Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 5 april 2018

In deze nieuwsmail leest u de laatste actuele nieuwsberichten, de gemeentepagina en de officiële bekendmakingen van de gemeente Deurne.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Inwonerpanel Deurne Denkt Dynamisch

Als gemeente maken we veel plannen voor alle dorpen en wijken in Deurne. We maken beleid en voeren dat uit. Uw mening vinden we daarbij belangrijk. Hoe meer we weten wat ú belangrijk vindt, hoe beter we samen met u daarop in kunnen spelen.

lees verder...

Informatiebijeenkomsten MIRT-Verkenning A67

Op maandag 16 en donderdag 19 april zijn er twee informatiebijeenkomsten van de MIRT-Verkenning A67: één in Brabant en één in Limburg. Iedereen is welkom om tijdens deze avonden kennis te nemen van de laatste stand van zaken van het onderzoek en het ontwerpproces.

lees verder...

Terug

Pagina opties