Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 3 november 2016

Zoals u van ons gewend bent op donderdag ontvangt u hierbij een overzicht van de actuele nieuwsberichten en de officiële bekendmakingen van de gemeente Deurne.

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Workdate op donderdag 10 november

Werkgevers die op zoek zijn naar gemotiveerde medewerkers, ontmoeten mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan of stageplek. En dat op een laagdrempelige, persoonlijke, informele en resultaatgerichte manier. We hebben het dan natuurlijk over de Senzer-workdate. Voor Deurne, Asten en Someren vindt deze plaats op donderdag 10 november tussen 13.00 en 16.00 uur in het gemeentehuis van Deurne. Deelname aan dit interessante en functionele evenement is uiteraard gratis.

lees verder...

Milde vogelgriep in Deurne

In Deurne is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Op het bedrijf zijn ook 3.500 fazanten en 2.000 vleeseenden gehuisvest. Deze dieren zijn buiten gehuisvest. Het gaat waarschijnlijk om een milde H5-variant.

lees verder...

Meld uw evenement aan voor het jaar 2018

In december 2017 wordt het evenementenrooster voor het jaar 2018 opgesteld. Het evenementenrooster wordt gebruikt om te beoordelen of meerdere vergunningplichtige evenementen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, zonder dat dit tot onoverkomelijke bezwaren leidt. Om dit rooster te kunnen maken, is het belangrijk dat zoveel mogelijk toekomstige vergunningplichtige evenementen bekend zijn bij de gemeente.

lees verder...

Sinterklaas in Deurne-centrum en in Zeilberg op zondag 13 november

Op zondag 13 november komt Sinterklaas naar Deurne. Hij zal vanaf het Dinghuis aan het Haageind via de Kruisstraat en de Visser naar de Markt komen. Voor de veiligheid van de Sint, zijn pieten en de kinderen wordt het marktplein aan de Markt van 13.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

lees verder...

Informatiebijeenkomst over gemeentelijke zorgverzekering, bijzondere bijstand en minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via Peel 6.1 gebruik maken van de gemeentelijke Collectieve aanvullende verzekering (CAV). Deze verzekering bij zorgverzekeraar CZ kan voordelig voor u zijn. Dit komt door de uitgebreide dekking, de collectiviteitskorting en omdat de gemeente bijdraagt aan de premie. U kunt deelnemen als u voldoet aan enkele voorwaarden, zoals een maximale inkomensgrens.

lees verder...

Expositie Optika in hal gemeentehuis

Fotoclub Optika bestaat veertig jaar. De leden van Optika hebben aan de hand van 53 foto’s een jaarkalender gemaakt voor 2017. Daarin wordt de diversiteit en veelzijdigheid van Deurne in beeld gebracht onder de noemer: Deurne Palet van De Peel.

De foto’s die in de kalender zijn opgenomen zijn vanaf vrijdag 4 november te zien in de hal van het gemeentehuis van Deurne. De openingstijden zijn gelijk aan de kantoortijden van de gemeente. De expositie duurt tot 3 januari 2017.

lees verder...

Agenda van de gemeenteraad

Op 8 november vergadert de gemeenteraad. In deze vergadering komen aan de orde de Begroting 2017, de Nota Grond- en Vastgoedexploitaties en de Belastingverordeningen 2017.

lees verder...

Informatieavond over nieuwe vacaturebank vrijwilligers

In Deurne zijn op dit moment twee online vacaturebanken gericht op de matching van hulpvragen en aanbod op vrijwillige basis. Vrijwilligers en actieve inwoners kunnen hier hulp vragen of aanbieden. Het gaat om www.levgroep.nl en www.zorgvoorelkaar.com. Er wordt hard gewerkt om deze twee vacaturebanken voor het eind van dit jaar samen te voegen tot één, met als naam: ‘Deurne voor elkaar’.

lees verder...

Vergunningen horeca

Wijziging vergunningen horeca
De burgemeester van Deurne heeft de volgende gewijzigde Drank- en Horeca-vergunning, i.v.m. wijziging leidinggevenden, op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet verleend:

lees verder...

Update wegwerkzaamheden Veldstraat

Bij de Veldstraat en in de Provinciewijk wordt op dit moment flink gewerkt. De riolering wordt vervangen en er komt nieuw wegdek. De nieuwe riolering moet een oplossing bieden voor de wateroverlast die er eerder dit jaar is geweest. De werkzaamheden brengen op dit moment de nodige overlast met zich mee. Dit geldt met name voor bewoners van de omliggende straten.

lees verder...

Duidelijkheid over waterschadeclaims

De extreme regenval van eind mei en juni in de regio’s Boxmeer-Cuijk en Asten-Someren-Deurne heeft tot grote wateroverlast en waterschade geleid. Inmiddels hebben 254 ondernemers en particulieren een schadeclaim ingediend bij waterschap Aa en Maas. De beoordeling van de claims is nu in volle gang. Eind november krijgt een eerste groep van circa 40 gedupeerden uitsluitsel over hun claim. Voor eind februari 2017 volgen de resterende claims.

Om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk  te beperken zijn op landelijke schaal maatregelen nodig. Samen met de provincie, buurwaterschappen en gemeenten in de beheergebieden heeft Aa en Maas het initiatief genomen om hierin een voortrekkersrol te gaan vervullen.

lees verder...

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen