Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 27 oktober 2017

Zoals u van ons gewend bent op donderdag ontvangt u hierbij een overzicht van de actuele nieuwsberichten en de officiële bekendmakingen van de gemeente Deurne.

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Zet de inbreker in het zicht

In het laatste weekend van oktober wordt de klok verzet. Daarmee staan de donkere dagen weer voor de deur. Cijfers laten zien dat het aantal woninginbraken dan weer stijgt. De wintermaanden bieden inbrekers nu eenmaal meer gelegenheid om ongezien toe te slaan. Verlichting aan, binnen en buiten, en uw woning niet verstopt achter tuingroen maakt uw huis minder aantrekkelijk voor inbrekers.

lees verder...

Workdate op donderdag 10 november

Werkgevers die op zoek zijn naar gemotiveerde medewerkers, ontmoeten mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan of stageplek. En dat op een laagdrempelige, persoonlijke, informele en resultaatgerichte manier. We hebben het dan natuurlijk over de Senzer-workdate. Voor Deurne, Asten en Someren vindt deze plaats op donderdag 10 november tussen 13.00 en 16.00 uur in het gemeentehuis van Deurne. Deelname aan dit interessante en functionele evenement is uiteraard gratis.

lees verder...

Interview wethouder Verhees op DMG Radio

Op zaterdag 29 oktober geeft wethouder Helm Verhees een interview op DMG Radio. In het programma Deurne Draait Door vertelt hij onder andere over de spoortunnel bij de Binderendreef, de ontwikkelingen in de Spoorzone en de wegwerkzaamheden bij de Veldstraat en Provinciewijk.

lees verder...

Sluitingstijden horeca Deurne bij ingaan wintertijd

In overleg met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Deurne gelden, bij het ingaan van de wintertijd in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober, de volgende sluitingstijden:

lees verder...

Agenda’s van de raadscommissies

Op 31 oktober vergadert de commissie Wonen & Vastgoed over de Gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast), het Wegenbeheerplan, het Regionaal bereikbaarheidsplan en de Welstandsnota.

Op 1 november spreekt de commissie Ruimte & Economie over de Gezondheidsonderzoeken veehouderij.

Op 3 november komen in de commissie Bestuur de volgende onderwerpen aan de orde: Subsidiëring vriendenkringen, Vervolgtraject Veerkrachtig Bestuur en de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

De commissie Samenleving van 2 november gaat niet door.

lees verder...

Derde inloopavond over bestemmingsplan Buitengebied

Het bestemmingsplan voor het buitengebied wordt vernieuwd. Er vindt een zogenoemde ‘Derde Herziening’ van dit plan plaats. Op 4 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders het voorontwerp van deze derde herziening vastgesteld. Dit voorontwerp is op vrijdag 14 oktober vrijgegeven voor inspraak. Alle belanghebbenden kunnen een inspraakreactie geven.

lees verder...

Werk aan het spoor in de herfstvakantie

In de herfstvakantie werkt ProRail aan het spoor tussen Eindhoven en Venlo. Ook in Deurne wordt er flink gewerkt. Meer informatie vindt u op www.deurne.nl > Werk in uitvoering. Of op www.ns.nl/treinverkeer-venlo.

lees verder...

CycloMedia maakt foto’s in Deurne

Vanaf begin november worden er in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia. Dit bedrijf rijdt met speciaal uitgeruste voertuigen rond en maakt 360 graden panoramafoto’s van de openbare weg.

lees verder...

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 93-95 en Het Hofke’ vastgesteld

Aan de Hoofdstraat 93-95 is het plan om 9 woningen te bouwen. Op deze locatie was voorheen een transportbedrijf gevestigd. Om de woningbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Daarin is ook een (planologische) afname van de in het bestemmingsplan toegestane maximaal te bouwen woningen aan Het Hofke (van 30 naar 21) opgenomen. Hierdoor is er geen sprake van een toename van provinciaal afgesproken woningbouwaantallen. De doelgroep voor de 9 woningen is starters/jonge gezinnen en senioren. Het plan is hiermee in overeenstemming met de gemeentelijke Woonvisie.

lees verder...

Subsidie verwijderen asbestdaken

Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken in heel Nederland vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

lees verder...

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen