Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 24 oktober 2019

In deze nieuwsmail leest u het laatste nieuws van de gemeente Deurne en kunt u de gemeenteberichten en de bekendmakingen van deze week bekijken.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Inloopbijeenkomst mestbewerkingslocaties

Op maandagavond 28 oktober organiseert de Metropoolregio Eindhoven (MRE), in samenwerking met provincie Noord-Brabant, een inloopbijeenkomst over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties (NRD). Deze notitie beschrijft de aanpak en de processtappen om tot een locatiebeleid voor mestbewerkingsinstallaties in Brabant te komen.

lees verder...

Scholieren Tijl Uilenspiegel op bezoek in het gemeentehuis

Afgelopen zomervakantie zijn kinderen driftig aan de slag gegaan met de kleurwedstrijd van de gemeente. Op 18 oktober is één van de winnaars van de kleurwedstrijd met zijn klas (Basisschool Tijl Uilenspiegel) uitgenodigd voor een bioscoopavond in het gemeentehuis. Een bezoek van scholieren aan het gemeentehuis in deze vorm is een mooi voorbeeld van het toekomstig Huis voor de Samenleving. Een huis met verschillende functionaliteiten waar jong tot oud welkom is.

lees verder...

Ook Deurne doet mee met de Nacht van de Nacht

Op zaterdag 26 oktober, in de nacht dat de wintertijd ingaat, vindt de Nacht van de Nacht plaats. Natuur- en milieuorganisaties vragen deze nacht aandacht voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting. Ook Deurne doet mee. Niet alleen door verlichting uit te doen, maar ook met leuke activiteiten.

lees verder...

Ruim 350 inwoners uit Deurne praatten mee tijdens gespreksavonden over maatschappelijke voorzieningen in de buurt

Goede en betaalbare basisvoorzieningen, zoals een school, ruimte voor ontmoeting en ruimte voor beweging zijn belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Maar wie weet er nu beter wat er nodig is dan de inwoners zelf? Samen met ruim 350 inwoners van alle dorpen en wijken in Deurne ging de gemeente hierover in gesprek tijdens 11 gespreksavonden over de maatschappelijke voorzieningen in de buurt.

lees verder...

Sporten en bewegen voor alle inwoners van Deurne toegankelijker maken met lokaal sportakkoord

Het Nationaal Sportakkoord, met de titel ‘Sport verenigt Nederland’, werd in de zomer van 2018 door sportminister Bruno Bruins gesloten met de sportwereld en maatschappelijk betrokken partners. Via dit Nationaal Sportakkoord stellen het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in 2020 en 2021 jaarlijks 23.000 euro ter beschikking in Deurne. Het sluiten van een lokaal sportakkoord is de enige voorwaarde om deze 23.000 euro daadwerkelijk te mogen besteden.

lees verder...

ANWB AutoMaatje Deurne van start

Op 1 november om 13.00 klinkt het officiële startschot voor ANWB AutoMaatje Deurne. ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Het vervoer van ANWB AutoMaatje Deurne beperkt zich niet tot een bezoek aan het ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut. ANWB AutoMaatje kan ook worden ingeschakeld voor leuke uitjes zoals een bezoekje aan vrienden of familie, naar de kapper gaan of gezellig winkelen.

lees verder...

Bevrijdingsfeest Liessel

Voor de activiteiten in het kader van Liessel 75 jaar bevrijd op 1 november 2019 wordt de Hoofdstraat gedeeltelijk afgesloten van kruising Eikenlaan-Hoofdstraat tot aan kruising Nieuwstraat-Hoofdstraat van 19.00 tot 20.30 uur voor alle verkeer behalve voetgangers. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

lees verder...

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen