Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 7 december 2017

Hierbij ontvangt de actuele nieuwsberichten, gemeentepagina en de officiële bekendmakingen van de gemeente Deurne.

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Inwoners van Deurne tevreden over de zorg

Inwoners van Deurne beoordelen de Wmo met het rapportcijfer 7. Als het gaat om de Jeugdwet is 90% van de mensen tevreden over de uitvoering van de zorg. Dit blijkt uit een onderzoek dat dit voorjaar is gehouden onder mensen die in 2016 gebruik hebben gemaakt van de Wmo of Jeugdwet. Bij de Jeugdwet is zowel de mening van zowel jongeren als van ouders gevraagd.

lees verder...

Een primair agrarisch gebied, hoe zit dat?

Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het buitengebied. In deze zogenoemde ‘Derde herziening’ worden de regels voor het buitengebied herzien. Daarmee veranderen er zaken ten opzichte van hoe het nu is. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

lees verder...

Gemeentehuis en Zorg in Deurne gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar

Het gemeentehuis en Zorg in Deurne is gesloten van vrijdag 22 december, 12.30 uur tot en met maandag 1 januari. In het nieuwe jaar is het gemeentehuis weer geopend vanaf dinsdag 2 januari volgens de normale openingstijden.

lees verder...

Terug

Pagina opties