Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 • Omschrijving

  De Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) vormt een landelijke database met basisgegevens over adressen en gebouwen.

  De Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) verplicht alle Nederlandse gemeentebesturen een aantal basisgegevens over adressen en gebouwen centraal te registreren en bij te houden.

  Landelijke voorziening
  De gegevens komen in een landelijk informatiesysteem, de zogenaamde ‘landelijke voorziening BAG’. Het Kadaster beheert deze gegevens.

  Doel
  Doel van de BAG is dat u uw adresgegevens maar één keer hoeft te verstrekken; daarna komen ze bij elk contact met de overheid automatisch tevoorschijn als u uw burgerservicenummer opgeeft.

  De basisregistratie gebouwen bevat gegevens over:
  panden (gebouwen)
  verblijfsobjecten (vooral woningen)
  standplaatsen
  ligplaatsen.

  De basisregistratie adressen bevat gegevens over:
  woonplaatsen
  openbare ruimten (zoals weg)
  nummeraanduidingen (o.a. huisnummer, eventueel huisletter en –toevoeging, en postcode).

  U kunt in de BAG kijken via de BAG Viewer van het Kadaster.

 • Hoe werkt het?

  Gegevens uit de BAG inzien

  Gegevens uit de BAG kunt u bekijken via de BAG Viewer van het Kadaster.

  Gegevens uit de BAG verbeteren

  Ziet u foute gegevens in de BAG of mist u iets? Dan kunt u via de BAG Viewer vragen om de gegevens te verbeteren, u doet dan een terugmelding.

  U kunt  twee soorten terugmeldingen doen:

  • een terugmelding omdat de attributen van een bestaand object een onjuiste waarde hebben.
  • een terugmelding omdat een object ontbreekt.

  Kijk op de terugmeldpagina van het Kadaster voor meer informatie en hoe u dit moet doen.

  Direct een terugmelding doen via de BAG Viewer?  Dat kan ook:

  Terugmelding doen met BAG Viewer

 • Goed om te weten

  Gegevens in de BAG zijn van hoge kwaliteit. Afnemers kunnen ze zonder nader onderzoek gebruiken. Toch is het mogelijk dat er iets niet klopt. Is er volgens u sprake van een fout of onvolledigheid? Dan doet u, al dan niet verplicht, een terugmelding. Met een terugmelding draagt u bij aan een nóg hogere kwaliteit.

  Verplichte terugmelding door bestuursorgaan
  Ontbreekt er volgens u een gegeven in de BAG of twijfelt u aan de juistheid ervan? Dan bent u als bestuursorgaan verplicht een terugmelding te doen.

  Vrijwillige terugmelding door private partij
  Ontbreekt er volgens u een gegeven in de BAG of twijfelt u aan de juistheid ervan? Dan kunt u als private partij vrijwillig een terugmelding doen.

  De BAG Viewer is voor iedereen gratis te gebruiken.

  Meer informatie over de BAG vindt u op de website van het Kadaster.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen