Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 7 juni 2018

Nieuwsberichten van de digitale nieuwsmail staan bij elkaar in dit bericht op onze gemeentepagina. Berichten die u niet terug vindt op de gemeentepagina, staan nog wel in deze nieuwsmail.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Geen nieuwe woningen met gasaansluiting meer na 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 gaat in heel Nederland een nieuwe wet in, waarmee het vanaf die datum niet meer toegestaan is om een nieuwe woning te bouwen met een gasaansluiting. Dit geldt ook voor kleinere bedrijven (kleinverbruikers). De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met deze nieuwe wet. De wet is ingevoerd om de stap te maken naar een volledig aardgasvrij Nederland in 2050.

lees verder...

Jaarrekening 2017 en kaderbrief 2018 gepresenteerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft op vrijdag 1 juni de jaarrekening 2017 en de kaderbrief 2018 gepresenteerd. In de jaarrekening wordt teruggeblikt op de financiƫn in het jaar 2017. In de kaderbrief staat vermeld voor welke zaken geld wordt gereserveerd voor 2018. Er ligt een stabiele basis voor de nieuwe raadsperiode, die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is ingegaan.

lees verder...

Handhaving bij mestverwerker in Deurne

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op 31 januari, samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en waterschap Aa en Maas, een controleactie uitgevoerd op twee agrarische bedrijfslocaties in de gemeente Deurne. Vastgesteld werd dat op grote schaal mest van derden werd verwerkt, zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning was verleend.

lees verder...

Terug

Pagina opties