Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

 • Omschrijving

  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. In vergelijking met Google Maps is de BGT actueler en bevat het meer informatie.

  De basiskaart is bedoeld voor gebruik binnen en buiten de overheid. Elke organisatie kan eigen informatie op dezelfde kaart in beeld brengen. Iedereen kan de kaart dus bekijken en gebruiken.

  Hoe werkt het?

  De BGT bekijken
  De basiskaart kan momenteel alleen geraadpleegd worden via PDOKViewer.

  De kaart verbeteren

  Wanneer u ziet dat de kaart niet overeenkomt met de werkelijke situatie doet u hier een melding over.
  U kunt hierbij denken aan:

  • Een boom of lichtmast die wel op de kaart staat maar er in werkelijkheid niet is.
  • Een verkeerde of ontbrekende straatnaam of huisnummer van een gebouw.
  • Een inrit die u wilt aanleggen.

  Ga naar Verbeterdekaart  om uw melding op de kaart te zetten.
  De melding komt vervolgens terecht bij de juiste bronhouder en tijdens het proces wordt u via de mail op de hoogte gehouden.
  Zodra uw melding afgehandeld is wordt u uiteraard ook op de hoogte gebracht en kunt u de kaart bekijken.

 • Meer informatie

  Gegevens in de BGT zijn van hoge kwaliteit. Toch is het mogelijk dat er iets niet klopt. U kunt daar een terugmelding over doen.
  Zo helpt u mee bij het up-to-date houden van de kaart!

  Betrouwbaarheid

  Daarnaast werkt de gemeente Deurne er ook hard aan om de kaart up-to-date te houden.
  Eén keer per jaar wordt aan de hand van een luchtfoto het totale grondgebied van Deurne gescand op veranderingen.
  Daarnaast gaan landmeters die door de gemeente Deurne worden ingehuurd drie maal per jaar alle nieuwe of aangepaste gebouwen inmeten. Ook wordt er op projectbasis ingemeten. Hierbij kan gedacht worden aan veranderingen die op treden door wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten. Op deze manier zorgt de gemeente Deurne voor een betrouwbare kaart.

  Verplichte terugmelding door bestuursorgaan
  Ontbreekt er volgens u een gegeven in de BGT of twijfelt u aan de juistheid ervan? Dan bent u als bestuursorgaan verplicht een terugmelding te doen.

  Vrijwillige terugmelding door private partij en burger
  Ontbreekt er volgens u een gegeven in de BGT of twijfelt u aan de juistheid ervan? Dan kunt u als private partij vrijwillig een terugmelding doen.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen