Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 5 december 2019

In deze nieuwsmail leest u het laatste nieuws van de gemeente Deurne en kunt u de gemeenteberichten en de bekendmakingen van deze week bekijken.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Grensoverschrijdende actie in het buitengebied

Krap een half jaar zijn er nu dertien ‘groene BOA’s’ actief in het Brabantse buitengebied (voorheen waren dat er zes). En de resultaten worden steeds beter zichtbaar. Op zondag 1 december kwamen deze BOA’s van Samen Sterk in Brabant (SSiB) grensoverschrijdend in actie in het buitengebied van Deurne, Asten, Someren en Noord-Limburg. Een provinciale grens houdt overtreders in het buitengebied immers ook niet tegen. Daarom is in Limburg onlangs een evenknie van de SSiB opgericht, Samen Sterk in Limburg (SSiL). De SSiB en haar handhavingspartners weten elkaar steeds gemakkelijker te vinden om de natuur, rust en leefbaarheid in onze buitengebieden te beschermen.

lees verder...

Toeristenbelasting 2020

Heeft u een hotel, camping of Bed & Breakfast of verhuurt u een slaapplek via Airbnb. Dan bent u verplicht toeristenbelasting te heffen van uw gasten en af te dragen aan de gemeente. Dit geldt ook voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gaat namelijk om een 'niet-ingezetenen'-belasting oftewel belasting voor mensen die niet in de gemeente Deurne wonen.

lees verder...

Peelland Interventie Team controleert vier locaties in de gemeente Deurne

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op dinsdag 3 december controles uitgevoerd bij vier locaties in het buitengebied van de gemeente Deurne. Bij de controles zijn diverse overtredingen geconstateerd. Tegen een aantal overtredingen is direct opgetreden, naar andere zaken vindt nader onderzoek plaats.

lees verder...

Overdracht gronden glastuinbouwgebied

De gemeente Deurne heeft de gronden van het glastuinbouwgebied overgedragen aan provincie Noord-Brabant. Dit is het gevolg van de afnamegarantieovereenkomst die de gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant, de Tuinbouw ontwikkelingsmaatschappij (TOM) en Tuinbouwvestiging Deurne B.V. (TVD) in 2010 hebben gesloten. In deze overeenkomst kwamen de partijen overeen dat de provincie de grond zou overnemen wanneer de realisatie van het glastuinbouwgebied niet eerder dan 1 januari 2020 zal plaatsvinden. Dat blijkt nu het geval.

lees verder...

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen