder uit te werken.

lees verder...

Wegwerkzaamheden Heitrak in Neerkant

Op maandag 18 november zijn er werkzaamheden gestart aan de Heitrak in Neerkant. Tussen de Dorpsstraat en de bocht bij de Kromme Heitraksedijk wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook wordt de bermkantverharding van grasbetontegels vervangen door betonstroken.

lees verder...

Inwoners gemeente Deurne tevreden over zorg

Inwoners van de gemeente Deurne zijn opnieuw tevreden over de zorg die wordt aangeboden binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek dat door GGD Brabant- Zuidoost is gehouden. Van de inwoners die gebruik maken van Wmo heeft 60% de vragenlijst ingevuld. Voor de Jeugdwet heeft 38% van de ouders en 29% van de kinderen de vragenlijst ingevuld.

lees verder...

Méér zorgverzekering voor minder geld voor inwoners met een laag inkomen

Een uitgebreide zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. Deze video legt uit wat de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering precies inhoudt.

lees verder...

Militaire oefening in Deurne

Van 27 tot en met 28 november is er een geplande militaire oefening in Deurne. De oefening wordt gehouden in het kader van testen radio’s door militairen van de Koninklijke Landmacht. Verplaatsing zal zijn over bestaande wegen en paden waarbij het doorgaand verkeer niet wordt gehinderd.

lees verder...

Terug

Pagina opties