Afval, klein chemisch afval

 • Omschrijving

  Milieustraat

  Klein chemisch afval (KCA) is afval dat niet bij het gewone afval mag maar apart moet worden ingeleverd. U kunt dit afval gratis inleveren bij de milieustraat.

  Wat mag er bij het klein chemisch afval?

  • Batterijen, 
  • Energiezuinigelampen (spaar)lampen of tl-buizen
  • Vloeibare gootsteenontstopper, 
  • Lampenolie of petroleum 
  • Bestrijdingsmiddelen en insecticiden
   Medicijnen (deze kunt u ook inleveren bij de apotheek), injectienaaldenen kwikthermometers 
  • Fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen zoals salpeterzuur, zwavelzuur en zoutzuur
  • Verf, lak, beits en bijbehorende oplos- en reinigingsmiddelen en 
  • Kwikschakelaars zoals niet-digitale verwarmingsthermostaten
  • Accu's, benzine, olie(filters) enkoelvloeistof

  Wat mag er niet bij het klein chemisch afval?

  • Lege verfblikken, lege flessen van bijvoorbeeld wasbenzine of lege spuitbussen worden niet apart ingezameld en mag u bij het restafval gooien.

  Meer informatie

  In uw afvalkalender vindt u meer informatie over het aanbieden van klein chemisch afval.

Terug

Pagina opties