Asbestdaken

 • Omschrijving

  Sinds 1994 is het verboden om asbest te verwerken in materialen. Toch komt asbest nog op veel plekken voor. Bijvoorbeeld in asbestdaken die voor die tijd zijn aangelegd. Een asbestdak vormt een risico voor de gezondheid én het is een financieel risico!

  Gezondheidsrisico

  Ondanks dat er (voorlopig) geen verbod komt op asbestdaken, vormen de daken nog steeds een toenemend risico voor de gezondheid. Alle asbestdaken in Nederland zijn meer dan 25 jaar oud en inmiddels bijna allemaal matig tot ernstig verweerd. Als het dak verweerd of beschadigd is, of als er mos op groeit, komen er gemakkelijk vezels vrij die zich verspreiden in lucht en bodem.

  Financieel risico

  Het risico bestaat dat door incidenten als brand, hagel of storm, zich grote hoeveelheden asbest verspreiden over de omgeving. De eigenaar van het dak kan aansprakelijk worden gesteld voor de opruimkosten. Aansprakelijkheidsverzekeringen sluiten de dekking van deze opruimkosten steeds vaker uit in hun voorwaarden. U draait dan zelf op voor de kosten. Overigens is ook het asbestdak zelf vaak nog maar beperkt verzekerd in de opstalverzekering. Een asbestdak is dus ook een financieel risico!

  Op tijd saneren is verstandig

  Vaak wordt sanering gekoppeld aan een natuurlijk moment, zoals sloop, nieuwbouw of modernisering. Of wordt het moment aangegrepen om gelijktijdig bijvoorbeeld dakisolatie of zonnepanelen aan te brengen. Maar wacht niet te lang met saneren, want de risico’s nemen elk jaar toe. Ook stijgen de saneringskosten naarmate de kwaliteit van het dak verslechtert.

  Het is van belang dat u onderzoekt of u asbestdaken heeft. Of u laat dit onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf. Blijkt dat u inderdaad een asbestdak heeft? Bekijk dan of u dit zelf kunt verwijderen of dat u hiervoor een gecertificeerd bedrijf moet inschakelen. Let op, voordat u aan de slag gaat met verwijderen moet u altijd een sloopmelding indienen bij de gemeente. Dit kan op www.omgevingsloket.nl.

  Kan ik subsidie krijgen?

  Er is geen subsidieregeling meer voor sanering van asbestdaken. Het is onwaarschijnlijk dat er nog een nieuwe subsidieregeling komt. Het Rijk werkt samen met provincies en  banken aan een asbestfonds waaruit eigenaren van een asbestdak geld kunnen lenen voor sanering. De verwachting is dat het fonds vanaf medio 2020 van start gaat.

  Meer informatie

  Op www.milieucentraal.nl/asbest vindt u handige tips en adviezen over het verwijderen van asbestdaken. U kunt daar ook een advies op maat krijgen met een overzicht van de globale kosten.

  Asbest verwijderen

  Blijkt dat u inderdaad een asbest dak heeft, bekijk dan of u dit zelf kunt verwijderen of dat u hiervoor een gecertificeerd bedrijf moet inschakelen. Wilt u een asbest dak verwijderen? Hiervan moet u altijd een melding indienen bij de gemeente. Hoe u dit moet doen vindt u op de pagina asbest verwijderen.

  Monument

  Bent u eigenaar van een monument? Dan is een melding niet voldoende. U moet dan een omgevingsvergunning indienen bij de gemeente.

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

  Op de website van de Rijksoverheid vindt meer informatie over dit onderwerp. Ook op onze eigen website vindt u meer informatie over:

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen