Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 6 oktober 2016

Zoals u van ons gewend bent op donderdag ontvangt u hierbij een overzicht van de actuele nieuwsberichten en de officiële bekendmakingen van de gemeente Deurne.

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Meedenkavond over de zorg

De zorg in Deurne wordt goed beoordeeld. Dit blijkt uit een onderzoek dat in mei en juni van dit jaar is gehouden. In het onderzoek geven cliënten, die in de twaalf maanden daarvoor gebruik hebben gemaakt van een Wmo-voorziening, rapportcijfers variërend van een 6,5 tot een 7,6. Ruime voldoendes dus. Toch is er zeker nog ruimte voor verbetering of vernieuwing.

lees verder...

Bouwkavels in Vlierden te koop bij inschrijving

Wilt u zelf bouwen op een unieke locatie? Aan de Schooteindseweg 2 in Vlierden kunnen diverse woningen worden gerealiseerd. Het bestaande karakteristieke pand blijft behouden en staat al te koop voor € 275.000,- k.k.

lees verder...

Aanleg spoortunnel Binderendreef concreet in beeld

Er is sprake van een doorbraak in het dossier ‘Spoortunnel Binderendreef’. In goede samenwerking met gedeputeerde Christophe van der Maat is de gemeente gekomen tot een financieringsvoorstel, waarmee de aanleg van de spoortunnel concreet in beeld komt. De afspraak die de gemeente en de provincie samen hebben gemaakt, bestaat uit een verdeling van de kosten van 60% voor de provincie en 40% voor de gemeente.

lees verder...

Atlant Groep, Werkgeversplein en Werkplein bundelen krachten in werkbedrijf Senzer

Het Werkplein Regio Helmond, het Werkgeversplein Regio Helmond en de Atlant Groep hebben de krachten gebundeld en zijn per 1 oktober opgegaan in een nieuwe organisatie. Senzer is de naam van het nieuwe werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. De naam werd op 1 oktober feestelijk onthuld tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Lavans Stadion van Helmond Sport.

lees verder...

Koopovereenkomst tussen gemeente Deurne en Weijer Trailergroup is getekend

In september zijn de gemeente Deurne en Weijer Trailergroup tot overeenstemming gekomen over de verkoop van Fabriekstraat 26 aan Weijer en de aankoop door de gemeente van een gedeelte van het terrein van Weijer aan de Steenovenweg. Nadat er eerder al overeenstemming was bereikt, hebben beide partijen vandaag (woensdag 5 oktober) ook de koopovereenkomsten getekend.

lees verder...

Militaire oefening in Deurne

Van 10 tot en met 14 oktober vindt er een geplande militaire oefening plaats in Deurne.

De oefening vindt plaats in het kader van luchtruim beveiliging. Praktisch gezien houdt dit in dat, tegelijkertijd en op diverse locaties, voertuigen opstellingen innemen om zo het luchtruim te verkennen en eventueel te verdedigen.

lees verder...

Start herstelwerkzaamheden Buntven

Bosgroep Zuid Nederland voert de komende tijd herstelwerkzaamheden uit in het bos rondom het Buntven. De werkzaamheden gaan op donderdag 6 oktober van start. Er wordt begonnen met het zagen van bomen. Daarna wordt een lange, diepe sloot in het bos gedempt. Ook worden twee laagten vlakbij het ven hersteld. Dit gebeurt door de bovenste bodemlaag te verwijderen (plaggen) en greppels te dempen. De werkzaamheden vinden plaats voor 1 november.

lees verder...

Project Steunouder Deurne officieel gestart

Onlangs is het project Steunouder in Deurne van start gegaan.

Het project Steunouder wordt in meerdere gemeenten in Nederland uitgevoerd. Het heeft als doel om ouders 1 of 2 dagdelen per week te ontlasten, die het door omstandigheden even zwaar hebben. En daardoor de opvoeding van hun kind minder makkelijk aankunnen. Het gaat om ouders met bijvoorbeeld psychische, lichamelijke beperking, scheiding, financiële problemen. De steunouder vangt het kind op in eigen huis of komt bij het kind thuis. De ouder kan zo even bijkomen en vervolgens de opvoeding weer zelfstandig zonder (zwaardere) hulpverlening voortzetten.

lees verder...

Agenda van de gemeenteraad

Op 11 oktober vergadert de gemeenteraad. In deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:

lees verder...

WOZ-waarden woningen openbaar

Sinds 1 oktober zijn de WOZ-waarden van alle woningen openbaar. Op de website www.bs-ob.nl kunt u eenvoudig de WOZ-waarde van uw woning opvragen en vergelijken met andere woningen. Op deze manier krijgt u meer duidelijkheid, inzicht en gevoel bij de waardering van uw woning.

lees verder...

Terug

Pagina opties

Hemelvaart gesloten

Het gemeentehuis en Zorg in Deurne is op donderdag 13 mei gesloten.

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen