Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

 • Omschrijving

  • U kunt uw actuele persoonsgegevens nakijken op de website van mijn.overheid.nl.
  • U logt in met uw DigiD. Heeft u dit nog niet? Vraag het aan bij www.digid.nl

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid.

  In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

  • ouders;
  • nationaliteit;
  • huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • overlijden;
  • inschrijving in de BRP;
  • verblijfplaats (adres);
  • kinderen;
  • verblijfstitel (als u uit een ander land komt);
  • gezagsverhouding en curatele;
  • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart);
  • kiesrecht.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een verzoek indienen om de gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek. U kunt dat verzoek doen met het formulier (onder Formulieren) of schriftelijk.

  Documenten

  Bij uw aanvraag (via het formulier of per brief) stuurt u de volgende documenten mee:

  • Documenten die aantonen dat de gegevens niet kloppen (bijvoorbeeld een brief die u van de gemeente heeft gekregen met de foute gegevens)
  • Documenten waarmee u kunt aantonen wat de juiste gegevens zijn. Dit is belangrijk, omdat de gemeente alleen op basis van officiële brondocumenten gegevens kan corrigeren in de Basisregistratie personen.

  Als u twijfelt of vragen heeft over uw gegevens, bel ons dan gerust: 0493-387711.

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 4 weken past de gemeente de foute gegevens aan.
  • De gemeente stuurt u een brief als uw gegevens zijn aangepast.
  • Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

  Als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

 • Goed om te weten

  Een fout herstellen bij een andere overheidsorganisaties?

  Zijn de gegevens op 'mijn overheid' goed maar komt de fout voor bij een andere overheidsorganisatie? Dan moet u de fout melden bij de organisatie waar het over gaat. Soms is het niet duidelijk bij welke organisatie dat is. Daarom is er een Meldpunt Fouten in overheidsregistraties (MFO). Hier kunt u online een melding doen. Het MFO helpt u verder.

  Meer informatie over het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

 • Meer informatie

  Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

 • Formulieren

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is.

Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen