Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 6 juni 2019

In deze nieuwsmail leest u het laatste nieuws van de gemeente Deurne en kunt u de gemeenteberichten en de bekendmakingen van deze week bekijken.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Naar een toekomstbestendig centrum

Wij vinden het belangrijk dat Deurne een vitaal, groen en levendig centrum heeft. Maar wat verstaan we daar precies onder? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? De komende tijd gaan we aan de slag met het opstellen van een ‘integrale centrumvisie’. En daar kunt u een waardevolle bijdrage aan leveren. Tijdens drie bijeenkomsten werken we samen stap voor stap toe naar een visie en een uitvoeringsprogramma met concrete projecten en activiteiten. Wilt u meedenken? Meld u dan aan voor deze bijeenkomsten.

lees verder...

Informatieavonden N279 Veghel-Asten

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten is eind 2018 vastgesteld. Naar verwachting zal de Raad van State dit najaar de beroepschriften hiertegen behandelen. De provincie is ondertussen bezig met het voorbereiden van de uitvoering. Hierbij wil zij omwonenden en andere belanghebbenden graag betrekken. Daarom organiseert de provincie in juni en juli vier informatieavonden.

lees verder...

Zes Peelgemeenten passen Bibob-beleid nu ook toe bij milieuaanvragen

De zes gemeenten in Peelland – Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Eén van de middelen die zij inzetten is de Wet Bibob. Hierbij wordt de integriteit van een aanvrager getoetst, om te voorkomen dat diegene een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld.

lees verder...

Gemeente en Senzer zetten samenwerking Deurne Doet ‘t voort

De gemeente Deurne en werkbedrijf Senzer zetten de samenwerking in Deurne Doet ’t voort. Op 28 mei is de samenwerkingsovereenkomst voor de komende 5 jaar ondertekend met mogelijke verlenging tot 10 jaar. Gemeente Deurne en Senzer onderhouden samen met andere ondernemingen de openbare ruimte in de hele gemeente. Samen ondersteunen zij de vele burgerinitiatieven die de gemeente rijk is.


 

lees verder...

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen