Nieuwsmail gemeente Deurne, donderdag 9 november 2017

Hierbij ontvangt de actuele nieuwsberichten, gemeentepagina en de officiële bekendmakingen van de gemeente Deurne.

Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

lees verder...

Bekendmakingen van de gemeente

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

lees verder...

Inloopbijeenkomst N279 Veghel – Asten

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben in juli een besluit genomen over het voorkeursalternatief voor de N279 Veghel - Asten. Besloten is om de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers te maken (behalve in Veghel en nabij Ommel). De N279 blijft voor nu grotendeels 2x1-baans. In Veghel wordt de N279 2x2-baans met gelijkvloerse aansluitingen. Bij Helmond komt een omleiding om de wijk Dierdonk.

lees verder...

Gemeenteraad stemt in met voorstel ‘Huis voor de samenleving’

De gemeenteraad heeft op dinsdag 7 november de begroting 2018 vastgesteld. Hiermee heeft de raad ingestemd met het voorstel om het gemeentehuis te verbouwen tot een toekomstbestendig 'Huis voor de samenleving'.

lees verder...

Begroting 2018 is vastgesteld

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van dinsdag 7 november de gemeentebegroting voor 2018 vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten worden verwacht en waar de gemeente het beschikbare geld aan wil uitgeven.

lees verder...

Speciale koopavond voor mantelzorgers

Vrijdag 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag zetten we mantelzorgers in Deurne in het zonnetje. Dit als waardering voor alle zorg en ondersteuning die zij bieden aan zorgvragende inwoners in onze gemeente.

lees verder...

Vergunningen horeca

De burgemeester van Deurne heeft de volgende horeca-exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Deurne 2010 verleend:

lees verder...

Meld uw evenement aan voor het jaar 2018

In december 2017 wordt het evenementenrooster voor het jaar 2018 opgesteld. Het evenementenrooster wordt gebruikt om te beoordelen of meerdere vergunningplichtige evenementen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, zonder dat dit tot onoverkomelijke bezwaren leidt. Om dit rooster te kunnen maken, is het belangrijk dat zoveel mogelijk toekomstige vergunningplichtige evenementen bekend zijn bij de gemeente.

lees verder...

Terug

Pagina opties