Aanleg spoortunnel en aanpak overwegen

 • Omschrijving

  In de kern van Deurne liggen drie drukke spoorwegovergangen: de Binderendreef, Vlierdenseweg en Liesselseweg. Bij alle drie de overwegen worden maatregelen genomen om de doorstroming en veiligheid te verbeteren.

  Aanleg spoortunnel Binderendreef

  Bij de Binderendreef wordt een spoortunnel aangelegd. De spoortunnel wordt gebouwd door een aannemer in opdracht van spoorbeheerder ProRail. Inmiddels heeft ProRail een planning opgesteld voor de verdere voorbereidingen en de bouw van de tunnel. Deze planning is als volgt:

  Wat? Wanneer? Resultaat
  Afronden overdrachtsdossier tot eind 2018 definitief overdrachtsdossier
  Opstellen aanbestedingsdossier najaar 2018 - voorjaar 2019 dossier om aanbesteding te kunnen starten
  Aanbesteding voorjaar 2019 - zomer 2019 aannemer bekend die de tunnel gaat ontwerpen en bouwen
  Tekenen en ontwerpen spoortunnel en verdere voorbereidingen najaar 2019 - voorjaar 2020 definitief ontwerp van de spoortunnel en verdere voorbereidingen om te kunnen bouwen
  Bouw van de spoortunnel zomer 2020 - najaar 2021 tunnel klaar en gereed voor gebruik

  Zoals de planning nu is, is de spoortunnel dus in het najaar van 2021 klaar en kan er dan verkeer doorheen rijden. We realiseren ons dat dit nog een tijd duurt. Het bouwen van een spoortunnel vraagt om een gedegen voorbereiding. Een spoortunnel wordt aangelegd voor een periode van minimaal 100 jaar. Er worden strenge eisen aan gesteld. Ook de bouw van de tunnel vraagt om een goede voorbereiding. Er moet gegraven en gebouwd worden nabij het spoor, terwijl de treinen – op enkele treinvrije periodes na – moeten blijven rijden. Ook op andere plekken in het land duurt zo’n proces enkele jaren.

  Meer informatie over de planning en de stappen die nodig zijn om de tunnel te kunnen aanleggen, leest u in de nieuwsbrief van oktober 2018.

  Filmpje van de spoortunnel
  Bekijk hier een animatiefilmpje waarin u de tunnel van verschillende kanten kunt bekijken.

  Financiering
  De financiering voor de tunnel is rond: 60% wordt betaald door de provincie en 40% door de gemeente. In totaal kost de tunnel ongeveer € 13 miljoen. De spoortunnel wordt aangelegd door spoorbeheerder ProRail, in opdracht van de gemeente.

  Aanpak spoorwegovergang Liesselseweg

  Bij de Liesselseweg worden de verkeerslichten vervangen. Dit gebeurt aan beide kanten van het spoor. Er komt een modern, slim verkeerslichtensysteem. Het nieuwe systeem regelt de verkeerslichten op basis van het aanbod van verkeer. Als er in een bepaalde rijrichting meer auto’s of fietsers rijden, staat het verkeerslicht voor die richting langer op groen. Het nieuwe systeem wordt ook beter afgesteld op de spoorwegovergang. Dit leidt tot een veiligere situatie en een betere doorstroming. De verkeerslichten die er nu staan, komen uit de jaren 80 en zijn nog veel minder slim.

  Planning
  De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2019. Eerst worden de geluidschermen bij het spoor geplaatst. Daarna start de vervanging van het riool in de Amstel-Hagelkruisweg. Hiervoor moet gegraven worden nabij de kruising met de Liesselseweg. Als het werk nabij deze kruising klaar is, kan de vervanging van de verkeerslichten van start gaan. Het vervangen van de verkeerslichten duurt ongeveer twee maanden. Het merendeel van het werk vindt plaats naast de rijbaan, waardoor de overlast beperkt blijft. Waarschijnlijk hoeft slechts een korte periode de overweg afgesloten te worden.

  Financiering
  De spoorwegovergang bij de Liesselseweg wordt aangepakt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Voor dit project krijgt Deurne naar verwachting cofinanciering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Brabant.

  Aanpak spoorwegovergang Vlierdenseweg

  De werkzaamheden bij de Vlierdenseweg zijn afgerond. De ‘slinger’ is uit de weg gehaald en de kruising met de Fabriekstraat is anders aangesloten. Verkeer dat over het spoor rijdt, hoeft nu niet meer te wachten voor de voorrangskruising met de Fabriekstraat. Dit leidt tot een veiligere situatie en een betere doorstroming voor het verkeer. Ook voor fietsers is de situatie veiliger geworden.

  In het voorjaar van 2019 worden er nog bomen en hagen geplant. Dit gebeurt gelijktijdig met de inrichting van het groen bij de nieuwe woningen in de Spoorzone. Bij dit Deurne Doet ‘t-project worden de bewoners betrokken.

  Financiering
  De spoorwegovergang bij de Vlierdenseweg is verbeterd in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), dankzij cofinanciering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en provincie Noord-Brabant.

  Op de hoogte blijven?

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@deurne.nl (o.v.v. aanmelden nieuwsbrief spoortunnel). De nieuwsbrieven die eerder zijn verstuurd, vindt u onder de kop 'Pdf-documenten'.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties